Paketo24 – moduł obsługi 

Moduł PAKETO24 pozwala na integrację z platformą omniesell.de firmy Paketo24, która pozwala na przygotowanie listów przewozowych dla niemieckich kurierów.

Moduł pozwala na przygotowanie listów z danych Sello, Subiekt GT, Subiekt Nexo, WAPRO Mag oraz innych programów opartych na systemach bazodanowych.

ProstaPaczka2 >>

Łatwa integracja z Paketo24 / Omnisell

Wystarczy wprowadzić identyfikator klienta oraz klucz API otrzymany od Paketo24, aby zintegrować się z platformą omnisell.

W ramach modułu masz możliwość zdefiniowania wielu kont dostępowych.

 

 

Zarządzanie zamówieniami Paketo24

Moduł pozwala na zarządzanie utworzonymi w Paketo24 zamówieniami. W ramach modułu można anulować list przewozowy, wydrukować etykietę, ponowić zamówienie etykiety kurierskiej oraz usunięcie zamówienia.

Zaawansowane filtrowanie zamówień

Dzięki zaawansowanym filtrom możesz tak ustawić zakres wyświetlanych danych, aby użytkownicy programu widzieli tylko to co jest potrzebne.

Możesz zarządzań widocznością kolumn, ich kolejnością oraz szerokością. Możesz budować dedykowane filtry (a\la Excel) oraz grupować dane po określonych kolumnach.

 

 

Ręczne dodawanie zamówień

Zamówienia do Paketo24 możesz dodawać nie tylko z innych programów, ale także możesz dodać zamówienie nie powiązane z żadnym dokumentem – nie musisz się logować do platformy omnisell. 

ProstaPaczka2 >>

Powiązane artykuły: