Przygotowanie listu DHL DE z InsERT Subiekt nexo | Paketo24

Dla kogo?

Artykuł ten przedstawia funkcjonalność przygotowania listu przewozowego do kuriera DHL DE, na podstawie dokumentów z InsERT Subiekt nexo.

Przygotowanie listu odbywa się za pośrednictwem modułu firmy Paketo24 oraz z wykorzystaniem programu ProstaPaczka2.

Co musisz mieć?

Aby przygotować listy przewozowe musisz posiadać:

 1. Program InsERT Subiekt nexow którym masz dane o dokumentach
 2. Podpisaną umowę z Paketo24 oraz dostęp do ich API (omnisell.de)
 3. Program ProstaPaczka2 (na początek może być  w wersji demo)

Dlaczego warto?

Wykorzystywanie narzędzi automatyzujących proces biznesowy zmniejsza czas niezbędny do przygotowania listu przewozowego i wydruku etykiety do minimum.

Dzięki takiej automatyzacji jesteś w stanie poświęcić czas na inne działania (np. marketingu) a nie przepisywaniu danych z formularza do formularza.

Automatyzowanie ma także tą zaletę, że zmniejsza ilość błędów przy adresowania przesyłek, co wpłynie nie tylko na uniknięcie kosztów ponownej wysyłki, ale zmniejszy poziom flustracji odbiorcy, jak nie będzie musiał dodatkowo czekać na zamówiony towar.

Połączenie z InsERT Subiekt nexo

Aby program ProstaPaczka2 mógł pobierać dane o dokumentach z Subiekta nexo, musimy skonfigurować połączenie z bazą danych Subiekta.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji w programie ProstaPaczka2 -> SUBIEKT NEXO -> USTAWIENIA -> POŁĄCZENIE
 2. Wprowadzamy dane dostępowe do bazy programu InsERT Subiekt nexo
 3. Testujemy połączenie
 4. Zapisujemy zmiany

Po skonfigurowaniu połączenia do bazy danych możemy pobrać dokumenty zapisane w Subiekcie nexo.

Zalecane jest dodatkowe skonfigurowanie połączenia z Subiektem w ProstaPaczka2 -> SUBIEKT NEXO -> USTAWIENIA, takich jak:

 • rodzajów pobieranych dokumentów (faktury, paragony itd.)
 • sposobie oznaczania dokumentów pobranio

Połączenie z Paketo24

Aby móc przygotować etykietę kuriera DHL DE musimy posiadać dostęp do strony omnisell.de (przekazywany przez Paketo24).

Uzyskane dane dostępowe wprowadzamy w aplikacji ProstaPaczka2:

 1. Identyfikator klienta
 2. Klucz api

Dane wprowadzamy w zakładce PAKETO24 -> USTAWIENIA -> KONTA

Po skonfigurowaniu konta będziemy w stanie przygotować list przewozowy kuriera DHL DE bez konieczności logowania się w portalu omnisell.de (i bez konieczności przepisywania ręcznei danych)

Konfiguracja dodatkowa

Program ProstaPaczka2 został przygotowany z myślą o współpracy z wieloma programami magazynowo – sprzedażowymi oraz kurierami. Aby włączyć możliwość przygotowania listów DHL DE w module SUBIEKT NEXO.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji ProstaPaczka2 -> SUBIEKT NEXO -> USTAWIENIA -> METODY EKSPORTU
 2. Zaznaczamy metodę PAKETO24 DHL DE
 3. Włączamy widoczność metody

Możemy także wprowadzić domyślne ustawienia tworzonej przesyłki takie jak:

 • Waga paczki
 • Wysokość paczki
 • Szerokość paczki
 • Dlugość paczki
 • Opcję „Nadgabaryt”

Ustawienia te wprowadzamy w oknie: ProstaPaczka2 -> SUBIEKT NEXO -> USTAWIENIA -> PAKETO24

Przygotowanie listu przewozowego do DHL DE

Po niezbędnej konfiguracji możemy przystąpić do przygotowania listu przewozowego dla kuriera DHL DE oraz wydruku etykiety.

Po pobraniu dokumentów w zakładce SUBIEKT NEXO możemy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pojedynczym rekordzie i wybrać z menu kontekstowego opcję przygotowania etykiety, lub użyć opcji z uprzednią edycją danych.

Możliwe jest także zbiorcze przygotowanie listów przewozowych dla kuriera DHL DE, lub wybierając przy każdym uruchomieniu.

Aby przygotować zbiorczo listy w programie ProstaPaczka2 należy:

 1. Pobrać dokumenty z Subiekta nexo do których chcemy wygenerować listy przewozowe
 2. Zaznaczyć je na zestawieniu dokumentów
 3. Wybrać sposób przygotowania listów z listy rozwijanej (Wybór z listy rozwijanej)
 4. Wybór opcji Paketo24 DHL DE
 5. Kliknąć przycisk Przygotuj listy

Przygotowanie listu ze skanu numeru dokumentu

W przypadku gdy posługujesz się wydrukami dokumentu z Subiekta nexo, to można w prosty i szybki sposób użyć je do przygotowania listu przewozowego.

Wystarczy że zeskanujesz skanerem (np skanerem USB) lub wpiszesz numer dokumentu w aplikacji ProstaPaczka2.

Program sam wyszuka dane zeskanowanego dokumentu i uruchomi proces przygotowania listu przewozowego.

Sposób przygotowania listu przewozowego zależny jest od wybranych ustawień w panelu METODY EKSPORTU.

 • Wybór ręczny – program zapyta dla którego kuriera ma wygenerować etykietę
 • Wybór z listy rozwijanej – program od razu zacznie przygotowywać etykietę dla kuriera wybrane z listy poniżej

W ten sposób możesz przygotować oddzielne stanowisko (np. w magazynie) do wykonywania kompletacji towarów i w etapie końcowym przygotowana zostanie etykieta dla kuriera DHL DE.

Na takim stanowisku nie musi być instalowany Subiekt nexo a sama aplikacja ProstaPaczka2.