Aktualizacje programu ProstaPaczka2

Poniżej znajduje się lista zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka2. Ze względu na swoją złożoność, to każda informacja o zmianie rozpoczyna się nazwą modułu którego dotyczy.

 

 

2019-03-19 v19.3.10
 • WAPRO MAG – dodano wyświetlanie zawartości pól własnych dla dokumentu
 • WAPRO MAG – Allegro Poczta – dodano możliwość odczytania id transakcji z pola dodatkowego dokumentu
 • WAPRO MAG – dodano możliwość przygotowania przesyłki Allegro Poczta Odbiór w Punkcie
 • POCZTA POLSKA – poprawienie błędu pojawiającego się przy wydruku zbiorczym przesyłek ze zbioru
2019-03-14 v19.3.9
 • Aktualizacja licencji programu
 • SELLO – dodano logowanie wydajności przy pobieraniu paczek
 • WAPRO MAG – poprawienie pobierania telefonu z adresu dostawy
2019-03-13 v19.3.8
 • SELLO – poprawa przekazywania infomracji do Elektronicznego Nadawcy o przesyłka Allegro Przesyłka Polecony
2019-03-13 v19.3.7
 • SUBIEKT NEXO – rozdzielenie ustawień dla Geis Parcel i Geis Cargo, aby można było zdefiniować oddzielne wartości dla każdej z usług
2019-03-13 v19.3.6
 • SUBIEKT GT – rozdzielenie ustawień dla Geis Parcel i Geis Cargo, aby można było zdefiniować oddzielne wartości dla każdej z usług
2019-03-13 v19.3.5
 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania listu dla Allegro Przesyłka Polecona
 • POCZTA POLSKA – poprawienie wydruków przesyłek Allegro Poczta Polska
2019-03-10 v19.3.4
 • SUBIEKT GT – poprawienie wyświetlania pól własnych liczbowych i kwotowych w oknie konfiguracji pól własnych
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości utworzenia listu przewozowego Allegro Pocztex Kurier 48
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości utworzenia listu przewozowego Allegro Poczta Polska Odbiór w punkcie
 • SUBIEKT GT – poprawienie zapisywania numeru listu przewozowego w dokumentach końcowych (np. w WZ przy generowaniu listu dla FS/PA)
 • POCZTA POLSKA – poprawienie funkcji pobierania statusów przesyłek
2019-03-09 v19.3.3
 • WAPRO MAG – oddzielenie ustawień konfiguracji dostępu do danych o transakcji Allegro niezbędnych do przygotowania listów Allegro Poczta
 • POCZTA POLSKA – poprawa przygotowania przesyłki poleconej krajowej
 • POCZTA POLSKA – poprawa pobierania blankietów pobrania
 • PACZKOMATY – poprawa błędne działającego filtra ‚Wszystkie’
 • EUROHERMES – dodano możliwość zamykania przesyłek wyzwalającego wysłanie powiadomień
 • EUROHERMES – zmieniono sposób sprawdzania daty aktualności tokenu autoryzacyjnego aby uniknąć błędów przy logowaniu do serwisu
2019-03-08 v19.3.2
 • SELO – zmiana identyfikatora przekazywanego do Poczty Polskiej w przesyłkach allegro
 • SELLO – dodanie wyświetlania identyfikatora aktu zakupowego Allegro
 • SUBIEKT GT – GEIS – dodanie ustawienia pozwalającego na domyślne zaznaczanie każdej przesyłki jako niestandardowa
 • SUBIEKT NEXO – GEIS – dodanie ustawienia pozwalającego na domyślne zaznaczanie każdej przesyłki jako niestandardowa
2019-03-07 v19.3.1.1
 • POCZTA POLSKA – wymiana modułu komunikacyjnego z Elektronicznym Nadawcą
2019-03-06 v19.3.1
 • SELLO – poprawienie obsługi Allegro Poczta odbiór w punkcie, aby w danych odbiorcy podawane były dane adresowe punktu odbioru
 • WAPRO MAG – poprawiono zapisywanie informacji o źródle w historii nadań
 • EUROHERMES – dodano możliwość wyszukiwania odbiorcy w Subiekcie GT, Subiekcie nexo i Sello
 • POCZTA POLSKA – dodano autoamtyczne usuwanie spacji z numeru rachunku bankowego
 • POCZTA POLSKA – dodano automatyczne nadpisywanie danych adresowych odbiorcy przy zmianie punktu odbioru z poziomu formularza listu
2019-03-04 v19.3
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania przesyłki Allegro Poczta odbiór w punkcie oraz Allegro Pocztex kurier 48
 • EUROHREMS – dodano moduł integracji z pośrednikiem
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość przygotowania listów dla Allegro Poczta odbiór w punkcie oraz Allegro Pocztex kurier 48
2019-02-23 v19.2.5
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania loginu sprzedającego z uwag dokumentu przy wstawianiu numeru listu do Allegro
 • SUBIEKT GT – poprawiono funkcję realizacji zamówienia (pojawiające się luki w numeracji dokumentów, przy braku składników automatycznie montowanego kompletu)
2019-02-21 v19.2.4
 • SUBIEKT NEXO – poprawa uruchamiana kompletacji po skanie numeru list z etykiety dla kuriera DPD, Geis Parcel i Geis Cargo
2019-02-12 v19.2.3
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono zmianę stanu kompletacji dokumentu przy braku zdefiniowanych operacji
2019-02-11 v19.2.2
 • INPOST SHIPX – poprawiono przygotowanie listu ręcznego (usuwające się dane odbiorcy)
 • INPOST SHIPX – uzupełniono domyślnie waluty pobrania i ubezpieczenia
2019-02-10 v19.2.1
 • SELLO – dodano przygotowanie listu dla przewoźnika PEKAES
 • SELLO – rozdzielono domyślne ustawienia wagi i wymiarów dla przesyłek allegro miniKurier InPost z Allegro Kurier InPost
 • SKY LOGISTIC – dodano obsługę numeru ref oddziału / punktu
 • SKY LOGISTIC – dodano możliwość wydruku etykiety
2019-02-04 v19.2
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie okna definiowania punktów (priorytetu) dla terminów realizacji zamówienia
 • WAPRO MAG – dodano możliwość przekazywania numerów listu do serwisu Allegro.pl (PREMIUM)
 • PACZKA w RUCHu – poprawienie wyświetlania błędów przy pobieraniu listy placówek RUCH
 • S2SGT – Dodano możliwość ustawienia płatności przelewem w zamówieniu Subiekta GT
 • S2SGT – dodano blokadę uruchomienia drugiego procesu na tym samym komputerze
2019-01-29 v19.1.8
 • S2SGT – dodano akcję ustawiania terminu realizacji dla synchronizacji z dokumentem wstępnym
 • S2SGT – zwiększono logowanie dla akcji ustawiania formy płatności
 • S2SGT – dodano funkcję przycinania wstawianych notatek przy synchronizacji z dokumentem wstępnym
2019-01-28 v19.1.7
 • SELLO – uwzględnienie wyświetlania notatek przypisanych do transakcji w oknie kompletacji
2019-01-28 v19.1.6
 • Zmiana sposobu wersjonowania na ROK.MIESIĄC.WERSJA_W_MIESIĄCU
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję kompletacji towarów z dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję pozwalającą na wywołanie kompletacji po zeskanowaniu numeru przesyłki wprowadzonego w Subiekcie nexo
 • SUBIEKT NEXO – dodano kolumnę z numerem przesyłki zapisanym w Subiekcie nexo
 • KOMPLETACJA – dodano możliwość powiększenia miniaturki (podwójne kliknięcie myszą w kolumnie miniaturki
 • KOMPLETACJA – zablokowanie rozmiaru sekcji uwag z dokumentu (doszedł pasek przewijania)
  SELLO – dodano funkcję wyznaczania gabarytu paczkomatu na podstawie wymiarów zdefiniowanych o opcjach definicji paczek
 • SELLO – dodano możliwość wyświetlanie notatek powiązanych z paczką w oknie kompletacji
 • SELLO – dodano możliwość włączania / wyłączania sekcji dokumentu w oknie kompletacji
2019-01-21 v2.91.1
 • SUBIEKT GT / SFERA GT – poprawiono funkcję wyciągania informacji o błędzie połączenia ze Sferą GT
2019-01-20 v2.91
 • SELLO – Poprawiono komunikat błędu w przypadku zastosowania w opisie pola własnego zewnętrznego ze złą nazwą
 • SELLO – dodano funkcję zapisywania numeru listu przewozowego w dokumencie Subiekta nexo
 • SELLO – Paczkomaty (ShipX) – dodano ustawienie domyślnego sposobu podjęcia paczki
 • SUBIEKT GT – APACZKA – dodano możliwość zdefiniowania godziny granicznej, po której planowania data nadania przesyłki będzie ustawiana na następny dzień roboczy
 • SUBIEKT GT – APACZKA – dodanie możliwości wstawienia do opisu zawartości tekstowego pola własnego
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano podział wersji dodatku na START/STANDARD/PREMIUM
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano funkcję zmiany kategorii dokumentu w Subiekcie GT po zmianie statusu kompletacji z magazynu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano funkcję wydruku dokumentu z Subiekta GT (za pomocą Sfery GT) po zmianie statusu kompletacji z magazynu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano funkcję określania priorytetu dokumentu na podstawie flagi i daty realizacji
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano operację pytania o użytkownika przez zmianą statusu kompletacji z magazynu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano operację szczegółowego rejestrowania stanu pozycji przed zmianą statusu kompletacji
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość wyszukania dokumentu po numerze pełnym
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość wyboru (ze skanera) statusu po zeskanowaniu numeru dokumentu lub numeru listy magazynowej
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano obsługę skrótów klawiaturowych
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość wyświetlenia listy rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym pozycji z dokumentu ze stanem zapisanym
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość zmiany stanu kompletacji dokumentu z poziomu menu kontekstowego oraz panelu modułu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość dodawania uprawnień dla użytkowników
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość usuwania zapisanego stanu dla dokumentu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość włączania  / wyłączania pól na panelu modułu oraz pozycji w menu kontekstowym
 • UŻYTKOWNICY – dodano możliwość zdefiniowania numeru PIN i kodu EAN dla użytkownika
 • POWIADOMIENIA – dodano szablon wiadomości e-mail dla akcji zmiany statusu kompletacji z magazynu
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość automatycznego usuwania tymczasowych plików z wydrukami – domyślnie 180 dni.
 • ADMINISTRACJA – dodano automatyczne usuwanie plików z logami – domyślnie 180 dni
2019-01-12 v2.90.3
 • SELLO – poszerzono okno mapowania sposobów dostawy na metody eksportu
 • SUBIEKT GT – dodano więcej informacji od komunikatu błędu wstawiania numeru listu przewozowego do Allegro.pl
 • INPOST – dodano wyszukiwanie odbiorcy z formularza listu
2019-01-07 v2.90.2
 • SELLO – poprawa pobierania pól zewnętrznych w przypadku gdy w paczce Sello nie ma dodanego żadnego towaru
2019-01-06 v2.90.1
 • POCZTA POLSKA – poprawiono wyszukiwanie placówek odbioru
 • GLS – dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta z poziomu formularza edycji listu
 • PAKETO24 – dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta z poziomu formularza edycji listu
 • PEKAES – dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta z poziomu formularza edycji listu
 • SKY LOGISTIC – – dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta z poziomu formularza edycji listu
 • SUUS – dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta z poziomu formularza edycji listu
ProstaPaczka2 >> Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017 Aktualizacje 2016