Aktualizacje programu ProstaPaczka2 (2018)

Poniżej znajduje się lista zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka2. Ze względu na swoją złożoność, to każda informacja o zmianie rozpoczyna się nazwą modułu którego dotyczy.

 

 


2018-12-27 v2.90

 • SUBIEKT GT – dodano sprawdzanie informacji o przygotowanych listach przed wykonaniem eksportu (aby zabezpieczyć w sytuacji gdy lista nie była długo odświeżana)
 • SELLO – dodano sprawdzanie informacji o przygotowanych listach przed wykonaniem eksportu (aby zabezpieczyć w sytuacji gdy lista nie była długo odświeżana)
 • SUBIEKT NEXO – dodano sprawdzanie informacji o przygotowanych listach przed wykonaniem eksportu (aby zabezpieczyć w sytuacji gdy lista nie była długo odświeżana)
 • SUBIEKT GT POBRANIA – dodano możliwość rozliczenia rozrachunku w Subiekcie GT za pomocą Sfery (PREMIUM)
 • APACZKA – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • DHL24 – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • FEDEX – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • GEIS – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • PACZKA W RUCHU – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • PATRON SERVICE – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • ŚWIAT PRZESYŁEK – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • UPS – dodano możliwość wyszukania kontrahenta z poziomu formularza listu (STANDARD)
 • HISTORIA – dodano możliwość zarejestrowania wpłaty z poziomu zakładki historii
 • POBRANIA – poprawienie zapisywania informacji o trybie zarejestrowania wpłaty ręcznej
 • POBRANIA – dodano możliwość, na formularzu ręcznej rejestracji wpłaty, uzupełnienia kwoty wpłaty wartością pobrania lub brakującą wartością
 • POBRANIA – na formularzu ręcznej rejestracji wpłaty dodano wyświetlanie podstawowych informacji o rozliczanym liście
 • ADMINISTRACJA – dodano opcję uruchamiania programu w stanie zmaksymalizowanym
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość uruchamiana aplikacji z zakładkami wyświetlanymi po lewej stronie ekranu
 • ADMINISTRACJA – ukrywanie zakładki rejestracji dema jak wprowadzono klucz licencyjny
 • ADMINISTRACJA – uporządkowano pola włączania / wyłączania modułów
 • ADMINISTRACJA – poprawki okna zarządzania funkcjami w grupie uprawnień

2018-12-17 v2.89.2

 • DPD – poprawiono wyszukiwanie kontrahenta przy wprowadzaniu listu ręcznego
 • POCZTA POLSKA – dodano obsługę zwracanai komunikatów błędów przy pobieraniu przesyłek z bufora

2018-12-16 v2.89.1

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania dokumentów z wybranego zakresu dat
 • SELLO – GLS – dodano automatycznie ustawianie kodu kraju odbiorcy PL dla wybranego w Sello panstwa „Polska”
 • SELLO – INPOST SHIPX Kurier – dodano możliwość zaawansowanego przygotowania opisu zawartości (PREMIUM)
 • SELLO – INPOST SHIPX Kurier – dodano możliwość definiowania wagi i wymiarów podpaczek w polu zewnętrznym towaru (PREMIUM)
 • DPD – dodano możliwość wyszukiwania odbiorcy w bazie Sello, Subiekt GT, Subiekt nexo
 • INPOST SHIPX – dodano wyświetlanie liczby porządkowej na liście podpaczek formularza edycji listu przewozowego
 • POWIADOMIENIA – poprawiono wstawianie adresu punktu odbioru przy wysyłaniu powiadomień po przygotowaniu manifestu

2018-12-11 v2.89

 • SUBIEKT GT – dodanie opcji sprawdzania czy zamówienie zrealizowane bez dokumentu zostało zrealizowane zgodnie z ustawieniami (PREMIUM)
 • SELLO – poprawiono wykonywanie zapytania
 • FEDEX – przełączono komunikację na nowszą metodę do generowania listów przewozowych
 • FEDEX – dodano nowe usługi na formularzu listu: SMS, Telefon, Email, Wniesienie, Zniesienie, Rozładunek, Załadunek, Przesyłka proceduralna, Pakiet zwrotny, 
 • DHL24 – dodano obsługę kodów pocztowych z Portugali
 • INPOST SHIPX – dodano możliwość wyszukania odbiorcy z bazy Sell lub  Subiekta
 • INPOST SHIPX – dodano wyświetlanie na zestawieniu identyfikatora przesyłki z systemu InPostu
 • Dodano domyślne ustawienia wyglądu zestawienia rekordów pobranych z Sello, WAPRO Maga, Subiekta (zostaną załadowane tylko jeżeli te zestawienia nie były wcześniej zapisywane)

2018-12-05 v2.88.9

 • SUBIEKT GT – poprawa wstawiania numeru listu do allegro – nie będą pojawiać się komunikaty błędów gdy dokument będzie spoza allegro (PREMIUM)

2018-12-03 v2.88.8

 • INPOST SHIPX – dodano obsługę wydruku zbiorczego więcej niż 100 etykiet (automatycznie rozdziela na osobne pliki)
 • INPOST SHIPX – dodano obsługę przygotowania manifestu dla więcej niż 100 przesyłek (automatycznie dzieli na dwa pliki)
 • Do okna wyboru konta dodano pasek przewijania

2018-12-03 v2.88.7

 • SUBIEKT GT – InPost Kurier – dodano możliwość wpisywania wami i wymiarów paczki prezz operatora podczas generowania etykiety (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wstawienia numeru listu do allegro.pl na podstawie danych z dokumentu (login z kategorii, id transakcji z numeru oryginalnego) (PREMIUM)
 • SELLO – InPost Kurier – dodano możliwość wpisywania wami i wymiarów paczki prezz operatora podczas generowania etykiety (STANDARD)
 • SUBIEKT NEXO – InPost Kurier – dodano możliwość wpisywania wami i wymiarów paczki prezz operatora podczas generowania etykiety (STANDARD)
 • POCZTA POLSKA – możliwość ustawienia na formularzu edycji listu zwrotu pobrania jako przekaz pocztowy (na adres)

2018-11-28 v2.88.6

 • SUBIEKT GT – poprawienie odświeżania dokumentu po realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – inpost kurier – dodanie opcji wpisywania wagi przez operatora (STANDARD)

2018-11-27 v2.88.5

 • SUBIEKT GT – optymalizacja pobierania dokumentów z ustawionymi filtrami magazynu i flagi
 • SUBIEKT GT – poprawienie zapisywania numeru listu w polu własnym (w konfiguracji pola własnego nie będzie trzeba dodawać spacji)
 • SUBIEKT GT – dodano opcję pozwalającą na wpisywanie gabarytu paczki w przesyłkach paczkomatowych przez operatora
 • SELLO – dodano opcję pozwalającą na wpisywanie gabarytu paczki w przesyłkach paczkomatowych przez operatora
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję pozwalającą na wpisywanie gabarytu paczki w przesyłkach paczkomatowych przez operatora

2018-11-25 v2.88.4

 • ALLEGRO  – poprawienie mechanizmu autoryzacji
 • ALLEGRO – wyłączenie funkcjonalności, które nie są na ten moment dostępne

2018-11-24 v2.88.3

 • SUBIEKT GT – dodanie odświeżania dokumentu po realizacji zamówienia
 • SUBIEKT GT – poprawiono wyświetlanie okna kompletacji
 • MAGAZYN – aktualizacja listy towarów po włączeniu/wyłączeniu opcji Łączenia lub Dekompletacji
 • MAGAZYN – poprawiono błąd przy zaznaczniu dokumentu nie posiadającego pozycji do wyświetlenia

2018-11-21 v2.88.2

 • Rozszerzono logowanie informacji o czasie trwania operacji

2018-11-20 v2.88.1

 • INPOST SHIPX – dodano próbę usunięcia listu dla którego InPost nie przygotował etykiety w określonym czasie
 • POCZTA – umożliwienie komunikacji za pomocą starszych standardów (TLS/TLS11)
 • PACZKOMATY – umożliwienie komunikacji za pomocą starszych standardów (TLS/TLS11)

2018-11-18 v2.88

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość rozpoznania typu dokumentu końcowego na podstawie podtytułu dokumentu przy realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SELLO – dodano możliwość utworzenia etykiety dla APACZKA – InPost Paczkomaty
 • APACZKA – dodano obsługę przesyłek paczkomatowych
 • APACZKA – dodano możliwość utworzenia listu ręcznego dla InPost Kurier
 • DODATKI – dodano wersję beta dodatku do przygotowywania list magazynowych na podstawie danych z Subiekta GT

2018-11-09 v2.87.10

 • ALLEGRO MINIKURIER INPOST – umożliwienie przygotowania przesyłek za pobraniem
 • Poprawienie nazw metod w menu kontekstowym do przygotowania przesyłek

2018-11-08 v2.87.9

 • SELLO – poprawienie wyświetlania domyślnego kraju w ustawieniach apaczki
 • SELLO – APACZKA – dodanie opcji wstawiania do nazwy odbiorcy nazwiska w przypadku braku nazwy firmy w Sello
 • APACZKA – dodanie informacji w konfiguracji konta dostępowego o warunkach uzupełniania kodu stanu

2018-11-07 v2.87.8

 • SUBIEKT GT – poprawiono przygotowanie listu zbiorczego dla Paczki w RUCHu
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia domyślnego kraju odbiorcy dla przesyłek generowanych przez serwis apaczka.pl
 • APACZKA – poprawiono przygotowanie listu bez podanych danych odbiorcy
 • ALLEGRO INPOST – zmiana nazwy metody z MINI PACZKA na MINIKURIER
 • POCZTA POLSKA – uspójnienie nazw metod z Elektronicznym Nadawcą: Pocztex kurier 24, Pocztex kurier 48, Usługa paczkowa Paczka 24, Usługa paczkowa Paczka 48

2018-10-25 v2.87.7

 • SELO – dodanie wyświetlania nazwy państwa na zestawieniu paczek
 • S2SGT – dodano chowanie aplikacji do SysTray po minimalizacji

2018-10-19 v2.87.6

 • INPOST SHIPX – poprawiono funkcję usuwania listu
 • METODY EKSPORTU – dodano możliwość wyboru konta Apaczka

2018-10-17 v2.87.5

 • SUBIEKT NEXO – dodanie obsługi przygotowania przesyłek z odbiorem w punkcie dla przesyłki kurierskiej 24 (POCZTEX – Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – poprawa pobierania danych adresowych
 • Poprawa literówek

2018-10-14 v2.87.4

 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości przygotowania przesyłki zagranicznej do Unii Europejskiej (Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania etykiety z odbiorem w punkcie (Kurierska 48 – Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie obsługi pobierania adresów dostawy kontrahenta
 • SUBIEKT NEXO – dla przesyłek Poczty Polskiej wstawiana będzie nazwa kraju a nie kod
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość utworzenia przesyłki zagranicznej do Unii Europejskiej
 • SKY LOGISTIC – dodano możliwość wyboru domyślnie drukowanych dokumentów
 • DHL – dodano obsługę protokołu TLS 1.2
 • FEDEX – dodano obsługę protokołu TLS 1.2

2018-10-05 v2.87.3

 • ŚWIAT PRZESYŁEK – poprawienie otwierania formularza edycji listu
 • PACZKA w RUCHu – poprawienie wstawiania numeru listu do Allegro.pl

2018-10-03 v2.87.2

 • SELLO – poprawienie aktualizacji kolumny 'Stan’ po przygotowaniu listu przewozowego
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie budowania opisu zawartości i zawartości przesyłki Pocztex
 • SUBIEKT GT – poprawienie ustawiania nazwy odbiorcy dla przesyłek Paczki w RUCHu w opcji pobierania kodu poper z zadresu dostawy
 • S2SGT – dodanie wyświetlania dodanej informacji o transakcji w podglądzie akcji synchronizacji z dokumentem końcowym wystawianym poza Sello
 • POCZTA POLSKA – zmniejszenie okna formularza edycji listu Pocztex
 • POCZTA POLSKA – poprawienie przygotowania listów bez pobrania (Pocztex)

2018-10-01 v2.87.1

 • INPOST PACZKOMATY – dodano usuwanie zbędnych spacji z identyfikatora sprzedającego i transakcji

2018-09-30 v2.87

 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji wyszukiwania punktu odbioru w polu własnym dokumentu dla przesyłek Kurierska 48 (biznesowa) i Kurierszka 24 (Pocztex)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję wyboru punktu odbioru z adresu dostawy kontrahenta dla przesyłki kurierskiej 48 (biznesowa)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję pobierania kodu POPER (Paczka w RUCHU) z adresu dostawy kontrahenta
 • SKY LOGISTIC – dodanie modułu integrującego
 • POCZTA POLSKA – dodano obsługę odbioru w punkcie dla przesyłki kurierskiej 24 (Pocztex)
 • INPOST SHIPX – dodano zapisywanie i wyświetlanie referencji

2018-09-27 v2.86.6

 • SUBIEKT NEXO – dodanie funkcji sterowania wyborem przewoźnika za pomocą tekstu w uwagach dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie funkcji wyznaczania dokumentu za pobraniem na podstawie tekstu w uwagach
 • SELLO – poprawienie wybierania domyślnego typu paczki dla Allegro InPost Paczkomaty
 • INPOST SHIPX – poprawienie błędu pojawiającego się przy wydruku listu
 • HISTORIA – poprawka błędu pojawiającego się przy próbie wyświetlenia menu kontekstowego bez wybranego listu

2018-09-26 v2.86.5

 • SELLO – poprawienie błędu pojawiającego się przy tworzeniu listu Paczki w RUCHu

2018-09-25 v2.86.4

 • SUBIEKT NEXO – dodano uzupełnianie numeru Ref 1 i Ref 2 w listach kuriera UPS
 • SUBIEKT NEXO — dodano opcję automatycznego uzupełnienia nazwiska odbiorcy jego nazwą na listach UPS
 • SUBIEKT NEXO – dodano uzupełnianie pola Komentarz na liście kuriera DHL
 • INPOST SHIPX – poprawienie pobierania statusów logistycznych z serwera InPost
 • S2SGT – dodano funkcję synchronizacji z fakturami wystawianymi w Subiekcie (a nie w w Sello)
 • S2SGT – poprawiono kolejność synchronizacji transakcji (teraz pierwsze będą te o najmniejszym Id)

2018-09-23 v2.86.3

 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości przygotowania listów Allegro InPost
 • SUBIEKT NEXO – dodanie kolumn zawierających status, kategorię i flagę dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości filtrowania pobieranych dokumentów ze względu na status (PREMIUM)
 • SELLO – dodanie opcji zapisania numeru listu ze zmianą stanu synchronizacji (wymagana wersja 1.29 Sello)
 • INPOST SHIPX – dodano usuwanie spacji z danych adresowych
 • S2SGT – dodano możliwość synchronizacji z dokumentem końcowym
 • S2SGT – dodano możliwość wstawiania entera przed i po kopiowanej notatce przy synchronizacji z zamówieniem
 • S2SGT – poprawiono błąd pojawiający się przy problemach zapisu przez Sferę GT

2018-09-18 v2.86.2

 • SUBIEKT GT – poprawienie problemu pojawiającego się przy realizacji zamówienia z zapisanym identyfikatorem terminu kredytu kupieckiego
 • SELLO – poprawiono funkcję wstawiania typu przesyłki z notatek dla przesyłki do paczkomatu

2018-09-18 v2.86.1

 • INPOST SHIPX – dodanie liczby pożądkowej
 • INPOST SHIPX – poprawienie dodawania listu ręcznego (dane odbiorcy będą puste)
 • INPOST SHIPX – dodanie do konfiguracji konta możliwości ustawienia czasu i liczby odpytań o przygotowanie listu przez serwer InPostu
 • Poprawa błędu pojawiającego się przy uruchomieniu programu (dla nowych instalacji)
 • DODATKI – S2SGT – poprawienie błędu konwersji identyfikatora transakcji

2018-09-17 v2.86

 • SUBIEKT NEXO – zmieniono sposób pobierania adresu z dokumentu – dla tych adresów gdzie jest taka możliwość pobierany będzie adres szczegółowy (gdzie każda dana adresowa zapisywana jest w odrębnym poolu)
 • SELLO – dodano możliwość domyślnego zaznaczenia usługi „Niestandard” dla kureira GEIS
 • WAPRO MAG – dodano możliwość pobierania identyfikatora karty płatnośći (do przesyłek Allegro InPost) z numeru zamówienia klienta
 • WAPRO MAG – dodano możliwość wpisania identyfikatora sprzedającego (do przesyłek Allegro InPost)
 • INPOST SHIPX – poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wydruku etykiety
 • ADMINISTRACJA – zmieniono wygląd zakładki wprowadzania kluczy licencyjnych
 • ADMINISTRACJA – wybór programu do wydruku (Sumatra / Acrobat) został umożliwiony także dla wersji STANDARD
 • DODATKI – S2SGT – udostępniono dodatek do proramu pozwalający na synchronizację danych z transakcji Sello na zamówienie Subiekta GT

2018-09-12 v2.85.5

 • DHL – dodano automatyczne wstawianie znaku „-” w numer domu nadawcy dla listów zwrotnych
 • GEIS – poprawiono filtr wyświetlania listów (nie były wyświetlane przesyłki ze statusem logistycznym)
 • SŁOWNIKI – poprawiono błąd pojawiający się przy dodawaniu kraju, gdy wyłączone jest logowanie użytkowników
 • SŁOWNIKI – kody krajów w słowniku wykluczeń kodów pocztowych wyświetlane będą w kolejności alfabetycznej

2018-09-07 v2.85.4

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie błędu pojawiającego się przy pobieraniu dokumentów
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu Allegro Paczka w RUCHu

2018-09-05 v2.85.3

 • WAPRO MAG – zamówienia gdzie kwota pozostała do zapłaty jest mniejsza od zera nie będą cozenage jako pobraniowe
 • SUBIEKT GT – dodano opcję ignorowania dekompletacji kompletów, które nie mają zdefiniowanych składników
 • GEIS – poprawiono pobieranie statusów logistycznych
 • GEIS – poprawiono obliczanie objętości paczki
 • GEIS – poszeżono pola z adresem odbiorcy na formularzu edycji danych listu przewozowego

2018-09-02 v2.85.2

 • WAPRO MAG – dodano ustalanie kwoty pozostałej do zapłaty dla zamówień (wartość brutto – zaliczka)
 • WAPRO MAG – dodano możliwość wstawienia symbolu paczkomatu z pola punktu odbioru (adres dostawy)
 • PACZKA W RUCHU – dodano możliwość wprowadzenia przesyłi allegro Paczka w RUCHu
 • GLS – przy wstawianiu listu ręcznego kod kraju odbiorcy będzie ustawiany jako „PL”
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wydruku blankeitu pobrania
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość automatycznego wydruku blankeitu pobrania dla przesyłki kurierskiej 48 (przesyłka biznesowa)
 • POCZTA POLSKA – poprawiono odświeżanie ustawień wydruku po modyfikacji tych ustawień

2018-08-29 v2.85.1

 • SUBIEKT GT – Poprawienie wydruku paragonu imiennego po realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodanie powiązania z PW w dokumencie RW przy automatycznym montowaniu kompletu podczas realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – zmieniono algorytm automatycznego montowania kompletów aby montował tylko brakującą ilość sztuk
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość ograniczenia aby pobierane były dokumenty z konkretnym statusem (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlanie kolumn ze statusem fiskalizacji i statusem księgowym

2018-08-24 v2.85

 • SUBIEKT GT – dodano opcję automatycznego montażu kompletów przy realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – poprawiono ustawianie terminu płatności dokumentu końcowego w realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – poprawiono konwersji dokumentu do listu kuriera DHL w przypadku braku wybranego Państwa w adresie Subiekta GT
 • SUBIEKT GT – poprawiono kompletację faktur zakupowych
 • PATRON SERVICE – dodano powiadomienie po przygotowaniu manifestu
 • SUBIEKT GT – dodano opcję zaznacznia usługi awizacji telefonicznej dla każdego listu kuriera GEIS
 • Dodano możliwość pobrania komunikatów komunikacji z serwisem przewoźnika na formularzu edycji danych listu przewozowego (obok okna z komunikatem błędu, przycis „…”)
 • Ujednolicono formularze edycji danych listu przewozowego aby wszędzie (gdzie jest potrzeba) była możliwość wyboru danych podpaczki ze słownika oraz duplikacji podpaczek
 • HISTORIA – Dodano wyświetlanie nazwy konta przewoźnika (nazwa na moment tworzenia listu)

2018-08-19 v2.84.7

 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlanie okna dokumentu z Subiekta GT przy problemach z zapisem podczas realizacji dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodanie zabezpieczenia, aby odblokować zamówienie przy wystąpieniu błędu podczas kompletacji
 • SELLO – poprawiono wstawienie kwoty pobrania dla przesyłki ALlegro MiniKurier 48

2018-08-14 v2.84.6

 • SUBIEKT GT – zmieniono mechanizm blokowania dokumentu podczas kompletacji na chwilowe oznaczenie zamówienia jako zrealizowane (w poprzedniej wersji okno kompletacji było przenoszone w tło a jako głowne ustawiane było okno Subiekta GT).
 • SUBIEKT GT – DHL – poprawienie przypisywania listu do modułu
 • DHL – dodano automatyczne usuwanie spacji z początku i końca kodu pocztowego

2018-08-13 v2.84.5

 • SUBIEKT GT – dodano opcję zapisywania loginu użytkownika zalogowanego do ProstejPaczki jako osoby wystawiającej dokument w Subiekcie GT – dotyczy mechanizmu realizacji zamówień (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość uruchomienia realizacji zamówień podczas łączenia dokumentów w jeden list przewozowy (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wydruku dokumentu końcowego przy łączeniu dokumentów w jeden list przewozowy (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano opcję automatycznego wydruku etykiety zwrotnej dla kuriera DHL (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zdefiniowania oddzielnego typu usługi dla przesyłek zagranicznych kuriera DHL (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję wstawiania tytułu, lub jego części, do uwag listu kuriera GEIS (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję ustawiania stałej planowanej daty nadania dla przesyłek kuriera GEIS (STANDARD)
 • SELLO – dodano pole wyboru wykorzystania domyślnego typu paczki dla przesyłek paczkomatowych
 • GEIS – dodano opcję wstawiania kwoty pobrania w uwagach dla odbiorcy (COD pokazywane będzie na etykiecie)

2018-08-07 v2.84.4

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość blokowania dokumentu (przez Sferę GT) przy kompletowaniu dokumentu (PREMIUM)
 • POCZTA POLSKA – dodano wyświetlanie identyfikatora do nazwy urzędu pocztowego

2018-08-07 v2.84.3

 • SUBIEKT GT – poprawienie błędu zapisu numeru listu do dokumentu źródłowego przez Sferę GT
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość automatycznego uruchomienia realizacji dokumentu przed przygotowaniem listu (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wydruku dokumentu końcowego po przygotowaniu listu (PREMIUM) 
 • POCZTA POLSKA – zmieniono wyświetlaną nazwę urzędu nadania

2018-08-05 v2.84.2

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zapisu numeru listu do dokumentu końcowego (np. faktury przy generowaniu listu do zamówienia) (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zapisu numeru listu do dokumentu źródłowego (np. zamówienia przy generowaniu listu do faktury/paragonu) (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwośćtypowania przesyłki jako za pobraniem, na podstawie podtytułu dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość sterowania wyborem powiadomienia, które ma zostać wygenerowane na podstaiwie pola z numerem orygilanym (STANDARD)
 • SELLO – dodano możliwość pobrania numeru końcowego (faktury / paragonu) z Subietka GT, w przypadku gdy faktura/paragon nie był wystawiany za pomocą mechanizmów Sello (STANDARD)
 • SELLO – DHL – dodano możliwość ustalenia zawartości pola komentarz, mpk i numer referencyjny
 • SELLO – GEIS – dodano możliwość ustawienia stałej planowanej daty nadania paczek (do przygotowywania wysyłki na kolejne dni)
 • GEIS – dodano możliwość zdefiniowania domyślnych danych zamawiania kuriera
 • GLS – poprawienie generowania etykiety dla usługi SRS
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość zdefiniowania maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź serwera Poczty (timeout)
 • POCZTA POLSKA – wymuszenie komunikacji w standardzie TLS 1.2

2018-08-03 v2.84.1

 • INPOST SHIPX – poprawienie podwójnego zapisywania listów w bazie PP2
 • USTAWIENIA – poprawienie zapisywania i usuwania ustawień
 • ADMINISTRACJA – poprawienie funkcji włączania metod eksportu po włączeniu modułu

2018-08-02 v2.84

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość realizacji zamówienia jako faktura VAT (FS), paragon imienny (PAI), wydanie zewnętrzne (WZ), bez dokumentu oraz paragon imienny z fakturą sprzedaży detalicznej, za pomocą sfery GT (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT, SELLO, SUBIEKT NEXO – dodano możliwość włączenia / wyłączenia filtrów i pozycji w menu kontekstowym
 • SUBIEKT GT – dodano uprawnienia do włączania ustawień, zapisywania wyglądu tabeli, manipulacji widocznością kolumn

2018-07-30 v2.83.3

 • INPOST SHIPX – poprawa zwracania numeru listu

2018-07-28 v2.83.2

 • SELLO – dodano więcej informacji do komunikatu wyboru placówki odbioru dla przesyłki kurierskiej 48
 • SUBIEKT GT – zwiększono zakres logowania dla otwierania instancji Subiekta przez Sferę.
 • KOMPLETACJA – dodano powracanie kursora do pola skanowania po naciśnięciu przycisku kompletacji / resetowania / usuwania z pozycji nadmiarowych
 • POWIADOMIENIA – poprawiono ustawianie timeoutu większego niż 1000

2018-07-26 v2.83.1

 • POWIADOMIENIA – uzupełniono listę metod dla powiadomienia po przygotowaniu manifestu
 • POWIADOMIENIA – dodano możliwość zdefiniowania maksymalnego czasu odpowiedzi serwera (przydaje się przy niektórych serwerach wymagających SSL)

2018-07-26 v2.83

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość ograniczenia pobieranych dokumentów do określonych kategorii (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano filtr kategorii w panelu głównym (PREMIUM)
 • SUBIEKT Gt – dodano możliwość zmiany kategorii po przygotowaniu listu (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlanie wartości pól własnych słownikowych i SQL na zestawieniu dokumentów
 • SUBIEKT GT – GEIS – dodano możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki oraz wymiarów dla Geis Cargo
 • POCZTA – poprawiono zapisywanie podpaczek dla przesyłki Kurierskiej 48
 • POCZTA – dodano możliwość zaznaczenia opcji „Niestandard” dla podpaczek przesyłki kurierskiej 48
 • GEIS – poprawienie funkcji wyświetlania jednostek manipulacyjnych na formularzu listu przewozowego na formularzu listu (nie będą pokazywać się usunięte pozycje)
 • GEIS – dodano obliczanie objętości przy wyborze wymiarów ze słownika oraz przy zmianie wymiarów podpaczki
 • GEIS – zmieniono funkcję wstawiania danych paczki ze słownika – jeżęli w słowniku waga = 0, to waga podpaczki na zestawieniu pozostanie nie zmieniona
 • METODY EKSPORTU – dodano możliwość wyboru domyślnego konta Geis Parcel i Geis Cargo

2018-07-23 v2.82.15

 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości wyłączenia wyświetlania danych dokumentu w oknie kompletacji (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję zbiorczego ignorowania dokumentów (PREMIUM)
 • SELLO – dodano możliwość ignorowania komunikatów o problemie przy dodawaniu numeru listu przewozowego do serwisu Allegro.pl
 • KOMPLETACJA – poprawiono wyświetlanie okna na niskich rozdzielczościah

2018-07-22 v2.82.14

 • WAPRO MAG – dodano wstawianie wartości z uwag dokumentu do opisu zawartości przesyłki kurierskiej 48 (Poczta Polska)
 • SELLO – dodano wstawianie symboli towarów do opisu listu przewozowego kuriera InPost
 • SUBIEKT GT – poprawiono komunikat błędu przy zapisie stanu kompletacji
 • SUBIEKT GT – poprawiono okno ustawień przesyłki kurierskiej 48 na niskich rozdzielczościach
 • DPD – poprawiono okno ustawień wydruków na niskich rozdzielczościach

2018-07-16 v2.82.13

 • SELLO – dodano przycisk usuwania mapowania w konfiguracji mapowania sposobów dostawy Sello na metody eksportu PP2
 • SELLO – dodano opcję wyłączania ubezpieczenia na listach kureira InPost, gdy nie przekracza określonej kwoty
 • INPOST SHIPX – poprawienie tabelki z podpaczkami na formularzu listu przewozoweg
 • POCZTA POLSKA – przepięcie na labs.wsdl
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość zaznaczenia usługi „Przesyłka niestandardowa” na formularzu listu przewozowego Przesyłki kurierskiej 48
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość zapisania ustawień z bazy PP2 do pliku oraz wczytania z pliku

2018-07-13 v2.82.12

 • SELLO – dodano funkcje włączania usługi SMS i EMAIL tylko w przypadku gdy podano telefon i email (dotyczy InPost Kurier i InPost ShipX Kurier)

2018-07-11 v2.82.11

 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji dodawania opisu zawartości listu kuriera InPost z pola własnego dokumentu

2018-07-04 v2.82.10

 • SELLO – dodanie funkcji ustawiania ubezpieczenia dla kuriera InPost z wartości transakcji
 • GEIS – dodanie obsługi usługi „Paczka niestandardowa” na formularzu listu przewozowego

2018-07-02 v2.82.9

 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji wstawiania zawartości pola własnego do opisu listu DPD
 • SUBIEKT GT – poprawienie błędu pojawiającego się przy filtrowaniu metod eksportu

2018-06-26 v2.82.8

 • WAPRO MAG, SELLO, SUBIEKT GT, SUBIEKT NEXO – dodano oczyszczanie numeru telefonu odbiorcy ze zbędnych znaków przy przygotowaniu listu dla InPost ShipX
 • SELLO – dodano możliwość wydruku dokumentu końcowego z Subiekta GT od razu na drukarce wg ustawień domyślnych Subiekta (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wydruku dokumentu końcowego z Subiekta GT od razu na drukarce wg ustawień domyślnych Subiekta (PREMIUM)

2018-06-20 v2.82.7

 • POCZTA – przesunięcie ikon ustawień aby były widoczne na mniejszych ekranach

2018-06-19 v2.82.6

 • APACZKA – poprawienie błędu pojawiającego się podczas otwierania okna konfiguracji kont dostępowych oraz przy dodawaniu listu ręcznego

2018-06-18 v2.82.5

 • DEMO – poprawienie funkcjonowania aplikacji w trybie dema
 • ADMINISTRACJA – włączenie metod eksprotu dla włączonego modułu kurierskiego
 • METODY EKSPORTU – właczenie zakładki kuriera po włączeniu metody eksportu przypisanego do danego kuriera
 • METODY EKSPORTU – poprawienie wyglądu okna, dodanie pola wyszukiwania kuriera
 • INPOST SHIPX – dodano zapisywanie wszystkich komunikatów (wywołań i odpowiedzi)
 • SELLO – poprawki przygotowania paczek dla InPost ShipX
 • WAPRO Mag – poprawki przygotowania paczek dla InPost ShipX
 • KONFIGURATOR – poprawiono działanie konfiguratora pojawiającego się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji

2018-06-15 v2.82.4

 • ALLEGRO – dodano zabezpieczenie przed zapamiętywaniem loginu i hasła w przeglądarce podczas autoryzacji w serwisie allegro (dotyczyło klientów z kilkoma kontami allegro)
 • FEDEX – poprawiono błąd związany z uwierzytelnieniem TLS
 • FEDEX – dodano możliwość ponownego wydruku dokumentu wydania paczek (manifestu)

2018-06-11 v2.82.3

 • ALLEGRO – automatyczne przedłużanie tokenu
 • ALLEGRO – dodanio komunikat z informacją przy braku uprawnień do zmieniania wartości w rejestrze
 • ALLEGRO – uporządkowano okno konfiguracji konta allegro
 • UPS – dodanie informacji o statusie kończącym

2018-06-10 v2.82.2

 • SELLO – poprawiono wstawianie nazwiska odbiorcy do listu kuriera GLS
 • SELLO – poprawa komunikatu błędu pojawiającego się przy błędzie podczas wstawiania numeru to transakcji w serwisie allegro.pl
 • ALLEGRO – dodano możliwość autoryzacji aplikacji bez konieczności podawania hasła i klucza WebAPI
 • ALLEGRO – wprowadzenie szyfrowania hasła, klucza WebApi, tokenu. UWAGA – wymagane usunięcie hasła i klucza WebAPI przed aktualizacją
 • SUBIEKT GT – poprawienie opisu w zakładce zapisywania numeru listu
 • UPS – dodanie pobierania statusów przesyłek
 • DEMO – usunięto błąd pozwalający na zarejestrowanie dema przy każdym uruchomieniu

2018-06-06 v2.82.1

 • SUBIEKT NEXO – podmiana komunikatu pokazującego się gdy nie wyznaczona zostanie metoda eksportu
 • DHL – dodano możliwość skonfigurowania domyślnego terminu ważności etykiety zwrotnej

2018-06-04 v2.82

 • SELLO – poprawienie zapisywania numeru listu do allegro dla transakcji grupowych
 • SUBIEKT NEXO – dodano wyświetlanie kolumny z numerem oryginału oraz pole do wyszukiwania po tym numerze z możliwością uruchomienia eksportu (wersja STANDARD)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania etykiety zwrotnej do dokumentu dla kuriera DHL
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję automatycznego wydruku etykiety zwrotnej przy wydruku listu pierwotnego (na razie tylko dla DHL w wersji PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – dodano okno konfiguracji ustawień przetwarzania dokumentu dla kuriera GLS
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu dla Geis Parcel i Geis Cargo
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję sprawdzenia czy kod pocztowy odbiorcy nie jest wykluczony przed przygotowaniem listu (wersja PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możłiwość wstawiania numeru oryginalnego na listy przewozowe
 • DHL – dodano zapisywanie w bazie programu komentarza i numeru MPK z listu przewozowego
 • DHL – dodano możliwość ręcznego przygotowania etykiety zwrotnej
 • DHL – dodano możliwość przygotowana etykiety zwrotnej do wybranego listu
 • DHL – dodano możliwość duplikowania podpaczki na formularzu listu przewozowego
 • INPOST SHIPX (wersja pierwsza wersja integracji z nowym API InPostu
 • ADMINISTRACJA – dodano słownik wykluczeń kodów pocztowych (na razie do użytku tylko dla Subiekta nexo)
 • ZLECENIA – refactoring

2018-05-22 v2.81.2

 • SELLO – poprawienie funkcji wstawiania numeru listu do allegro przy transakcjach nie pochodzących z allegro
 • PEKAES – poprawienie ręcznego dodawania listu przewozowego

2018-05-19 v2.81.1

 • SUBIEKT GT – dodanie opcji zapisu numeru listu do allegro (na podstawie danych z Sello) (PREMIUM)
 • SELLO – dodano obslugę transakcji zgrupowanych przy zapisie numeru listu do Allegro (STANDARD)
 • SELLO – wyświetlenie na liście paczek informacji czy transakcja jjest zgrupowana w Sello
 • PEKAES – dodanie na formularzu listu przewozowego opcji wyboru kategorii / typu przesyłki

2018-05-15 v2.81

 • ALLEGRO – dodanie zalążka modułu
 • SELLO – dodanie możliwości zapisywania numeru listu do transakcji w serwisie Allegro.pl
 • SELLO – dodano instrukcję postępowania w komunikacie pojawiającym się w sytuacji, gdy nie znaleziono pasującej placówki odbioru Poczty Polskiej
 • POCZTA – poprawienie zaznaczania rekordów przy tworzeniu zbioru Paczki MINI
 • SUBIEKT NEXO – dodano 'czyszczenie’ numeru telefonu ze zbędnych znaków przy eksporcie do Elektronicznego Nadawcy
 • GLS CZ – poprawienie komunikatu przy wystąpieniu błędu podczas wydruku etykiety
 • GLS CZ – poprawa okna edycji kont dostępowych
 • Refactoring modułów (aPaczka, SUUS, Paketo24, PEKAES, FedEx, Patron Service, GEIS, GLS Czechy)

2018-05-08 v2.80.5

 • SUBIEKT NEXO – możliwość łączenia wielu dokumentów w jeden list
 • SELLO – oczyszczanie numeru telefonu ze zbędnych znaków przy przygotowaniu listu Poczty Polskiej

2018-04-20 v2.80.4

 • SELLO – zmiana sposobu wyboru telefonu na list (wybór w kolejności wybranej w ustawieniach)
 • SELLO – oczyszczanie numeru telefonu ze zbędnych znaków przy przygotowaniu listu Poczty Polskiej
 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania listu Paczka MINI Priorytet (Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wygenerowania powiadomienia po przygotowaniu listu
 • POWIADOMIENIA – refactoring

2018-04-17 v2.80.3

 • SELLO – poprawianie wyszukiwania adresu punktu odbioru dla zgrupowanych transakcji
 • SUBIEKT GT – poprawa literówki
 • POCZTA – Aktualizacja bazy prefiksów telefonów komórkowych używanych do rozpoznawania czy telefon jest telefonem komórkowym

2018-04-13 v2.80.2

 • SELLO – dodano możliwość konfiguracji domyślnych ustawień dla Paczki MINI Poczty Polskiej
 • Dodano zapamiętywanie i ustawianie filtrów daty w zakładkach przewoźników
 • PACZKA W RUCHu – poprawiono błąd pojawiający się przy zapisie zbyt długiego numeru zewnętrznego

2018-04-11 v2.80.1

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zdefiniowania stałej wartości do pola z numerem domu w DHL ParcelShop
 • SELLO – dodano pobieranie rozmiaru paczki definiowanego w Sello jako typ przesyłki w Paczkomaty24 i Allegro Paczkomaty InPost
 • DHL PARCELSHOP – dodano usuwanie z serwisu DHL przy usuwaniu w module
 • DHL PARCELSHOP – usunięto kod kraju odbiorcy z formularza listu przewozowego
 • SUBIEKT GT / SELLO – poprawiono zamykanie połączenia ze sferą GT w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu
 • SELLO – poprawiono funkcję odczytywania adresu punktu odbioru – gdy paczka lub transakcja będą zawierać wiele notatek z adresem punktu odbioru to operator będzie mógł wybrać z której z nich ma zostać odczytany adres

2018-04-07 v2.80

 • Dodanie integracji z DHL ParcelShop (Servcie Point)
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości utworzenia etykiety dla DHL ParcelShop
 • POCZTA – wydłużenie timeoutu (czasu oczekiwania na odpowiedź serwera) dla zamykania zbioru
 • POCZTA – refactoring

2018-03-30 v2.79.4

 • POCZTA POLSKA – poprawa wydruków przesyłki poleconej (wysyłane były na nieprawidłową drukarkę)

2018-03-27 v2.79.3

 • SUBIEKT GT – poprawiono wstawianie na list adresu e-mail przy włączonej opcji wyboru adresu do wysyłki przez operatora
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość utowrzenia listu dla przesyłki paletowej Poczty Polskiej
 • SELLO – dodano możliwość wyszukiwania po numerze końcowym (z Subiekta GT)
 • GEIS – dodano możliwość ustawienia formatu etykiety oraz jej pozycji na wydruku (przy wydruku na A4)
 • PACZKOMATY – poprawiono opis błędu autoryzacji

2018-03-24 v2.79.2

 • SUBIEKT GT – dodano funkcję rozpoznawania typu paczki dla Paczkomatów z uwag dokumentu (STANDARD)
 • SELLO – dodanie możliwości wyszukania i uruchomienia przygotowania listu przewozowego na podstawie numeru zamówienia z Subiekta GT (STANDARD)
 • SELLO – dodano funkcję rozpoznawania typu paczki w Paczkomaty24 oraz Allegro InPost Paczkomaty z notatki (STANDARD)
 • PACZKOMATY – dodano funkcję wydruku zaznaczonego listu z poziomu menu kontekstowego
 • DPD – poprawiono dodawanie nowego konta (dodane konto będzie automatycznie zaznaczane)

2018-03-22 v2.79.1

 • SELLO – dodano możliwość zapisywania numeru listu w zamówieniu Subiekta GT (przez Sferę GT)
 • SUBIEKT GT – poprawiono zapisywanie numeru listu przez Sferę (problemy występowały przy wykorzystaniu wielu magazynów)
 • GEIS – dodano możliwość przygotowania  listu ręcznego dla usługi Cargo
 • INPOST KURIER, DPD, DHL, UPS, PACZKOMATY – refactoring

2018-03-20 v2.79

 • SUBIEKT GT – dodano funkcję odpytania o liczbę pozycji w modelu kompletacji (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję zbiorczego kompletowania towarów drobnicowych (jednym skanem spreparowanego kodu kreskowego – PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zapisywania stanowiska pracy do Subiekta po zakończeniu kompletacji
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję ograniczającaą pobierane dokumenty do dokumentów z wybranych magazynów (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję ograniczającą pobierane dane do dokumentów z wybranymi flagami (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano filtr magazynu
 • SUBIEKT GT – dodano filtr flagi
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu dla Geis Cargo
 • SUBIEKT GT – dodano pole do wyszukiwania po numerze oryginalu z możliwością uruchomienia przygotowania listu (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano pole do wyszukiwania po podtytule z możliwością uruchomienia przygotowania listu (STANDARD)
 • SUBIEKT GT – dodano opcję pobierani symbolu paczkomatu dla przesyłek Allegro InPost z nazwy adresu odbioru.
 • GEIS – poprawa zaznaczania wszystkich przygotowanych listów (do wygenerowania manifestu)
 • DPD – dodano obsługę usługi przesyłka zwrotna (CUD)
 • DPD – dodano obsługę usługi doręczenia w sobotę
 • UŻYTKOWNICY – dodano możliwość podania stanowiska pracy do którego loguje się użytkownik. Informacja ta jest zapisywana przy liście przewozowym.

2018-03-15 v2.78.4

 • POWIADOMIENIA – zabezpieczenie przed zaprzestaniem generowania powiadomień w przypadku błędu przygotowania powiadomienia (przy wysyłce po przygotowaniu manifestu)
 • POWIADOMIENIA – poprawienie działania filtrów dat
 • POWIADOMIENIA – dodanie daty wygenerowania na zestawieniu
 • POWIADOMIENIA – dodanie wyświetlania godziny w dacie wysłania i dacie próby wysłania
 • POWIADOMIENIA – dodanie zamiany pól własnych przy wysyłaniu testowej wiadomości (z poziomu konfiguracji powiadomienia)
 • Dodanie informacji o końcączej się licencji

2018-03-12 v2.78.3

 • SUBIEKT GT – poprawa mechanizmu sterowania uwagami
 • SELLO – dodanie kolumny z numerem zamówienia
 • DPD – aktualizacja opisów przy edycji konta dostęowego (zastosowanie nomenklatry DPD)

2018-03-08 v2.78.2

 • SUBIEKT GT – poprawa błędu pojawiającego się przy usuwaniu części nazwy odbiorcy (przy generowaniu listu do Paczkomatów)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu w portalu SwiatPrzesylek.pl
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla Geis Cargo
 • ALLEGRO INPOST KURIER – poprawienie błędu „Nieprawidłowy typ paczki”
 • GEIS – dodanie obsługi usługi Cargo
 • Zmiana etykiet i nazw kolumn w oknie mapowania wartości na metodę eksportu

2018-03-07 v2.78.1

 • SUBIEKT GT – poprawa zapamiętywania filtrów trybu pracy

2018-03-06 v2.78

 • Zmiany w wyglądzie aplikacji
 • SUBIEKT GT – poprawa błedu pojawiającego się przy uruchomieniu okna ustawień Global Expres
 • SUBIEKT GT – dodano funkcji sterowania eksportem za pomocą zawartości uwag dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodano opcje automatycznie dodającą wieloznacznik do wyszukiwania po numerze dokumentu
 • SELLO – dodano możliwość sortowania paczek (przy wydruku zbiorczym) po numerze dokumentu końcowego (paragonu lub faktury)
 • PACZKOMATY – dodano zapisywanie danych paczkomatu jako adres odbioru
 • POCZTA POLSKA – dodano zapisywanie adresu punktu odbioru
 • POCZTA POLSKA – dodano uruchomienie wyszukiwania punktu odbioru po naciśnięciu klawisza ENTER w polu wyszukiwania (na formularzu edycji listu przewozowego)
 • POWIADOMIENIA – dodano możliwość definiwania pół własnych z dodatkowymi warunkami (tylko dla przesyłek pobraniowych, tylko z uzupełnionym punktem odbioru, dla wybranych kurierów) 
 • POWIADOMIENIA – dodano pole wstawiające adres punktu odbioru
 • Moduł zarządzania ustawieniami został udostępniony także dla wersji START i STANDARD
 • Poprawienie błędu zapisu do pliku logu pojawiającego się czasami przy uruchomieniu aplikacji
 • Sprecyzowanie komunikatu błędu przy wydruku etykiet

2018-03-02 v2.77.4

 • DHL – poprawienie wstawiania osoby kontaktowej na etykietę

2018-02-28 v2.77.3

 • SELLO – poprawienie zaznaczania domyślnego sposobu powiadomienia odbiorcy dla przesyłki paletowej Poczty Polskiej
 • SELLO – dodanie domyślnej wartości dla powiadomienia nadawcy dla przesyłki paletowej
 • POCZTA – dodanie identyfikatora do opisu karty wyświetlanej na liście rozwijanej
 • Aktualizacja konfiguratora pojawiającego się przy pierwszym uruchomieniu programu
 • Optymalizacja mechanizmu weryfikacji licencji

2018-02-28 v2.77.2

 • SELLO – poprawiono błąd pojawiajacy się przy próbie utworzenia przesyłki paletowej Poczty Polskiej
 • SELLO – poprawiono błąd pokazujacy się przy próbie otwarcia konfiguracji metod eksportu
 • POCZTA – poprawiono błąd pojawiajacy się przy zapisywaniu listu z dłuższą niż dopuszczalna osobą kontaktową
 • POCZTA – poprawiono funkcję przygotwoania listu ręcznego dla przesyłki paletowej
 • POCZTA – dodano możliwość przygotowania listu ręcznego dla przesyłki Global Expres Poczty Polskiej

2018-02-23 v2.77.1

 • GLS – refactoring
 • PACZKA W RUCH – refactoring

2018-02-18 v2.77

 • WAPRO MAG- zmiana kolejności instalacji skryptów do operacji dodatkowych
 • SELLO – poprawa uruchomienia eksportu do przesyłki zagranicznej poleconej z uprzednią edycją danych listu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości mapowania sposobu dostawy z Subiekta nexo na metodę eksportu ProstejPaczki
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości utworzenia listu Gobal Expres (Poczta Polska)
 • HISTORIA – dodano kolumnę z nazwą kraju
 • POWIADOMIENIA – dodano filtr daty wygenerowania, tak aby domyślnie pokazywane były wysłane i nie wysłane powiadomienia
 • POCZTA POLSKA – zmiana kodu kraju na nazwę kraju na formularzach edycji listu przewozowego

2018-02-16 v2.76.10

 • WAPRO MAG – zmiana komunikatu braku braku uprawnień przy instalacji skryptów do operacji dodatkowych
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości przygotowania listu przewozowego za pośrednictwem serwisu APaczka.pl
 • SUBIEKT NEXO – dodanie funkcji automatycznego ustalania pobrania na podstawie formy płatności dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości importu dokumentów PA
 • HISTORIA – dodanie kolumny „Status kończ.” informującej czy status kończy życie przesyłki
 • APACZKA – poprawa formularza listu (obsługa sytuacji gdzie nei ma ustalonego kraju odbiorcy/nadawcy)
 • Dodanie możliwości wyłączenia wszystkich metod w oknie zarządzania metodami eksportu

2018-02-14 v2.76.9

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera InPost z pośrednictwem portalu Apaczka.pl
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję generowania etykiety dla kureira GEIS
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania etykiet z portalu Apaczka.pl
 • SELLO – GEIS – dodano możliwość ustawienia usług domyślnych: B2C i SMS
 • SELLO – GEIS – dodano funkcje automatycznie dodającą +48 do numeru telefonu odbiorcy
 • SELLO – zmieniono kolejność akcji wykonywanych po przygotowaniu listu, aby zapisanie numeru listu do dokumentu z Subiekta odbyło się przed wyświetleniem tego dokumentu

2018-02-12 v2.76.8

 • WAPRO MAG – poprawa zapisywania typu dokumentu do historii
 • WAPRO MAG – poprawa zapisywania nazwy metody eksportu dla kuriera InPost
 • GEIS – poprawiono obsługę wielopaczkowości
 • POCZTA POLSKA – poprawa komunikatu braku autoryzacji
 • POWIADOMIENIA – dodanie możliwości przygotowania powiadomienia dla przygotowania listu z modułu WAPRO MAG

2018-02-12 v2.76.7

 • Dodanie ikony
 • Poprawa wyświetlania wybranych kont przewoźników oknie zarządzania metodami eksportu

2018-02-12 v2.76.6

 • POCZTA – poprawa wyświetlania komunikatu błędu przy wydruku listu
 • POCZTA – zmiana komunikatu błędu „Planowana data nadania jest w przeszłości”
 • Poprawa funkcji sprawdzającej czy dla dokumentu jest już wystawiony list
 • Zmiana komunikatu błędu wyświetlającego się w sytuacji próby przygotowania listu dla przewoźnika bez wprowadzonego konta

2018-02-11 v2.76.5

 • UPS – refactoring
 • ŚWIAT PRZESYŁEK – obsługa częściowo obsłużonych komunikatów

2018-02-09 v2.76.4

 • POCZTA POLSKA – rozszerzono logowanie komunikatów
 • PACZKOMATY / ALLEGRO INPOST – dodano możliwość wyboru konta do pracy w wybranym module
 • ADMINISTRACJA – poprawa błedu pojawiającego się przy otwieraniu oknap konfiguracji poziomów logowania

2018-02-05 v2.76.3

 • SUBIEKT GT – poprawa błędu pojawiającego się po przygotowaniu listu.

2018-02-04 v2.76.2

 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji uruchomienia wydruku dokumentu po przygotowaniu listu za pomocą Sfery GT

2018-02-02 v2.76.1

 • POWIADOMIENIA – poprawa błędu pojawiającego sie przy otwieraniu konfiguracji powiadomień

2018-02-01 v2.76

 • Refactoring
 • ŚWIAT PRZESYŁEK – dodanie modułu integracji z platformą SwiatPrzesylek.pl (usługi kurierskie)

2018-01-29 v2.75.5

 • POWIADOMIENIA – dodanie metod przesyłki firmowej poleconej dla akcji przygotowania manifestu

2018-01-29 v2.75.4

 • DHL – poprawa algorytmu aktualizacji statusów aby nie uwzględniało paczek przygotowanych przez apaczka.pl
 • DHL – poprawienie pobierania statusów
 • DHL – DHL – dodanie obsługi statusów kończących (.. DOR …)
 • POCZTA – poprawa uruchomienia funkcji podglądu przygotowanego zbioru
 • POCZTA – dodanie czasu (timeout) dla operacji podglądu przygotowanego zbioru

2018-01-26 v2.75.3

 • SELLO – zmiana sposobu działania opcji drukowania dokumentu końcowego z Subiekta GT za pomocą Sferty GT. Opcja „Drukuj dokument końcowy po przygotowaniu listu” otwiera nową instancję Subiekta GT (aby nie blokować Sfery GT)
 • DHL – poprawa funkcjonalności poberania statusów logistycznych od kuriera DHL

2018-01-22 v2.75.2

 • DHL – dodanie zbiorczego wydruku zaznaczonych etykiet
 • DHL – dodano wypełnianie danych nadawcy przy tworzeniu listu ręcznego
 • DHL – dodanie pola MPK na formularzu listu przewozowego
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość ustalania zawartości pól Uwagi, Komentarz, MPK kuriera DHL

2018-01-18 v2.75.1

 • UPS – poprawa konfiguracji środowiska
 • PATRON SERVICE – poprawa konfiguracji środowiska

2018-01-18 v2.75

 • .NET Framework 4.5 – aby obslużyć wymagania bezpieczeństwa UPS musieliśmy podnieść wymagania aplikacji co do systemu. Od tej wersji konieczne będzie posiadanie systemu od WIndows Vista wzwyż
 • UPS – aktualizacja do wymagań kuriera
 • DPD – poprawiono bład pojawiający się przy braku zdefiniowanego konta kuriera

2018-01-15 v2.74.10

 • DHL – poprawa rekonfiguracji konta domyślnego przy uruchamianiu programu
 • Poprawa błędu pojawiającego się przy uruchomieniu programu

2018-01-15 v2.74.9

 • DHL – poprawki komunikacji z DHL 24

2018-01-13 v2.74.8

 • DPD – refactoring
 • HISTORIA – dodanie danych audytowych przy usuwaniu listu
 • Allegro InPost MiniPaczka  – dodanie możliwości wybrania wymiaru paczki
 • Paczkomaty, Allegro InPost – poprawiono pobieranie statusów przesyłek
 • INPOST KURIER – poprawiono pobieranie statusów

2018-01-09 v2.74.7

 • SUBIEKT NEXO – poprawa pobierania pól nazwa, e-mail, telefon odbiorcy w paragonie imiennym
 • DHL – usunięcie błędu przy pustych danych nadawcy

2018-01-09 v2.74.6

 • DHL – refactoring
 • DHL – poprawienie walidacji w polach kwoty pobrania i kwoty ubezpieczenia na formularzu listu przewozowego
 • DHL – poprawiono wyświetlanie typu usługi przewozowej w zakładce DHL24

2018-01-08 v2.74.5

 • SELLO – Allegro Mini Paczka – pobieranie smbolu paczkomatu z stawień

2018-01-08 v2.74.4

 • FEDEX – zmiana TextBox na TextEdit i dodanie stylów w polach pobranie i ubezpieczenie na zakładce przygotowania listu przewozowego

2018-01-06 v2.74.3

 • ROZLICZENIA POBRAŃ – dodano możliwość ręcznego wprowadzenia wpłaty
 • SUBIEKT NEXO – dodanie zapisywania numeru listu w uwagach dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie zapisywania numeru listu w polu dokumentu
 • PACZKOMATY – poprawiono sposób wyświetlania komunikatów błędów
 • ALLEGRO MINIPACZKA – dodano możliwość wpisania symbolu paczkomatu nadnaia paczki

2018-01-03 v2.74.2

 • SUBIEKT NEXO – dodano pobieranie paragonów imiennych
 • SUBIEKT NEXO – poprawiono zapisywanie danych dokumentu źródłowego dla przygotowywanych listów w historii ProstejPaczki

2018-01-02 v2.74.1

 • POCZTA – Poprawa konfiguracja autoryzacji w Elektronicznym Nadawcy

 

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2022 Aktualizacje 2021 Aktualizacje 2020 Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2017 Aktualizacje 2016