Aktualizacje programu ProstaPaczka2 (2017)

Poniżej znajduje się lista zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka2. Ze względu na swoją złożoność, to każda informacja o zmianie rozpoczyna się nazwą modułu którego dotyczy.

 

 


2017-12-30 v2.74

 • Refactoring (prace wewnętrzne)
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości przygotowania listu zwykłego dla Poczty Polskiej
 • HISTORIA – dodanie opcji przekierowania na stronę www przewoźnika ze śledzeniem paczki
 • INNE ŹRÓDŁO – usunięcie funkcji aplikacji

2017-12-10 v2.73.1

 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania etykiety dla Paczkomaty24
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wyszukania po numerze dokumentu (np. 3, 1234 itd)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu po numerze dokumentu (np. 1, 2, 4343 itd)
 • SUBIEKT GT – dodano zaznaczanie dokumentu po naciśnięciu spacji
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wydruku listów zbiorczo na podstawie zaznaczenia (bez checkbox’ów)
 • SUBIEKT GT – poprawiono wydruk zbiorczy dokumentów dla opcji sterowania podtytułem i rodzajem kredytu
 • DELTA KURIER – dodano pobieranie statusów
 • Poprawiono literówki w aplikacji

2017-12-09 v2.73

 • GEIS – dodano moduł integracji z kurierem Geis
 • SELLO – GEIS – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera Geis
 • POCZTA POLSKA – poprawiono wyświetlanie komunikatu przy próbie zamknięcia zbioru bez wybranego urzędu nadania
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wyboru usługi EPO dla przesyłki firmowej poleconej
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wyboru domyślnej uslugi EPO dla przesyłki firmowej poleconej
 • ROZLICZANIE POBRAŃ – dodano moduł rozliczania pobrań

2017-12-01 v2.72.2

 • Poprawienie uruchamiania programu w przypadku błędnej konfiguracji połączenia z bazą ProstejPaczki
 • POWIADOMIENIA – poprawiono ładowania komponentów okna przy dodawaniu nowej knfiguracji
 • POWIADOMIENIA – poprawa komunikatu o wysłaniu wiadomości testowej
 • POWIADOMIENIA – dodano możliwość podglądu i edycji treści powiadomienia (PREMIUM)
 • PACZKOMATY / ALLEGRO PACZKOMATY – poprawiono pobieranie adresu email odbiorcy z formularza listu
 • DELTA KURIER – poprawienie błędu konwersji opcji nie-standard nowego wiersza podpaczek na formularzu listu przewozowego
 • SELLO – zmiana kolejności operacji po eksporcie: najpierw wywoływane jest zapisanie numeru listu do dokumentu końcowego a następnie wydruk dokumentu końcowego
 • SELLO – dodano opcję wydruku dokumentu końcowego bezpośrednio na drukarce (PREMIUM)
 • Dodano przyciks usuwania mapowania na oknie konfiguracji mapowania wartości tekstowej na metodę eksportu
 • INNY PRZEWOŹNIK – poprawienie wyłączania zakładki

2017-11-24 v2.72.1

 • DPD – poprawa okna zarządzania kontami dostępowymi
 • WAPRO MAG – dodano pobieranie telefonu kontrahenta
 • WAPRO MAG – dodano opcję zapisywania numeru listu w polu Numer przesyłki zamówienia
 • WAPRO MAG – dodano opcję sterowania polem Operator przesyłki zamówienia
 • WAPRO MAG – dodano wyświetlanie pola numer przesylki i operator przesyłki na liście pobranych dokumentów
 • WAPRO MAG – zmieniono sposób działania wywołania z operacji dodatkowych WAPRO Maga – wyznaczanie metody odbywa się tak samo jak w aplikacji na podstawie ustawień w sekcji METODY EKSPORTU
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wywołąnia wydruku etykiety do dokumentu za pomocą wiersza poleceń
 • Zmiana sposobu łączenia numeru domu i iokalu „/” zamiast ” m. „

2017-11-21 v2.72

 • Poprawa okna zarządzania metodami eksportu
 • PACZKA w RUCHu – poprawiono wyświetlanie kodu pocztowego na formularzu listu
 • INNY PRZEWOŹNIK – dodano moduł pozwalając na rejestrację listów przewozowych spoza ProstejPaczki
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość eksportu do modułu INNY PRZEWOŹNIK

2017-11-15 v2.71.1

 • SUBIEKT GT – poprawa błędu pojawiającego się przy braku konfiguracji flagi do ustawienia po przygotowaniu listu
 • SUBIEKT GT – poprawiono pobieranie wagi dla dokumentów magazynowych
 • SUBIEKT GT – dodano obsługę dokumentu FSz (zbiorcza faktura sprzedaży)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu dla Delta Kurier
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla Delta Kurier
 • WAPRO MAG – dodano możliwość przygotowania listu dla Delta Kurier
 • APACZKA – poprawa zamykania formularza edycji listu za pomocą krzyżyka
 • DELTA KURIER – dodano pole Numer Zewnętrzny na formularzu edycji listu

2017-11-13 v2.71

 • DELTA KURIER – dodanie integracji z API Delta Kurier
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości przygotowania listu dla Delta Kurier
 • SUBIEKT GT – dodanie w ustawieniach sfery wyświetlania listy użytkowników
 • SUBIEKT GT – obsługa zmiany flagi dla wszystkich dokumentów do jednego listu
 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji sterowanie eksportem za pomocą pozycji kredytu
 • POWIADOMIENIA – poprawienie linku śledzenia przesyłki kuriera GEIS
 • INPOST – dodanie opcji wydruku etykiet przy eksporcie
 • POCZTA POLSKA – poprawienie wyświetlania listy przesyłek

2017-11-10 v2.70.5

 • APACZKA – poprawienie wyświetlania kodu pocztowego nadawcy na formularzu listu przewozowego
 • SUBIEKT GT – poprawiono użycie sfery aby nie powodować blokowania serwera sferycznego
 • SUBIEKT GT – APACZKA – dodano możliwość domyślnego zaznaczania usługi nadania w oddziale
 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji zmiany flagi po przygotowaniu listu przewozowego
 • SUBIEKT GT – poprawiono zapisywanie numeru listu za pomocą Sfery GT

2017-11-10 v2.70.4

 • POCZTA POLSKA – dodanie podpaczek dla przesyłki kurierskiej 48
 • DPD – poprawa aktualizacji statusów aby nie aktualizować statusów do przesyłek doręczonych

2017-11-07 v2.70.3

 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji sterowania eksportem za pomocą pola Podtytuł
 • SELLO – dodanie opcji zapisywania numeru listu w uwagach dokumentu końcowego Subiekta GT
 • DPD – dodano osobne dane do autoryzacji przy pobieraniu statusów przesyłek
 • POWIADOMIENIA – poprawa wysyłania linku śledzenia przesyłki TNT

2017-11-05 v2.70.2

 • SUBIEKT GT – dodanie obsługi kompletacji usług jednorazowych prowadzanych z poziomu dokumentu Subiekta GT
 • PEKAES – poprawa linku śledzenia przesyłki wysyłanego w powiadomieniach e-mail

2017-11-05 v2.70.1

 • HISTORIA – dodanie informacji o ilości powiązanych rekordów z programu źródłowego z danym listem
 • HISTORIA – dodanie możliwość wyświetlenia listy powiązanych dokumentów
 • HISTORIA – dodanie możliwości wyszukiwania listów po numerze dokumentu wyszukującego także w dokumentach powiązanych
 • SUBIEKT GT – poprawienie pobierania dokumentów
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość dodatkowego filtrowania pobierania dokumentów
 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlania użytkowników wystawiających dokument, dokument źródłowy, dokument końcowy
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości ignorowania dokumentów
 • WYDRUKI – dodanie możliwości wyboru programu do wydruku (Sumatra, Foxit Reader, Adobe Acrobat)
 • LOGOWANIE – dodanie możliwości włączenia wyświetlania listy użytkowników na ekranie logowania

2017-11-02 v2.70

 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera DHL
 • SELLO – dodano możliwości przygotowania listu dla kuriera DHL z usługą Allegro wieczór
 • SELLO – posortowano przyciski ustawień przetwarzania
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania etykiety dla PACZKA w RUCHu
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listów dla Allegro InPost MiniPaczka, Allegro InPost Paczkomaty i Allegro InPost Kurier
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość pobrania książki adresowej i zestawienia poczty firmowej dla przekazanego zbioru
 • DHL – poprawa wyświetlania numeru referencyjnego na formularzu listu przewozowego
 • DHL – poprawiono walidację na formularzu listu

2017-10-28 v2.69.7

 • SUBIEKT GT – poprawa błędu zapisu przy niestandardowym formacie daty
 • SUBIEKT GT – rozbicie dokumentu WZ na WZ, WZa i WZv w ustawienaich pobierania dokumentów
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zdefiniowania domyślnej osoby kontaktowej dla listów APaczka
 • SUBIEKT GT – rozszerzono sterowanie polami własnymi o pola SQL
 • GLS – dodanie numeru porządkowego w tabeli podpaczek na formularzu listu przewozowego
 • GLS – dodano funkcję duplikowania danych podpaczki
 • GLS – poprawiono funkcję pobierania statusów
 • DPD – dodanie numeru porządkowego w tabeli podpaczek na formularzu listu przewozowego
 • DPD – dodano funkcję duplikowania danych podpaczki  

2017-10-26 v2.69.6

 • POWIADOMIENIA – poprawa wstawiania linku śledzenia przesyłek UPS
 • POWIADOMIENIA – poprawa przykładowego szablonu powiadomienia dla przygotowania listu i przygotowania manifestu
 • GLS – obsłużono pobieranie statusów logistycznych z serwera GLS

2017-10-25 v2.69.5

 • SUBIEKT GT – zmieniono okno pytające o połączenie dokumentów na okno wyświetlające dane o dokumentach do połączenia
 • SUBIEKT GT – przy wyszukiwaniu podobnych dokumentów dodano wykluczenia dokumentów powiązanych oraz wykluczenia dokumentów innego typu niż przetwarzany dokument
 • GLS – poprawiono działanie usługi ESC

2017-10-22 v2.69.4

 • PACZKA w RUCHu – poprawki wyglądu okna formularza edycji listu
 • DHL – poprawa wyglądu formularza edycji listu
 • HISTORIA – dodano konieczność potwierdzenia przy usuwaniu listu
 • UPS – poprawa wyglądu okna edycji listu

2017-10-19 v2.69.3

 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji przygotowania jednego listu dla wielu dokumentów
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję automatycznego wyszukiwania dokumentów, które mają taki sam adres doręczenia
 • INPOST – poprawienie zapisywania listów ze zbyt długim numerem zewnętrznym

2017-10-17 v2.69.2

 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość generowania listów dla kuriera UPS
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania etykiet kuriera DHL
 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlanie pola podtytuł dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlanie pola tytuł dokumentu

2017-10-14 v2.69.1

 • SUBIEKT GT – poprawiono wstawianie numeru listu do auto WZ
 • PACZKOMATY – poprawiono działanie filtrów
 • INPOST – dodano opcję włączającą / wyłączającą wydruk etykiet po przygotowaniu listu
 • PACZKA w RUCHu – poprawiono działanie filtrów
 • PACZKA w RUCHu – dodano możliwość zbiorczego pobrania etykiet w jednym pliku PDF
 • PACZKA W RUCHu – dodano możliwość przeglądania lokacji RUCH (do wyszukania kodu POPER) na formularzu edycji listu

2017-10-12 v2.69

 • APACZKA – dodano moduł integracji z serwisem APaczka.pl
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość tworzenia etykiety dla kurierów DHL, DPD, GEIS, FEDEX, POCZTEX, TNT, UPS za pośrednictwem serwisu APaczka.pl

2017-10-08 v2.68.4

 • GLS – dodanie możliwości ponownego wydruku manifestu

2017-10-06 v2.68.3

 • UPS – dodanie automatycznego usuwania polskich znaków aby nie pojawiały się znaki zapytania na etykietach

2017-10-06 v2.68.2

 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość zaznaczenia kilku pozycji ze zbioru
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wydruku kilku lub wszystkich pozycji z otwartego zbioru
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wydruku zbiorczego etykiet z otwartego zbioru
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość usunięcia kilku lub wszystkich przesyłek ze zbioru

2017-10-01 v2.68.1

 • WAPRO Mag – dodano funkcje przygotowania etykiety dla kuriera UPS
 • WAPRO Mag – dodano pobieranie waluty dokumentu
 • WAPRO Mag – poprawiono działanie przycisku przygotowania zbiorczo listów
 • SUBIEKT GT – poprawiono kolejność wyświetlania przycisków ustawień przetwarzania
 • SUBIEKT GT – dodano kolumnę ze stanem pozycji
 • SELLO – poprawienie okna ustawień przetwarzania dla kuriera InPost
 • SELLO – dodano wagę domyślną do ustawień kuriera UPS
 • SELLO – dodano możliwość wstawienia nicku kupującego do opisu zawartości przesyłki poleconej
 • UPS – poprawa komunikatu przy podaniu niewłaściwych wymiarów przycięcia etykiety

2017-10-01 v2.68

 • WAPRO MAG – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera DPD
 • WAPRO MAG – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera DHL
 • WAPRO MAG – dodano możliwość przygotowania etykiety dla Paczkomaty 24
 • WAPRO MAG – dodano możliwość wyszukiwania po nazwie dokumentu
 • WAPRO MAG – dodano funkcjonalność przygotowania listu ze skanu (numeru dokumentu)
 • WAPRO MAG – poprawiono pobieranie kodów krajów
 • SUBIEKT GT – dodano opcję rozbijania kompletów przy kompletacji towarów
 • SUBIEKT GT – dodano opcję do automatycznego zamykania okna kompletacji po skompletowaniu wszystkich towarów

2017-09-24 v2.67.6

 • WAPRO MAG – dodano możliwość konfiguracji domyślnych parametrów tworzenia etykiet dla kuriera GLS
 • WAPRO MAG – rozbicie metody firmowa polecona na oddzielne: ekonomiczną i priorytetową
 • KONFIGURATOR – zabezpieczono przed rejestracją dema bez podania żadnej wartości

2017-09-21 v2.67.5

 • POCZTA POLSKA – poprawa zapisywania okna zarządzania kontami
 • POCZTA POLSKA – przeniesienie zapisu zamknięcia zbioru w bazie programu przed pobranie wydruku książki adresowej 

2017-09-20 v2.67.4

 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania listu dla przesyłki zagranicznej poleconej Poczty Polskiej

2017-09-20 v2.67.3

 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera UPS
 • SELLO – dodanie wyświetlania waluty
 • WAPRO MAG – dodano pobieranie formy płatności dla zamówień
 • WAPRO MAG – zmiana nazwy zakładek z WF-Mag na WAPRO MAG

2017-09-14 v2.67.2

 • SUBIEKT GT – obsługa błędu pojawiającego się przy otwieraniu ustawień kompletacji
 • DPD – poprawa wyświetlania pól referencyjnych
 • FEDEX – poprawa pobierania dużych manifestów kurierskich
 • FEDEX – poprawa wyświetlania identyfikatora listu
 • Poprawienie instalatora aby nadawał uprawnienia do katalogu ustawień dla wszystkich użytkowników

2017-09-10 v2.67.1

 • UPS – poprawa błędu przy braku telefonu odbiorcy
 • UPS – poprawki wydruku etykiety

2017-09-10 v2.67

 • Dostosowano funkcjonalności aplikacji do nowego cennika
 • Dodano pytanie potwierdzające przy zamykaniu konfiguratora
 • Dodanie funkcji wyrejestrowana dema

2017-09-08 v2.66.3

 • UPS – poprawa błędu pojawiającego się przy przygotowaniu listu

2017-09-01 v2.66.2

 • POCZTA – poprawienie funkcjonalności przygotowania listu ręcznego
 • POCZTA – dodanie daty od jakiej mają być pobierane przekazane zbiory

2017-09-01 v2.66.1

 • SELLO – rozdzielono przesyłkę firmową poleconą na ekonomiczną i priorytetową
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania etykiety dla Paczki 24 i Paczki 48 Poczty Polskiej
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania etykiety dla Paczki Pocztowej Poczty Polskiej
 • DPD – poprawienie zapisywania numer fid nadawcy
 • FEDEX – dodanie logowania komunikatów
 • POCZTA POLSKA – aktualizacja parametrów dostępowych po zmianie ustawień bez konieczności przełączenia konta

2017-08-31 v2.66

 • WAPRO MAG – dodanie obsługi generowania listów na podstawie zamówień
 • WAPRO MAG – poprawiono obsługę pobierania adresu dostawy z dokumentu magazynowego
 • WAPRO MAG – poprawiono pobieranie adresu dla przesyłek Poczty Polskiej oraz FedEx, GLS, Patron Service, InPost
 • WAPRO MAG – poprawiono przygotowanie listu z operacji dodatkowych dokumentu magazynowego
 • WAPRO MAG – poprawiono wyświetlanie kwoty pobrania
 • WAPRO MAG – dodano funkcję rozpoznawania przesyłki pobraniowej na podstawie treści uwag dokumentu
 • WAPRO MAG – dodano możliwość przygotowania przesyłek Allegro InPost (MiniPaczka, Paczkomaty, Kurier)
 • WAPRO MAG – poprawiono okno wyboru metody eksportu

2017-08-30 v2.65.1

 • SELLO – dodane pole do wyszukiwania paczek po symbolu towaru lub numerze EAN towaru
 • SELLO – dodano funkcję przygotowania listu przewozowego po skanie symbolu towaru lub numeru EAN towaru

2017-08-26 v2.65

 • UPS – dodano integrację z kurierem UPS
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera UPS
 • PEKAES – rozdzielenie ustawień dotyczących wyglądu zestawienia przygotowanych listów z zakładką dla InPostu

2017-08-11 v2.64

 • SELLO – dodano możliwość przygotowania przesyłki paletowej Poczty Polskiej
 • PEKAES – poprawa przekazywania informacji o powiadomieniu
 • POCZTA POLSKA – poprawiono mechanizm zapisywania danych w oknie konfiguracji kont dostępowych do Elektronicznego Nadawcy
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wydruku nalepek adresowych dla przekazanych zbiorów

2017-08-05 v2.63.5

 • DPD – dodanie możliwości wyboru wagi i wymiarów paczki ze słownika paczek na formularzu edycji danych listu przewozowego
 • DPD – dodano możliwość usunięcia konta dostępowego
 • DPD – dodano automatyczne usuwanie spacji z kodu pocztowego
 • PEKAES – dodanie możliwości wyboru wagi i wymiarów ze słownika paczek na formularzu edycji listu przewozowego
 • FEDEX – dodano możliwość wprowadzenia wielu kont dostępowych do aplikacji FDS
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla kuriera FedEx
 • Poprawiono aktywację przycisku wyszukiwania dostępnych baz danych przy włączonej autoryzacji Windows dla bazy Sello/Subiekt

2017-08-02 v2.63.4

 • PEKAES – poprawa zapisywania do bazy  w przypadku podania ilości miejsc paletowych

2017-07-31 v2.63.3

 • SELLO – poprawienie ładowania ustawień kompletacji przy uruchamianiu aplikacji
 • SUBIEKT GT – PEKAES – dodanie do ustawień domyślnego kodu kraju, domyślnej ilości opakowań zwrotnych, domyślnej ilości miejsca paletowego
 • Dodanie konfiguratora dla nowych instalacji

2017-07-28 v2.63.2

 • SELLO – poprawa kompletacji towarów, które nie posiadają obrazka w Sello

2017-07-27 v2.63.1

 • SELLO – poprawa w pobieraniu wagi (zaokrąglenie do dwóch liczb po przecinku)

2017-07-26 v2.63

 • SELLO – dodanie modułu kompletacji
 • KOMPLETACJA – dodano możliwość zmiany kolejności, szerokości i wyświetlania kolumn, oraz możliwość zdefiniowania filtra w oknie kompletacji

2017-07-23 v2.62

 • PEKAES – dodanie modułu dla spedytora PEKAES
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości przygotowania paczek dla kuriera PEKAES
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera InPost
 • SUBIEKT NEXO – dodano wyświetlanie kwoty pobrania na liście pobranych dokumentów
 • SUBIEKT NEXO – poprawki wyświetlania w ustawieniach
 • POCZTA – poprawa pól do wpisania kwot na formularzu listu przewozowego

2017-07-19 v2.61.4

 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości przygotowania listu dla Pocztex (usługa kurierska 24) Poczty Polskiej
 • POCZTA – poprawienie wyświetlania terminu dla usługi kurierskiej na formularzu listu przewozowego
 • Poprawienie logowania

2017-07-18 v2.61.3

 • DHL24 – poprawa błędu pojawiającego się przy komunikacji z serwisem DHL

2017-07-13 v2.61.2

 • DPD – dodanie wydruku etykiety w formacie A4
 • DPD – dodanie pobierania statusów
 • DPD – dodanie filtra dat
 • INPOST – dodanie filtra dat
 • PACZKOMATY – dodanie filtra dat
 • GLS – dodanie filtra dat
 • GLS Czechy – dodanie filtra dat
 • PACZKA W RUCHu – dodanie filtra dat
 • FEDEX – dodanie filtra dat
 • DHL – dodanie filtra dat
 • SUUS – dodanie filtra dat
 • RHENUS – dodanie filtra dat
 • PAKETO24 – dodanie filtra dat

2017-07-12 v2.61.1

 • SELLO – dodano możliwość przygotowania etykiety dla usługi Paczka 24 i Paczka 48 Poczty Polskiej
 • INPOST – dodanie pobierania statusów
 • PATRON SERVICE – dodo pobieranie statusów

2017-07-09 v2.61

 • RAPORTY – dodano funkcjonalność definiowania raportów
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość zdefiniowania skrótów klawiszowych (dla modułu SUBIEKT GT)
 • ADMINISTRACJA – dodano uprawnienie DPD – usuwanie listu
 • ADMINISTRACJA – dodano uprawnienie FEDEX – usuwanie listu i dodawanie listu ręcznego
 • ADMINISTRACJA – dodano uprawnienie Poczta – usuwanie zbioru
 • ADMINISTRACJA – dodano komunikat potwierdzający usunięcie grupy
 • ADMINISTRACJA – dodano przyciski ułatwiające zarządzanie uprawnieniami w grupie

2017-07-03 v2.60.1

 • SUBIEKT GT – KURIERSKA48 – dodano możliwość odczytania odbioru w punkcie z uwag dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodanie rozpoznawanie numeru telefonu komórkowego dla przesyłek Poczty Polskiej
 • SELLO – dodano opcję wydruku dokumentu końcowego z Subiekta GT w trybie bez uruchamiania Subiekta GT
 • Wyłączono logowanie wszystkich komunikatów

2017-06-28 v2.60

 • SUBIEKT GT – poprawa funkcji zapytania o adres do wysyłki
 • SUBIEKT GT – zwiększono zakres logowanych danych 
 • SUBIEKT GT – dodano opcji użycia nazwy pełnej jak na list wstawiany będzie adres główny kontrahenta 
 • PATRON SERVICE – poprawiono widoczność pola „Uwagi” na formularzu listu przewozowego
 • GLS – przy przygotowywaniu manifestu (potwierdzenia nadania) do opisu potwierdzenia wstawiana będzie data
 • GLS – dodano możliwość zbiorczego wydruku etykiet na stronie A4
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość usuwania zbioru wraz z zawartością
 • POCZTA POLSKA – na wydruku listu zwykłego (nierejestrowanego) dodano datę nadania
 • FEDEX – dodano możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji
 • FEDEX – dodano możliwość usunięcia listu z modułu
 • FEDEX – dodano możliwość wydruku zaznaczonego listu
 • FEDEX – dodano możliwość wprowadzenia listu ręcznego nei związanego z żadnym dokumentem
 • KOMPLETACJA – dodanie koloru w informacji o wyniku skanowania
 • KOMPLETACJA – dodano liczników ilości skompletowanych pozycji
 • ADMINISTRACJA – dodano okno konfiguracji poziomu logowania

2017-06-20 v2.59.4

 • POCZTA – poprawa wydruku seryjnego dla listu zwyklego
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości przygotowania listu dla kuriera Patron Service
 • PATRON SERVICE – dodanie możliwości zaznaczenia wszystkich listów

2017-06-14 v2.59.2

 • SUBIEKT GT – poprawienie okna konfiguracji połączenia
 • SELLO – dodanie nowego sortowania po symbolu bez uwzględniania spacji przy wydruku zbiorczym
 • DHL24 – poprawienie błędu pojawiającego się przy próbie generowania manifestu bez wybranego konta DHL
 • INPOST – poprawienie błędu pojawiającego się przy wprowadzaniu listu z bardzo długim opisem
 • POCZTA – poprawienie zapisu przesyłki firmowej nierejestrowanej
 • POWIADOMIENIA – poprawienie wypisywania kwoty pobrania w powiadomieniu o przygotowaniu listu przewozowego

2017-06-12 v2.59.1

 • SUBIEKT GT – Poprawienie zapisywania numeru listu za pomocą sfery GT
 • SUBIEKT GT – dodanie wyświetlania nazwy, telefonu i adresu email odbiorcy przesyłki
 • POCZTA – poprawa przekazywania etykiety przesyłki firmowej poleconej do drukarki

2017-06-11 v2.59

 • SELLO – poprawiono pobieranie numeru telefonu odbiorcy
 • SELLO – Paczka  w RUCHu – dodano usuwanie 0048 z telefonu odbiorcy
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania przesyłki firmowej nierejestrowanej
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu zwykłego z menu kontekstowego
 • SELLO – dodano ustawienia przetwarzania dla listu zwykłego (nierejestrowanego)
 • SELLO – dodano pominięcie zapisywania numeru listu dla przesyłek nierejestrowanych
 • SELLO – poprawiono ustawienie masy dla przesyłek Poczty Polskiej
 • SELLO – poprawiono wyświetlanie listy wyników
 • SUBIEKT GT – poprawa pobierania adresu e-mail i telefonu z pól własnych
 • SUBIEKT GT – poprawa funkcji wymuszania ustawienia pierwszego adresu
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera GLS
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania przesyłki poleconej Poczty Polskiej
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania przesyłki firmowej poleconej Poczty Polskiej
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania kodu kraju z pola własnego słownikowego
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla kuriera GLS
 • WAPRO Mag – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera GLS
 • GLS – poprawa funkcji wydruku przy przygotowaniu listu
 • POCZTA POLSKA – dodano oznaczenia PRIORYTET na etykiecie listu zwykłego
 • POWIADOMIENIA – dodano akcję wysłania powiadomienia po przygotowaniu manifestu
 • POWIADOMIENIA – dodano zastępnik z linkiem śledzenia przesyłki
 • ADMINISTRACJA – poprawiono pobieranie danych użytkownika z przypisaną grupą bez uprawnień
 • Poprawiono okno wyboru metody eksportu, aby dół okna nie uciekał poza krawędź ekranu

2017-06-05 v2.58.2

 • POCZTA POLSKA – poprawa wydruku listu zwykłego

2017-06-05 v2.58.1

 • Podpięcie brakujących bibliotek

2017-06-05 v2.58

 • DPD – dodanie funkcji zaznaczania wszystkich pozycji
 • DPD – dodanie funkcji wydruku etykiet na A4
 • DPD  – dodano funkcję wydruku zaznaczonego listu
 • DPD – dodano funkcję usuwania listu z poziomu zakładki
 • DPD – dodano włączenia / wyłączenia wydruku etykiety w momencie przygotowania listu
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu zwykłego poleconego i ekonomicznego
 • SELLO – dodano ustawienia dla przygotowania listu poleconego e-Commerce (InPost)
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia typu paczki (STANDARD/MINI) dla PACZKA w RUCHu

2017-05-31 v2.57.1

 • SELLO – poprawa błędu przy przygotowaniu przesyłki

2017-05-29 v2.57

 • INPOST eCommerce – poprawa błędu przy edycji danych listu
 • INPOST – dodanie funkcji wydruku zaznaczonego listu
 • INPOST – dodanie możliwości zbiorczego wydruku listów w jednym pliku
 • INPOST – dodano możliwość zaznaczenia wszystkich listów
 • SELLO – dodanie funkcji wyboru sortowania przy wydruku zbiorczym (po symbolu, paczki, po symbolu listy wysyłkowej, po symbolu pierwszego towaru)
 • SELLO – dodanie do opisu zawartości na listach poczty, paczkomatów, allegro inpost symboli towarów 
 • SELLO – GLS – w miejsce osoby kontaktowej wstawiany będzie e-mail kontrahenta
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wyboru rodzajów towarów branych pod uwagę przy kompletacji dokumentu
 • KOMPLETACJA – obsłużono powrót do pola skanowania za pomocą skanera kodów kreskowych z innego miejsca okna
 • KOMPLETACJA – poprawiono obsługę dużych ilości pozycji w oknie kompletacji

2017-05-17 v2.56.4

 • Paczka w RUCHu – poprawa funkcjonalności zbiorczego wydruku etykiet
 • Paczka w RUCHu – dodanie wydruku pojedynczej zaznaczonej etykiety
 • Paczka w RUCHu – dodanie możliwości usunięcia listu z poziomu zakładki
 • Paczka w RUCHu – dodano możliwość zaznaczania / odznaczania wszystkich pozycji
 • Paczka w RUCHu – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z żadnym dokumentem
 • PACZKOMATY / ALLEGRO PACZKOMATY – w ustawieniach konta dodano możliwość wpisania symbolu paczkomatu nadawczego
 • SELLO – poprawiono konfigurację widoczności metod Allegro InPost

2017-05-15 v2.56.3

 • KOMPLETACJA – dodano możliwość przechodzenia miedzy polami dodawania i usuwania za pomocą skanera
 • SUBIEKT GT  – dodano pole do wyzwalania kompletacji za pomocą skanera
 • SUBIEKT GT – poprawa funkcjonalności zapisywania stanu kompletacji do pola własnego
 • SUBIEKT GT – dodanie obsługi dodatkowych kodów kreskowych w kompletacji

2017-05-12 v2.56.2

 • PACZKOMATY / ALLEGRO INPOST – dodano możliwość zbiorczego wydruku
 • SELLO – rozbito metodę Allegro InPost na Allegro Kureir InPost, Allegro MiniPaczka InPost, Allegro Paczkomaty InPost
 • Paczka w RUCHu – poprawiono konwersję numeru telefonu do formatu wymaganego przez RUCH

2017-05-08 v2.56.1

 • POCZTA POLSKA – przy dodawaniu nowego zbioru można zmienić nazwę i urząd nadania paczek
 • POCZTA POLSKA – poprawienie funkcjonalności wykorzystywania zbioru 
 • POCZTA POLSKA – poprawiono funkcjonalność aktualizacji urzędu nadania

2017-04-28 v2.56

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość kompletacji towarów z dokumentu

2017-04-23 v2.55

 • ADMINISTRACJA – dodanie możliwości importu ustawień do bazy danych programu ProstaPaczka
 • PAKETO24 – poprawa błędu pojawiającego się przy braku wyboru rodzaju przesyłki na formularzu edycji danych listu
 • SUBIEKT GT – dodano wyświetlanie kolumn ze statusem dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodanie nowej opcji zapisania numeru listu z dodaniem danych pola własnego
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość pobrania etykiety adresowej dla przesyłek przygotowanych poza ProstąPaczką

2017-04-18 v2.54

 • INPOST – dodano możliwość usunięcia listu przewozowego
 • INPOST – dodano możliwość zdefiniowania uprawnień do wprowadzenia listu nie związanego z dokumentem
 • INPOST PACZKOMATY – dodano możliwość usunięcia listu z poziomu zakładki
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania kwoty pobrania z pola własnego typu 'Kwota;
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania adresu z pola / pól własnych
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zmiany stanu słownikowego pola własnego po przygotowaniu listu
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zapisu numeru listu w polu własnym za pomocą Sfery GT
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość podania danych użytkownika do Sfery GT
 • SUBIEKT GT – na liście dokumentów dodano kolumnę z kwotą pobrania
 • SUBIEKT GT – dodanie na zestawieniu kolumn z polami własnymi tekstowymi i kwotowymi
 • SUBIEKT GT – poprawiono pokazywanie utworzonych zleceń do dokumentu
 • WAPRO MAG – dodano uprawnienie do instalacji skryptów do WAPRO Maga
 • PAKETO24 – dodano możliwość zdefiniowania słownika typów przesyłki
 • PAKETO24 – poprawiono aktualizację statusów
 • PAKETO24 – Dodano komunikat o braku ulicy do ignorowanych
 • PATRON SERVICE – dodano usuwanie listu z zakładki
 • PATRON SERVICE – dodano możliwość wprowadzenia listu nie związanego z dokumentem
 • POCZTA POLSKA – dodano uprawnienie do usuwania listu
 • DHL24 – dodano uprawnienie do dodawania listu nie związanego z dokumentem

2017-04-12 v2.53.2

 • Optymalizacja uruchamiania

2017-04-10 v2.53.1

 • POWIADOMIENIA – poprawa wyświetlania listy zastępników

2017-04-09 v2.53

 • Optymalizacja przy uruchamianiu aplikacji
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera InPost
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość przygotowania etykiety dla Paczkomaty24
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość sterowania wyborem przewoźnika za pomocą pola własnego z Subiekta
 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości przygotowania nalepki adresowej dla przesyłki kurierskeij 48 (Poczta Polska)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość zapisu numeru listu w polu własnym Subiekta
 • BIBLIOTEKA – dodano możliwość ustawienia maksymalnej wielkości pliku

2017-04-04 v2.52.1

 • Optymalizacja przy uruchamianiu aplikacji

2017-04-02 v2.52

 • LOGOWANIE – kursor pojawia się od razu w polu loginu, po wciśnięciu ENTER sprawdzane są uprawnienia
 • SUBIEKT GT -> Zlecenie – poprawa przenoszenia paragonów (PA)
 • ZLECENIA – poprawa wydruku zlecenia
 • ZLECENIA – dodanie opcji wydruku w menu kontekstowym zlecenia
 • ZLECENIA – dodanie możliwości zbiorczego wydruku zleceń
 • ZLECENIA – poprawa wyszukiwania zleceń
 • ZLECENIA – INPOST – dodanie możliwości konfiguracji domyślnych ustawień
 • ZLECENIA – GLS – poprawa pobierania adresu zleceniodawcy jako dane nadawcy
 • SELLO – Dodanie możliwości utworzenia listu InPost Polecony e-Commerce
 • INPOST – poprawa oznaczającej się usługi SMS
 • INPOST – dodanie usługi doręczenia do 10 w usługach kurierskich
 • GLS – dodanie możliwości edycji danych nadawcy
 • GLS – dodanie usług Pick&Ship, Pick&Return, Exchange
 • GLS – dodanie pola do wpisania osoby kontaktowej odbiorcy na formularzu listu
 • PAKETO24 – poprawa aktualizacji statusów przesyłki
 • HISTORIA – dodano zapisywania użytkownika tworzącego list
 • HISTORIA – wyświetlanie danych użytkownika tworzącego list

2017-03-29 v2.51.2

 • SELLO – poprawienie błędu pojawiającego się przy nowych instalacjach
 • SELLO – dodanie możliwości wyświetlenia dokumentu końcowego z Subiekta GT (za pomocą Sfery GT)
 • SELLO – dodanie funkcji otwierającej dokument końcowy w Subiekcie GT po przygotowaniu listu przewozowego
 • DOSTAWY – dodanie komunikatu ostrzegającego przed próbą importu bez wprowadzonego zapytania

2017-03-27 v2.51.1

 • SUBIEKT GT – poprawiono funkcjonalność zapisywania numerów listów przewozowych do dokumentu Subiekta GT

2017-03-26 v2.51

 • SELL – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla DHL DE za pośrednictwem Paketo24
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla DHL DE za pośrednictwem Paketo24
 • WAPROMAG – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla DHL DE za pośrednictwem Paketo24
 • Paketo24 – dodano możliwość sprawdzenia statusu przesyłki
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość zdefiniowania kategorii przesyłki firmowej poleconej (ekonomiczna / priorytetowa)
 • POCZTA POLSKA – usunięto usługę 'Miejscowa’ z formularza edycji przesyłki firmowej poleconej
 • SELLO – firmowa polecona – dodano możliwość ustawienia domyślnej kategorii (ekonomiczna / priorytetowa)
 • HISTORIA – do pobierania statusu z menu kontekstowego oprócz poczty polskiej dodano FedEx i Paketo24
 • SUBIEKT – Paketo24 – poprawiono obsługę imienia i nazwiska kontrahenta zdefiniowanego jako 'osoba’ w Subiekt GT
 • Dodano automatyczne ustawienie domyślnej wartości (z ostatnich 7 dni) w filtrze dat do pobierania dokumentów z WAPRO Mag, InsERT Subiekt i InsERT Sello

2017-03-24 v2.50.3

 • PAKETO24 – usuwanie spacji z kodu pocztowego / ulicy / miasta
 • SELLO – dodanie ostrzeżenia przed ponownym utworzeniem listu przy przygotowaniu listu na podstawie symbolu paczki

2017-03-21 v2.50.2

 • SELLO – poprawiono błąd pojawiający się przy kliknięciu na pustą listę paczek
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera DPD
 • PAKETO24 – usunięto komunikat o poprawnym przyjęciu zamówienia przez DHL DE
 • PAKETO24 – dodano możliwość wybrania danych paczki ze słownika paczek (na formularzu listu)
 • PAKETO24 – poprawiono przygotowanie listu dla osoby prywatnej
 • WF-Mag – poprawiono błąd pojawiający się przy przygotowaniu listu do InPostu Kurier

2017-03-17 v2.50.1

 • Dodanie możliwości logowania się do bazy WAPRO Mag, Sello, Subiekt w trybie autoryzacji Windows
 • PAKETO24 – poprawa składania zamówienia

2017-03-16 v2.50

 • HISTORIA – poprawienie błędu pojawiającego się przy przeniesieniu bazy z historią nadań
 • PAKETO24 – dodanie integracji z Paketo24.eu
 • SELLO – dodanie funkcji oznaczania paczki jako wysłanej

2017-03-09 v2.49.4

 • SELLO – KURIERSKA48 – dodano możliwość wyboru punktu odbioru jak nie znaleziono unikalnego rekordu
 • PACZKOMATY – dodano możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji
 • GLS – dodano możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji
 • GLS Czechy – dodano możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji

2017-03-07 v2.49.3

 • WF-MAG – dodanie opcji wyboru kwoty do pobrania (wartość brutto / pozostała)
 • WF-MAG – dodano na liście wyświetlania kwoty pobrania, która będzie brana do listu przewozowego
 • WF-MAG – poprawiono wyliczanie kwoty pobrania dla przy użyciu operacji dodatkowych
 • SELLO – dodano opcję automatycznego wydruku dokumentu końcowego (z Subiekta) po przygotowaniu listu
 • SELLO -> Paczka w RUCH – dodano funkcję oczyszczania numeru telefonu odbiorcy ze znaków specjalnych

2017-03-07 v2.49.2

 • SELLO – poprawa błędu pojawiającego się przy eksporcie do przesyłki kurierskiej 48
 • POWIADOMIENIA – zmieniono zastępniki
 • POWIADOMIENIA – dodano możliwość wysyłki zbiorczej powiadomień
 • POWIADOMIENIA – dodano opcję wysyłania od razu po wygenerowaniu
 • POWIADOMIENIA – dodano możliwość przygotowania powiadomienia do akcji dodania nowego zlecenia
 • POWIADOMIENIA – dodano możliwość przygotowania powiadomienia do akcji nadania statusu dla listu
 • DHL24 – dodano możliwość wygenerowania manifestu
 • SUBIEKT GT – poprawiono obsługę adresu dostawy wybranego z poziomu dokumentu Subiekta GT
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy uruchomieniu aplikacji w wielu instancjach na jednym komputerze
 • ADMINISTRACJA – uprawnienia sortują się po nazwie
 • ADMINISTRACJA – poprawiono odświeżanie wartości słownikowych po edycji słownika
 • WF-MAG – poprawiono instalację skryptów dla wersji WAPRO MAG
 • SELLO – PACZKA W RUCH – dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora notatki w ustawieniach

2017-03-03 v2.49.1

 • SELLO – poprawa błędu pojawiającego się przy usuwaniu mapowania

2017-03-03 v2.49

 • BIBLIOTEKA – dodano moduł do przechowywania plików (np. skanów ważnych dokumentów)/li>

2017-02-24 v2.48

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wydrukowania dokumentu za pomocą Sfery GT
 • SELLO – dodano możliwość wydrukowania dokumentu końcowego z Subiekta za pomocą Sfery GT
 • SELLO – dodano nowy sposób przygotowania listów za pomocą mapowania sposobów wysyłki na metody eksportu
 • WF-MAG – dodano możliwość przygotowania listu dla InPost Kurier
 • Poprawiono uruchamianie aplikacji na systemie Windows XP

2017-02-22 v2.47

 • SUBIEKT GT -> DHL – dodano możliwość ustawienia ubezpieczenia z wartości dokumentu i domyślnego kraju odbiorcy
 • SELLO -> GLS Czech – dodano możliwość przygotowania etykiety dla GLS Czechy
 • DHL – dodano możliwość dopisania komentarza do listu
 • GLS CZ – poprawiono przekazywanie kwoty ubezpieczenia i pobrania
 • POWIADOMIENIA – dodano wersje BETA modułu powiadomień
 • ADMINISTRACJA – dodano zabezpieczenie przed włączeniem kontroli użytkowników bez posiadania co najmniej jednego aktywnego administratora

2017-02-11 v2.46

 • GLS Czechy – dodanie możliwości przygotowania etykiety na podstawie danych z Subiekta GT

2017-02-08 v2.45.1

 • DOSTAWY – dodano daty możliwość wyszukiwania po dacie
 • DOSTAWY – poprawiono pokazywanie ostatniego statusu
 • DOSTAWY – poprawiono wyświetlanie listy produktów

2017-02-06 v2.45

 • DHL – dodanie opcji przygotowania listów dla kuriera DHL

2017-01-29 v2.44

 • ADMINISTRACJA – dodanie funkcjonalności pozwalającej na zarządzanie wartościami słownikowymi
 • ADMINISTRACJA – dodanie nowych uprawnień
 • POCZTA POLSKA – dodanie możliwości wprowadzenia listu nie związanego z dokumentem
 • POCZTA POLSKA (pocztex) – dodanie możliwości wprowadzenia wagi ze słownika
 • INPOST KURIER – dodanie możliwości wprowadzenia wag/wymiarów ze słownika
 • SUUS – dodanie możliwości wprowadzenia wag/wymiarów ze słownika
 • GLS – dodanie możliwości wprowadzenia wag/wymiarów ze słownika
 • RHENUS – dodanie możliwości wprowadzenie wag/wymiarów ze słownika

2017-01-25 v2.43

 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość wykonywania kopii zapasowej bazy programu
 • Na listach zmieniono sposób zaznaczania rekordów, aby umożliwić kopiowanie pojedynczych wartości za pomocą skrótu CTRL + C
 • SUBIEKT – DPD – dodanie możliwości ustawienia domyślnego kodu kraju odbiorcy
 • DPD – poprawienie wyświetlania kwoty pobrania i ubezpieczenia na liście przygotowanych listów
 • DPD – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z dokumentem
 • SUUS – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z dokumentem
 • RHENUS – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z dokumentem
 • INPOST KURIER – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z dokumentem
 • InPost Paczkomaty/Allegro – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z dokumentem
 • GLS – dodano możliwość przygotowania listu nie związanego z dokumentem

2017-01-22 v2.42

 • RHENUS – dodano możliwość eksportu pliku w formacie RHENUS
 • Poprawiono formularze edycji listu przewozowego aby można było zamykać je krzyżykiem
 • SELLO – poprawa funkcji ukrywania pozycji w menu kontekstowym
 • SELLO – Paczkomaty24 – dodano możliwość ustawienia domyślnej wartości dla automatycznego opłacania etykiet
 • SELLO – Allegro InPost – dodano możliwość konfiguracji domyślnych parametrów przygotowania etykiety

2017-01-16 v2.41.2

 • SELLO – ALLEGRO INPOST – poprawiono odczytywanie nazwy paczkomaty
 • SELLO – ALLEGRO INPOST – dodane kropek w wymagane pola dla allegro polecony inpost

2017-01-16 v2.41.1

 • PACZKOMATY – poprawa w module komunikacji z InPostem

2017-01-15 v2.41

 • SELLO – pobieranie nr karty płatności jako identyfikatora PayU
 • SELLO – poprawa wypełniania nazwy miejscowości przy tworzeniu paczek Allegro InPost
 • SUBIEKT GT – dodanie importu dokumentów PA, FKS, FKZ
 • DOSTAWY – dodano możliwość importu z innych baz danych

2017-01-11 v2.40.1

 • Ujednolicono nazwy przycisków ustawień, połączenia i kont dostępowych do kurierów
 • SELLO – poprawa błędów występujących przy generowaniu etykiety dla kuriera FedEx
 • ADMINISTRACJA – dodano ustawienie powalające wybrać sposób zapisu kopii etykiety

2017-01-09 v2.40

 • SUUS – poprawa błędu przy uruchamianiu modułu bez ustawień
 • HISTORIA – dodanie możliwości nadania dodatkowego statusu do listu przewozowego (wyjście z magazynu)
 • HISTORIA – dodano możliwość dodania uwagi do powiązanego zlecenia (z modułu ZLECENIA)
 • DOSTAWY – dodano moduł do prowadzenia rejestru oczekiwanych dostaw
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość konfiguracji opisu zawartości i pola referencyjnego dla kuriera DPD
 • ADMINISTRACJA – poprawiono wysokość okna z edycją grup uprawnień

2017-01-04 v2.39.1

 • SUUS – dodano wypełnianie domyślnych dat do filtra
 • SUUS – dodano listę pozycji do filtra pobierania listów
 • SUUS – poprawiono przypisywanie listu do konta SUUS
 • SUBIEKT GT – dodano okno konfiguracji ustawień przetwarzania dokumentu na list przewozowy kuriera DPD
 • ZLECENIA – poprawiono wypełnianie miejsca rozładunku dla spedytora SUUS
 • GLS – poprawiono wyświetlanie adresu odbiorcy na formularzu listu przewozowego

2017-01-01 v2.39

 • SUBIEKT GT – poprawa błędu pokazującego się przy filtrowaniu dokumentów
 • PACZKOMATY24 – poprawa błędu autoryzacji przy pobieraniu etykiety
 • ALLEGRO INPOST – zmiana nazwy zakładki dla Paczkomatów
 • ALLEGRO INPOST – rozszerzenie zakresu informacyjnego w zakladce PACZKOMATY / ALLEGRO INPOST
 • ZLECENIA – dodanie przygotowania etykiety dla Allegro InPost (Polecony, Kurier, Paczkomaty)
 • HISTORIA – dodano możliwość usunięcia listu
 • ADMINISTRACJA – dodanie możliwości definiowania grup uprawnień dla użytkowników
 • KONTRAHENCI – dodanie pola e-mail dla dodatkowych adresów kontrahenta

 

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2022 Aktualizacje 2021 Aktualizacje 2020 Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2016