Przykładowe realizacje programów na zamówienie

Zobacz wybrane przykłady programów które zrealizowaliśmy na potrzeby naszych klientów.

Poprawa synchronizacji

Dla lidera w branży sprzedaży akcesoriów CNC wykonaliśmy aplikację poprawiającą synchronizację Subiekta GT ze sklepem internetowym OSC

Nasza aplikacja zapewniła powiązanie między klientami ze sklepu internetowego, a kontrahentami w Subiekt GT, dzięki czemu wszystkie zamówienia ze sklepu internetowego były wstawiane do Subiekt GT.

Obliczanie kosztów przejazdu

Dla jednej z firm kurierskich przygotowaliśmy aplikację zliczającą koszty przejazdu na wyznaczonych trasach w systemie Viatoll.

Aplikacja automatyzowała czynności wykonywane przez operatora w serwisie Viatoll w celu przyśpieszenia cyklicznych operacji bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Eksport danych do Poczty Polskiej

Dla firmy świadczącej usługi wspierania procesów wysyłkowych, wykonaliśmy aplikację pozwalającą na konwersję plików CSV w celu utworzenia przesyłem w systemie Poczty Polskiej (Elektroniczny Nadawca)

Nasz program charakteryzował się tym, iż pozwalał na definiowanie własnych szablonów konwersji plików, dzięki czemu mógł być wykorzystany niezależnie od struktury pliku.

Wtyczka do Sello

Dla jednej z największych firm kurierskich wykonaliśmy wtyczkę (plugin) do aplikacji Sello firmy Insert (obsługa aukcji internetowych) ułatwiającą przygotowanie dokumentów przewozowych (listy przewozowe, dokumenty przekazania paczek kurierowi).

Integracja polegała na odczytywaniu wartości zapisanych w bazie danych programu Sello, przetwarzanie ich i utworzenie na ich podstawie przesyłek w interfejsie kuriera.

Podczas rozwoju aplikacji zostały dodane także inne funkcjonalności (np.: wydruku etykiet, przygotowania dokumentu przekazania paczek kurierowi).

Plugin do programu Asystent

Dla jednej z największych firm kurierskich wykonaliśmy wtyczkę (plugin) do aplikacji Asystent (program magazynowo – sprzedażowy), która maiła na celu ułatwienie przygotowania dokumentów przewozowych.

Integracja polegała na obróbce plików generowanych przez program Asystent i przygotowaniu listów przewozowych w interfejsie kuriera.Podczas dalszego rozwoju aplikacji dodane zostały opcje wydruku etykiet i przygotowywania dokumentu przekazania paczek kurierowi.

Eksport danych z Subiekt

Dla jednej z firm handlowych wykonaliśmy aplikację do eksportu zamówień przygotowanych w aplikacji Subiekt GT, do systemu webowego.

Dodatek dla WF-Mag

Razem z firmą InPost Express przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na tworzenie listów przewozowych na podstawie dokumentów handlowych, magazynowych oraz zamówień przygotowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag.

Rozwiązanie pozwala również na:

  • Przygotowanie listu za pomocą operacji dodatkowych
  • Przygotowanie listu za pomocą gniazd rozszerzeń po utworzeniu dokumentu
  • Sprawdzenie statusu przesyłki dla dokumentu za pomocą operacji dodatkowych
  • Wystawienie listu dla wskazanego kontrahenta, bez powiązania z dokumentem, za pomocą operacji dodatkowych.

Aplikacja do kontroli przesyłek w magazynie

Aplikacja służy do podstawowej kontroli przesyłek przechodzących przez magazyn firmy, w celu weryfikacji czy wszystkie zlecenia, które zostały do magazynu przekazane, zostały skompletowane i przekazane do doręczenia kurierowi.

Dodatkowo program pozwala na przygotowanie protokołu wydania paczek dla Siódemki oraz sprawdzania statusu zeskanowanych przesyłek.

Dodatek dla Insert Sello

Dla firmy kurierskiej InPost Express wykonaliśmy program komputerowy, którego zadaniem jest umożliwienie przygotowania listów przewozowych na podstawie danych o paczkach zapisanych w programie Insert Sello.

Program umożliwia przygotowanie listów przewozowych na podstawie danych pojedynczej paczki lub przygotowania listów przewozowych zbiorczo (np. operując na listach wysyłkowych).

Program pozwala też na oznaczenie transakcji w Sello jako rozliczone na podstawie pliku raportu ze zwróconych pobrań.

Dodatek dla Insert Subiekt GT (Przygotowanie LP)

Wraz z firmą kurierską InPost Express przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na przygotowanie dokumentów przewozowych (listów przewozowych oraz manifestów) na podstawie dokumentów przygotowanych w Insert Subiekt GT.

Plugin do Subiekt GT, Sello, WF-Mag

Wykonaliście dla firmy kurierskiej FedEx działającej na rynku polskim aplikację pozwalającą na przygotowanie dokumentów przewozowych (listy przewozowe, dokumenty przekazania paczek) na podstawie danych dokumentów zapisanych w Insert Sello, Insert Subiekt GT, Asseco WAPRO WF-Mag.

Dodatkowo dla programu WF-Mag przygotowano zestaw skryptów umożliwiających przygotowanie listu przewozowego za pomocą operacji dodatkowych lub gniazd rozszerzeń (w wersji Prestiż Plus).

Głównym celem było ułatwienie klientom firmy kurierskiej tworzenie etykiet bez potrzeby przepisywania danych zgromadzonych w systemie magazynowo-sprzedażowym.