Aktualizacje programu ProstaPaczka2 (2016)

Poniżej znajduje się lista zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka2. Ze względu na swoją złożoność, to każda informacja o zmianie rozpoczyna się nazwą modułu którego dotyczy.

 

2016-12-28 v2.38.2
 • ZLECENIA – dodanie adresu rozładunku
 • GLS – poprawa wydruku etykiet
2016-12-28 v2.38.1
 • SELLO – GLS – dodanie do ustawień domyślnego kodu kraju
 • GLS – poprawa wywołania formularza edycji danych
2016-12-27 v2.38
 • Dodano funkcję zapisywania kopii etykiety w wyznaczonym folderze
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania etykiety dla kuriera GLS
2016-12-23 v2.37
 • SUBIEKT NEXO – dodanie konfiguracji metod eksportu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania Paczki MINI
2016-12-23 v2.36
 • KONFIGURACJA METOD – dodanie możliwości używania konkretnego konta DPD
 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji przygotowania etykiety dla kuriera DPD
 • SUBIEKT GT – dodanie na liście dokumentów kolumn z danymi o przygotowanym (dla danego dokumentu) liście przewozowym
2016-12-22 v2.35.2
 • PACZKOMATY24 – poprawa przygotowania paczek
2016-12-21 v2.35.1
 • SUBIEKT NEXO – dostosowanie do wersji 13 Subiekta NEXO
2016-12-21 v2.35
 • ALLEGRO INPOST – rozpoczęcie prac nad integracją
 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania listu dla Allegro InPost
 • ADMINISTRACJA – dodanie możliwości rejestracji wersji demo
2016-12-12 v2.34
 • ADMINISTRACJA – pogrupowanie opcji
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość zdefiniowania użytkowników
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość logowania się użytkownika przy uruchomieniu aplikacji
2016-12-12 v2.33.1
 • PATRON SERVICE – poprawa kodów usług dodatkowych
 • PATRON SERVICE – dodanie nowych usług dodatkowych
2016-12-07 v2.33
 • GLS – dodano integrację z kurierem GLS
 • SUUS – dodano integrację z kurierem / spedytorem ROHLIG SUUS
 • ZAMÓWIENIA – dodanie wydruku etykiet dla GLS
 • ZAMÓWIENIA – dodanie wydruku etykiet dla SUUS
 • SELLO – dodanie wydruku etykiet dla Patron Service
2016-11-28 v2.32
 • SUBIEKT GT – poprawa funkcjonalności przetwarzania na zlecenie
 • ZLECENIA – poprawa funkcjonlaności wydruku
 • WF-MAG – dodanie konfiguracji widoczości metod eksportu
 • WF-MAG – dodanie możliwości zainstalowania skryptów do operacji dodatkowych WF-Maga
2016-11-23 v2.31
 • ZAMÓWIENIA – dodanie możliwości przygotowania etykiety dla przesyłki zagranicznej poleconej (Poczta Polska)
 • ZAMÓWIENIA – dodanie możliwości przygotowanai etykiety dla paczki pocztowej (Poczta Polska)
 • PATRON SERVICE – dodanie integracji z kurierem Patron Service
 • WF-MAG – dodanie możliwości przygotowania etykiety dla Patron Service
2016-11-22 v2.30.1
 • SUBIEKT GT – porpawa otwierania okan ustawień
 • Dodanie walidacji na formularzu zlecenie, kontrahenta, uwagi, asortymentu, adresu, pozycji
2016-11-21 v2.30
 • SELLO – poprawka pobierania wagi na list kureira InPost
 • SELLO – dodano opcję wprwoadzania numeru końcowego (paragonu) do opisu przesyłki firmowej poleconej
 • SUBIEKT GT – poprawa przygotowania zleceń na podstawie danych dokumentu
 • ZLECENIA – dodanie możliwości przygotowania listu przewozowego dla kuriera DPD
 • ZLECENIA – dodanie możliwości przygotowania listu przewozowego dla kuriera InPost
 • ZLECENIA – dodanie możliwości przygotowania listu dla Poczty Polskiej: polecony, firmowa polecona, kurierska 24, kurierska 48
2016-11-14 v2.29
 • ZLECENIA – dodanie modułu wprowadzania zleceń
 • ASORTYMENT – dodanie modułu definiowania asortymentu do wykorzystania w modelu zleceń
 • KONTRAHENCI – dodanie modułu kontrahentów do wykorzystania w module ZLECEŃ
 • SUBIEKT GT – dodanie modułu pobierania dokumentów z Subiekt GT i przetwarzania na zlecenie
2016-10-26 v2.28
 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania etykiet dla Paczki w RUCH
 • SELLO – dodanie opcji wykluczającej wyświetlanie paczek oznaczonych w Sello jako wysłane
 • SELLO – poprawa odczytywania notatek dla wyszukiwania punktu odbioru
2016-09-27 v2.27
 • PACZKOMATY – Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego typu paczki dla przesyłek z Sello
 • PACZKOMATY – dodano możliwość eydcji typu paczki na formularzu listu
 • POCZTA POLSKA – przesyłka polecona – dodano opcję zapisywania numeru końcowego do opisu zawartości
 • POCZTA POLSKA – przesyłka kurierska 48 – przesunięto zapisywanie numeru końcowego (paragonu) przed nick (aby nie ucinało numeru na etykiecie)
2016-09-26 v2.26
 • PACZKOMATY – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego z pomocą serwisu Paczkomaty24.pl
2016-09-13 v2.25.1
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wyłączenia drukowania etykiet po utworzeniu listu
2016-09-04 v2.25
 • SELLO – Dodano możliwość przygotowania listu kuriera InPost Express
2016-08-21 v2.24.4
 • SELLO – dodano możliwość zaznaczania wszystkich widocznych pozycji (klikając na nagłówek kolumny do zaznaczania pozycji)
2016-08-16 v2.24.3
 • SELLO – Do opcji przygotowania przesyłki kurierskiej 48 dodano możliwoć wstawiania numeru końcowego do opisu zawartości
 • SELLO – poprawiono mechanizm ponownego wydruku listu poczty polskiej
 • POCZTA – poprawiono błąd braku masy w przesyłce kurierskiej 48
2016-08-12 v2.24.2
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość założenia nowego zbioru
 • POCZTA POLSKA – poprawiono funkcjonalność zarządzania kontami do Elektronicznego Nadawcy
 • POCZTA POLSKA – dodnao możliwość usunięcia zdefiniowanego konta Elektronicznego Nadawcy
2016-08-01 v2.24
 • POCZTA POLSKA – pocztex kurier 48 – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do dobioru w punkcie
 • SELLO – dodano możliwość pobieranie danych punktu odbioru z notatek zapisanych w paczce Sello (notatka musi mieć określony format)
2016-07-23 v2.23
 • SELLO, WF-MAG, SUBIEKT NEXO, INNE ŹRÓDŁO – poprawienie odznaczających się checkboxów przy przewijaniu listy pozycji
 • SELLO – dodano obsługę skrótów klawiszowych w zakładce
 • SELLO – dodano pole do wprowadzenia symbolu listy wysyłkowej do której mają być przypisane paczki
 • SELLO – dodano możliwość eksportu wszystkich paczek z listy wysyłkowej
 • WYDRUKI – zaktualizowano program do wydruków (SumatraPDF)
 • SELLO – poprawiono komunikat o błędnej autoryzacji w serwisie Poczty Polskiej przy ponownym wydruku
2016-05-02 v2.22
 • DPD – dodano integrację z kurierem DPD
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość utworzneia listu przewozowego dla kuriera DPD
2016-04-25 v2.21
 • INNE ŹRÓDŁO – dodano możliwość importu danych z baz SQLite.
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość filtrowania urzędów nadania w sekcji przesyłek IWD.
 • POCZTA POLSKA – poprawiono eksport zbioru IWD jako XML.
2016-04-17 v2.20
 • Na liście przesyłek do któych będą pobierane statusy dodano kolumny z informacją o dacie aktualizacji oraz o metodzie eksportu przesyłki.
 • POCZTA POLSKA – na potrzeby usługi dla nadawców indywidualnych (Elektroniczny Nadawca) dodano obsługę statycznej listy placówek nadania.
2016-04-15 v2.19
 • HISTORIA – dodano możliwość pobierania statusów przesyłek dla Poczty Polskiej, kuriera TBA i kuriera FedEx
2016-04-14 v2.18
 • INNE ŹRÓDŁO – dodano możliwość pobierania danych z baz danych MySQL.
2016-04-12 v2.17
 • POCZTA POLSKA – dodano obsługę zmiany aktywnej karty
2016-04-11 v2.16
 • POCZTA POLSKA – dodanie obsługi wielu kont Elektonicznego Nadawcy
 • SELLO – dodano możliwość konfigurowania widoczności poszczególnych metod eksportu ( na liście jak i w menu kontekstowym )
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia domyślnego konta Poczty Polskiej dla konkretnej metody
 • SELLO – dodano obsługę Paczki MINI Poczty Polskiej ( usługa indywidualna ) – za pomocą interfejsu IWD bądź eksportu pliku XML ( do zaimportowania w Elektronicznym Nadawcy )
2016-04-05 v2.15
 • INNE ŹRÓDŁO – dodanie możliwości importu danych z dowolnego źródła opartego na bazie danych MS SQL Server.
 • INNE ŹRÓDŁO – dodano możliwość przygotowania etykiety dla przesyłki poleconej i kurierskiej 48 (przesyłki biznesowej
2016-03-31 v2.14
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania etykiet dla kureira TBA Express
 • WF-MAG – dodano możliwość przygotowania etykiet dla kuriera TBA Express
2016-03-29 v2.13
 • TBA – dodano integrację z kurierem TBA Express ( wydruk listów, przygotowanie manifestów )
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera TBA Express
2016-03-24 v2.12
 • POCZTEX – dodanie możliwości ustawienia domyślnego terminu dla WF-Maga, Subiekta Nexo, Sello
 • POCZTEX – rozbudowano formularz edycji o możliwość definiowania podpaczek
 • SUBIEKT NEXO + FEDEX – poprawiono wyświetlanie domyślnego rodzaju paczki
2016-03-22 v2.11
 • SUBIEKT NEXO – dodano filtr sposobów wysyłki
 • SUBIEKT NEXO – dodano filtr magazynów
 • SUBIEKT NEXO – dodano pole filtrowania po numerze dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję uruchomienia eksportu po skanie numeru dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wyboru daty do wyszukiwania (utworzenia, modyfikacji, wydania, sprzedaży)
 • SUBIEKT NEXO – FEDEX – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla kuriera FedEx
2016-03-21 v2.10
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do przesyłki kurierskiej Pocztex (Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do przesyłki poleconej (Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do przesyłki firmowej poleconej (Poczta Polska)
2016-03-20 v2.9
 • SUBIEKT NEXO – dodno integrację z programem InsERT Subiekt Nexo z możliwością pobierania danych dokumentów FS, WZ, ZK
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego przesyłki kurierskiej 48 (przesyłki biznesowej)
2016-03-17 v2.8
 • WFMAG – dodanie możliwości przygotowania listu dla usługi kurierskiej Pocztex Poczty Polskiej
 • POCZTA POLSKA – dodanie możliwości przesyłania przygotowanego listu od razu do drukarki
2016-03-15 v2.7
 • SELLO – Dodano możliwość przygotowania listu przewozowgo dla usługi kureirskiej Poczty Polskiej – Pocztex
2016-03-13 v2.6
 • WFMAG – dodanie zbiorczego przygotowania listów przewozowych dla zaznaczonych dokumentów
 • WFMAG – dodano możliwość wyboru sposobu uruchamiania eksportu (wybór przy tworzeniu listu / wybór z listy rozwijanej)
 • WFMAG – dodano możliwość utowrzenia przesyłki firmowej poleconej (Poczta Polska)
 • WFMAG – dodano w ustawieniach konfigurację sposobu rozpoznawania dokumentów pobraniowych
 • WFMAG – dodano oznaczanie dokumentów pobraniowych na liście dokumentów (pogrubienie)
 • POCZTA POLSKA – poprawiono przygotowywanie przesyłki z pobraniem po edycji danych listu
2016-03-12 v2.5
 • Dodano możliwość wyboru stylu wyświetlania (skórki)
2016-03-11 v2.4
 • SELLO – Dodano możliwość przygotowania przesyłki firmowej poleconej
2016-03-10 v2.3
 • SELLO – Dodano możliwość przygotowaia listu dla kureira FedEx
2016-01-18 v2.2
 • SELLO – po wpisaniu nicku i wciśnięciu ENTER zostanie uruchomione pobieranie paczek
 • SELLO – Dodano zabezpieczenie przed przygotowaniem listu bez obslugi pobrania (np. przesyłka polecona) dla paczki pobraniowej
 • SELLO – poprawa funkcjonalności zapisywania numeru nadawczego w Sello
 • FEDEX, WFMAG – przeniesiono ustawienia danych nadawcy z zakładki WF-Mag do FEDEX
2016-01-16 v2.1
 • SELLO – Dodano możliwość edycji listu przed eksportem z poziomu menu kontekstowego
 • SELLO – pobranie listu paczki po prawidłowym przygotowaniu listu ze skanu
 • SELLO – Powrót kursora do pola SYMBOL PACZKI po prawidłowym przygotowaniu listu ze skanu
 • WF-MAG – Dodano możliwość przygotowania przesyłki poleconej
 • WF-MAG – Dodano możliwość przygotowania przesyłki kurierskiej 48
 • WF=MAG – Dodano możliwość przygotowania listu z edycją z poziomu menu kontekstowego
 • FEDEX – Dodano możliwość wyboru stanu paczki pobieranej z historii
 • FEDEX – Zmiana wyglądu okna
2016-01-06 v2.0.5
 • SELLO – dodano możliwość ręcznego wybierania sposobu wysyłki po skanie
 • Poczta polska – dodano możliwość ustawienia ilości wydruków książki adresowej i poczty firmowej
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia stałego opisu zawartości dla listów poczty polskiej
 • SELLO – Dodano zapisywanie wybranych wartości w polach dostawcy i metody eksportu
2016-01-04 v2.0.4
 • Poczta Polska – dodanow wydruk Poczta Firmowa
 • SELLO – zmiana sposobu wprowadzania danych odbiorcy na listy poczty polskiej
2016-01-03 v2.0.3
 • ADMINISTRACJA – Dodano możliwość wyłączania poszczególnych zakładek
 • SELLO – Dodano kolumny z dostawcą i sposobem wysyłki
 • SELLO – Dodano możliwość ponownego wydruku etykiety
 • SELLO – Dodano ostrzeżenie przed ponownym przygotowaniem listu przewozowego do paczki
 • SELLO – wyróżnienie przesyłek pobraniowych
 •  
 • Poczta Polska – dodano możliwość przeslania wydruków do drukarki
 • Poczta Polska – dodano drukowanie przesyłki ze zbioru
2016-01-01 v2.0.2
 • SELLO – Dodanie możliwości wyboru daty, po której ma nastąpić wyszukiwanie paczek
 • SELLO – Dodanie wyszukiwania po nicku kupującego oraz symbolu paczki
 • SELLO – Dodanie uruchoemienia eksportu po skanie symbolu paczki
 • SELLO – Dodanie wyświetlania stanu paczki
 • SELLO – Dodanie zapisywania numeru listu przewozowego do Sello
 • Poczta Polska – Dodanie funkcji usuwania przesyłki ze zbioru
2015-12-31 v2.0.1
 • Poczta Polska – dodanow wstawienie informacji o dokumentcie źródłowym do historii
 • SELLO – dodanie możliwości zbiorczego przygotowania listu przewozowego
2015-12-30 v2.0Udostępenienie pierwszej wersji produktu
ProstaPaczka2 >> Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017