Aktualizacje programu ProstaPaczka2 (2016)

Poniżej znajduje się lista zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka2. Ze względu na swoją złożoność, to każda informacja o zmianie rozpoczyna się nazwą modułu którego dotyczy.

 

 


2016-12-28 v2.38.2

 • ZLECENIA – dodanie adresu rozładunku
 • GLS – poprawa wydruku etykiet

2016-12-28 v2.38.1

 • SELLO – GLS – dodanie do ustawień domyślnego kodu kraju
 • GLS – poprawa wywołania formularza edycji danych

2016-12-27 v2.38

 • Dodano funkcję zapisywania kopii etykiety w wyznaczonym folderze
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania etykiety dla kuriera GLS

2016-12-23 v2.37

 • SUBIEKT NEXO – dodanie konfiguracji metod eksportu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania Paczki MINI

2016-12-23 v2.36

 • KONFIGURACJA METOD – dodanie możliwości używania konkretnego konta DPD
 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji przygotowania etykiety dla kuriera DPD
 • SUBIEKT GT – dodanie na liście dokumentów kolumn z danymi o przygotowanym (dla danego dokumentu) liście przewozowym

2016-12-22 v2.35.2

 • PACZKOMATY24 – poprawa przygotowania paczek

2016-12-21 v2.35.1

 • SUBIEKT NEXO – dostosowanie do wersji 13 Subiekta NEXO

2016-12-21 v2.35

 • ALLEGRO INPOST – rozpoczęcie prac nad integracją
 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania listu dla Allegro InPost
 • ADMINISTRACJA – dodanie możliwości rejestracji wersji demo

2016-12-12 v2.34

 • ADMINISTRACJA – pogrupowanie opcji
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość zdefiniowania użytkowników
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość logowania się użytkownika przy uruchomieniu aplikacji

2016-12-12 v2.33.1

 • PATRON SERVICE – poprawa kodów usług dodatkowych
 • PATRON SERVICE – dodanie nowych usług dodatkowych

2016-12-07 v2.33

 • GLS – dodano integrację z kurierem GLS
 • SUUS – dodano integrację z kurierem / spedytorem ROHLIG SUUS
 • ZAMÓWIENIA – dodanie wydruku etykiet dla GLS
 • ZAMÓWIENIA – dodanie wydruku etykiet dla SUUS
 • SELLO – dodanie wydruku etykiet dla Patron Service

2016-11-28 v2.32

 • SUBIEKT GT – poprawa funkcjonalności przetwarzania na zlecenie
 • ZLECENIA – poprawa funkcjonlaności wydruku
 • WF-MAG – dodanie konfiguracji widoczości metod eksportu
 • WF-MAG – dodanie możliwości zainstalowania skryptów do operacji dodatkowych WF-Maga

2016-11-23 v2.31

 • ZAMÓWIENIA – dodanie możliwości przygotowania etykiety dla przesyłki zagranicznej poleconej (Poczta Polska)
 • ZAMÓWIENIA – dodanie możliwości przygotowanai etykiety dla paczki pocztowej (Poczta Polska)
 • PATRON SERVICE – dodanie integracji z kurierem Patron Service
 • WF-MAG – dodanie możliwości przygotowania etykiety dla Patron Service

2016-11-22 v2.30.1

 • SUBIEKT GT – porpawa otwierania okan ustawień
 • Dodanie walidacji na formularzu zlecenie, kontrahenta, uwagi, asortymentu, adresu, pozycji

2016-11-21 v2.30

 • SELLO – poprawka pobierania wagi na list kureira InPost
 • SELLO – dodano opcję wprwoadzania numeru końcowego (paragonu) do opisu przesyłki firmowej poleconej
 • SUBIEKT GT – poprawa przygotowania zleceń na podstawie danych dokumentu
 • ZLECENIA – dodanie możliwości przygotowania listu przewozowego dla kuriera DPD
 • ZLECENIA – dodanie możliwości przygotowania listu przewozowego dla kuriera InPost
 • ZLECENIA – dodanie możliwości przygotowania listu dla Poczty Polskiej: polecony, firmowa polecona, kurierska 24, kurierska 48

2016-11-14 v2.29

 • ZLECENIA – dodanie modułu wprowadzania zleceń
 • ASORTYMENT – dodanie modułu definiowania asortymentu do wykorzystania w modelu zleceń
 • KONTRAHENCI – dodanie modułu kontrahentów do wykorzystania w module ZLECEŃ
 • SUBIEKT GT – dodanie modułu pobierania dokumentów z Subiekt GT i przetwarzania na zlecenie

2016-10-26 v2.28

 • SELLO – dodanie możliwości przygotowania etykiet dla Paczki w RUCH
 • SELLO – dodanie opcji wykluczającej wyświetlanie paczek oznaczonych w Sello jako wysłane
 • SELLO – poprawa odczytywania notatek dla wyszukiwania punktu odbioru

2016-09-27 v2.27

 • PACZKOMATY – Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego typu paczki dla przesyłek z Sello
 • PACZKOMATY – dodano możliwość eydcji typu paczki na formularzu listu
 • POCZTA POLSKA – przesyłka polecona – dodano opcję zapisywania numeru końcowego do opisu zawartości
 • POCZTA POLSKA – przesyłka kurierska 48 – przesunięto zapisywanie numeru końcowego (paragonu) przed nick (aby nie ucinało numeru na etykiecie)

2016-09-26 v2.26

 • PACZKOMATY – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego z pomocą serwisu Paczkomaty24.pl

2016-09-13 v2.25.1

 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość wyłączenia drukowania etykiet po utworzeniu listu

2016-09-04 v2.25

 • SELLO – Dodano możliwość przygotowania listu kuriera InPost Express

2016-08-21 v2.24.4

 • SELLO – dodano możliwość zaznaczania wszystkich widocznych pozycji (klikając na nagłówek kolumny do zaznaczania pozycji)

2016-08-16 v2.24.3

 • SELLO – Do opcji przygotowania przesyłki kurierskiej 48 dodano możliwoć wstawiania numeru końcowego do opisu zawartości
 • SELLO – poprawiono mechanizm ponownego wydruku listu poczty polskiej
 • POCZTA – poprawiono błąd braku masy w przesyłce kurierskiej 48

2016-08-12 v2.24.2

 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość założenia nowego zbioru
 • POCZTA POLSKA – poprawiono funkcjonalność zarządzania kontami do Elektronicznego Nadawcy
 • POCZTA POLSKA – dodnao możliwość usunięcia zdefiniowanego konta Elektronicznego Nadawcy

2016-08-01 v2.24

 • POCZTA POLSKA – pocztex kurier 48 – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do dobioru w punkcie
 • SELLO – dodano możliwość pobieranie danych punktu odbioru z notatek zapisanych w paczce Sello (notatka musi mieć określony format)

2016-07-23 v2.23

 • SELLO, WF-MAG, SUBIEKT NEXO, INNE ŹRÓDŁO – poprawienie odznaczających się checkboxów przy przewijaniu listy pozycji
 • SELLO – dodano obsługę skrótów klawiszowych w zakładce
 • SELLO – dodano pole do wprowadzenia symbolu listy wysyłkowej do której mają być przypisane paczki
 • SELLO – dodano możliwość eksportu wszystkich paczek z listy wysyłkowej
 • WYDRUKI – zaktualizowano program do wydruków (SumatraPDF)
 • SELLO – poprawiono komunikat o błędnej autoryzacji w serwisie Poczty Polskiej przy ponownym wydruku

2016-05-02 v2.22

 • DPD – dodano integrację z kurierem DPD
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość utworzneia listu przewozowego dla kuriera DPD

2016-04-25 v2.21

 • INNE ŹRÓDŁO – dodano możliwość importu danych z baz SQLite.
 • POCZTA POLSKA – dodano możliwość filtrowania urzędów nadania w sekcji przesyłek IWD.
 • POCZTA POLSKA – poprawiono eksport zbioru IWD jako XML.

2016-04-17 v2.20

 • Na liście przesyłek do któych będą pobierane statusy dodano kolumny z informacją o dacie aktualizacji oraz o metodzie eksportu przesyłki.
 • POCZTA POLSKA – na potrzeby usługi dla nadawców indywidualnych (Elektroniczny Nadawca) dodano obsługę statycznej listy placówek nadania.

2016-04-15 v2.19

 • HISTORIA – dodano możliwość pobierania statusów przesyłek dla Poczty Polskiej, kuriera TBA i kuriera FedEx

2016-04-14 v2.18

 • INNE ŹRÓDŁO – dodano możliwość pobierania danych z baz danych MySQL.

2016-04-12 v2.17

 • POCZTA POLSKA – dodano obsługę zmiany aktywnej karty

2016-04-11 v2.16

 • POCZTA POLSKA – dodanie obsługi wielu kont Elektonicznego Nadawcy
 • SELLO – dodano możliwość konfigurowania widoczności poszczególnych metod eksportu ( na liście jak i w menu kontekstowym )
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia domyślnego konta Poczty Polskiej dla konkretnej metody
 • SELLO – dodano obsługę Paczki MINI Poczty Polskiej ( usługa indywidualna ) – za pomocą interfejsu IWD bądź eksportu pliku XML ( do zaimportowania w Elektronicznym Nadawcy )

2016-04-05 v2.15

 • INNE ŹRÓDŁO – dodanie możliwości importu danych z dowolnego źródła opartego na bazie danych MS SQL Server.
 • INNE ŹRÓDŁO – dodano możliwość przygotowania etykiety dla przesyłki poleconej i kurierskiej 48 (przesyłki biznesowej

2016-03-31 v2.14

 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania etykiet dla kureira TBA Express
 • WF-MAG – dodano możliwość przygotowania etykiet dla kuriera TBA Express

2016-03-29 v2.13

 • TBA – dodano integrację z kurierem TBA Express ( wydruk listów, przygotowanie manifestów )
 • SELLO – dodano możliwość przygotowania listu dla kuriera TBA Express

2016-03-24 v2.12

 • POCZTEX – dodanie możliwości ustawienia domyślnego terminu dla WF-Maga, Subiekta Nexo, Sello
 • POCZTEX – rozbudowano formularz edycji o możliwość definiowania podpaczek
 • SUBIEKT NEXO + FEDEX – poprawiono wyświetlanie domyślnego rodzaju paczki

2016-03-22 v2.11

 • SUBIEKT NEXO – dodano filtr sposobów wysyłki
 • SUBIEKT NEXO – dodano filtr magazynów
 • SUBIEKT NEXO – dodano pole filtrowania po numerze dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję uruchomienia eksportu po skanie numeru dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wyboru daty do wyszukiwania (utworzenia, modyfikacji, wydania, sprzedaży)
 • SUBIEKT NEXO – FEDEX – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla kuriera FedEx

2016-03-21 v2.10

 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do przesyłki kurierskiej Pocztex (Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do przesyłki poleconej (Poczta Polska)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego do przesyłki firmowej poleconej (Poczta Polska)

2016-03-20 v2.9

 • SUBIEKT NEXO – dodno integrację z programem InsERT Subiekt Nexo z możliwością pobierania danych dokumentów FS, WZ, ZK
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu przewozowego przesyłki kurierskiej 48 (przesyłki biznesowej)

2016-03-17 v2.8

 • WFMAG – dodanie możliwości przygotowania listu dla usługi kurierskiej Pocztex Poczty Polskiej
 • POCZTA POLSKA – dodanie możliwości przesyłania przygotowanego listu od razu do drukarki

2016-03-15 v2.7

 • SELLO – Dodano możliwość przygotowania listu przewozowgo dla usługi kureirskiej Poczty Polskiej – Pocztex

2016-03-13 v2.6

 • WFMAG – dodanie zbiorczego przygotowania listów przewozowych dla zaznaczonych dokumentów
 • WFMAG – dodano możliwość wyboru sposobu uruchamiania eksportu (wybór przy tworzeniu listu / wybór z listy rozwijanej)
 • WFMAG – dodano możliwość utowrzenia przesyłki firmowej poleconej (Poczta Polska)
 • WFMAG – dodano w ustawieniach konfigurację sposobu rozpoznawania dokumentów pobraniowych
 • WFMAG – dodano oznaczanie dokumentów pobraniowych na liście dokumentów (pogrubienie)
 • POCZTA POLSKA – poprawiono przygotowywanie przesyłki z pobraniem po edycji danych listu

2016-03-12 v2.5

 • Dodano możliwość wyboru stylu wyświetlania (skórki)

2016-03-11 v2.4

 • SELLO – Dodano możliwość przygotowania przesyłki firmowej poleconej

2016-03-10 v2.3

 • SELLO – Dodano możliwość przygotowaia listu dla kureira FedEx

2016-01-18 v2.2

 • SELLO – po wpisaniu nicku i wciśnięciu ENTER zostanie uruchomione pobieranie paczek
 • SELLO – Dodano zabezpieczenie przed przygotowaniem listu bez obslugi pobrania (np. przesyłka polecona) dla paczki pobraniowej
 • SELLO – poprawa funkcjonalności zapisywania numeru nadawczego w Sello
 • FEDEX, WFMAG – przeniesiono ustawienia danych nadawcy z zakładki WF-Mag do FEDEX

2016-01-16 v2.1

 • SELLO – Dodano możliwość edycji listu przed eksportem z poziomu menu kontekstowego
 • SELLO – pobranie listu paczki po prawidłowym przygotowaniu listu ze skanu
 • SELLO – Powrót kursora do pola SYMBOL PACZKI po prawidłowym przygotowaniu listu ze skanu
 • WF-MAG – Dodano możliwość przygotowania przesyłki poleconej
 • WF-MAG – Dodano możliwość przygotowania przesyłki kurierskiej 48
 • WF=MAG – Dodano możliwość przygotowania listu z edycją z poziomu menu kontekstowego
 • FEDEX – Dodano możliwość wyboru stanu paczki pobieranej z historii
 • FEDEX – Zmiana wyglądu okna

2016-01-06 v2.0.5

 • SELLO – dodano możliwość ręcznego wybierania sposobu wysyłki po skanie
 • Poczta polska – dodano możliwość ustawienia ilości wydruków książki adresowej i poczty firmowej
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia stałego opisu zawartości dla listów poczty polskiej
 • SELLO – Dodano zapisywanie wybranych wartości w polach dostawcy i metody eksportu

2016-01-04 v2.0.4

 • Poczta Polska – dodanow wydruk Poczta Firmowa
 • SELLO – zmiana sposobu wprowadzania danych odbiorcy na listy poczty polskiej

2016-01-03 v2.0.3

 • ADMINISTRACJA – Dodano możliwość wyłączania poszczególnych zakładek
 • SELLO – Dodano kolumny z dostawcą i sposobem wysyłki
 • SELLO – Dodano możliwość ponownego wydruku etykiety
 • SELLO – Dodano ostrzeżenie przed ponownym przygotowaniem listu przewozowego do paczki
 • SELLO – wyróżnienie przesyłek pobraniowych
 •  
 • Poczta Polska – dodano możliwość przeslania wydruków do drukarki
 • Poczta Polska – dodano drukowanie przesyłki ze zbioru

2016-01-01 v2.0.2

 • SELLO – Dodanie możliwości wyboru daty, po której ma nastąpić wyszukiwanie paczek
 • SELLO – Dodanie wyszukiwania po nicku kupującego oraz symbolu paczki
 • SELLO – Dodanie uruchoemienia eksportu po skanie symbolu paczki
 • SELLO – Dodanie wyświetlania stanu paczki
 • SELLO – Dodanie zapisywania numeru listu przewozowego do Sello
 • Poczta Polska – Dodanie funkcji usuwania przesyłki ze zbioru

2015-12-31 v2.0.1

 • Poczta Polska – dodanow wstawienie informacji o dokumentcie źródłowym do historii
 • SELLO – dodanie możliwości zbiorczego przygotowania listu przewozowego

2015-12-30 v2.0
Udostępenienie pierwszej wersji produktu
 

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2022 Aktualizacje 2021 Aktualizacje 2020 Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017