Przygotowanie listu DHL DE z InsERT Sello | Paketo24

Dla kogo?

Artykuł ten przedstawia przygotowanie listu przewozowego dla kuriera DHL DE, na podstawie dokumentów zapisanych w systemie InsERT Sello.

Przygotowanie listu odbywa się za pośrednictwem modułu firmy Paketo24 oraz z wykorzystaniem programu ProstaPaczka2.

Co musisz mieć?

Aby przygotować listy przewozowe musisz posiadać:

 1. Program InsERT Sello w którym masz zapisane paczki (utworzone na podstawie aukcji)
 2. Podpisaną umowę z Paketo24 oraz dostęp do ich API (omnisell.de)
 3. Program do wydruku listów przewozowych ProstaPaczka2 (na początek może być  w wersji demo)

Dlaczego warto?

Wykorzystywanie narzędzi automatyzujących proces biznesowy zmniejsza czas przygotowania listów przewozowych i wydruku etykiety.

Dzięki takiej automatyzacji będziesz w stanie poświęcić więcej czasu na to co jest ważne (np. sprzedaży) a nie przepisywaniu danych z formularza do formularza.

Automatyzowanie ma także tą zaletę, że zmniejsza ryzyko błędnego zaadresowania przesyłki, co wpłynie nie tylko na uniknięcie kosztów ponownej wysyłki, ale zmniejszy poziom flustracji odbiorcy, bo nie będzie musiał dodatkowo czekać na swoją przesyłkę.

Połączenie z InsERT Sello

Aby program ProstaPaczka2 mógł pobierać dane o przygotowanych paczkach w Sello, musimy skonfigurować połączenie z bazą danych Sello.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji w programie ProstaPaczka2 -> PACZKI SELLO -> USTAWIENIA -> POŁĄCZENIE
 2. Wprowadzamy dane dostępowe do bazy programu Sello
 3. Testujemy połączenie
 4. Zapisujemy zmiany

o skonfigurowaniu połączenia do bazy danych możemy pobrać paczkizapisane w Sello (z listą wysyłkową lub bez).

Zalecane jest dodatkowe skonfigurowanie połączenia z Sello w ProstaPaczka2 -> PACZKI SELLO -> USTAWIENIA takich jak:

 • zapisywania numeru listu w sello
 • oznaczania paczki w Sello jako wysłanej
 • mapowania sposobów dostawy Sello na metody eksportu ProstaPaczka2

Połączenie z Paketo24

Aby móc przygotować etykietę kuriera DHL DE musimy mieć dostęp do portalu omnisell.de (przyznawany przez Paketo24).

Uzyskane dane dostępowe wprowadzamy w aplikacji ProstaPaczka2:

 1. Identyfikator klienta
 2. Klucz api

Dane wprowadzamy w zakładce PAKETO24 -> USTAWIENIA -> KONTA

Po skonfigurowaniu konta będziemy w stanie przygotować list przewozowy dla niemieckiego DHLu bez konieczności logowania się w portalu omnisell.de (i bez konieczności przepisywania ręcznei danych)

Konfiguracja dodatkowa

Program ProstaPaczka2 został przygotowany z myślą o współpracy z wieloma programami magazynowo – sprzedażowymi oraz kurierami, dlatego włączyć możliwość przygotowania listów DHL DE w module Sello.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji ProstaPaczka2 -> PACZKI SELLO -> USTAWIENIA -> METODY EKSPORTU
 2. Zaznaczamy metodę PAKETO24 DHL DE
 3. Włączamy widoczność metody

Możemy także wprowadzić domyślne ustawienia tworzonej przesyłki takie jak:

 • Waga paczki
 • Wysokość paczki
 • Szerokość paczki
 • Dlugość paczki
 • Opcję „Nadgabaryt”
 • Sposób przygotowania numeru referencyjnego

Ustawienia te wprowadzamy w oknie: ProstaPaczka2 -> PACZKI SELLO -> USTAWIENIA -> PAKETO24

Przygotowanie listu przewozowego do DHL DE

Po niezbędnej konfiguracji możemy przystąpić do przygotowania listu przewozowego dla kuriera DHL DE oraz wydruku etykiety.

Po pobraniu dokumentów w zakładce PACZKI SELLO możemy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie i wybrać z menu kontekstowego opcję przygotowania etykiety, lub użyć opcji z uprzednią edycją danych.

Możliwe jest także zbiorcze przygotowanie listów przewozowych dla kuriera DHL DE, lub wybierając przy każdym uruchomieniu.

Aby przygotować zbiorczo listy w programie ProstaPaczka2 należy:

 1. Pobrać dokumenty z Sello do których chcemy wystawić listy przewozowe
 2. Zaznaczyć je na liście dokumentów
 3. Wybrać sposób przygotowania listów z listy rozwijanej (Wybór z listy rozwijanej)
 4. Wybór opcji Paketo24 DHL DE
 5. Kliknąć przycisk Przygotuj listy

Przygotowanie listu ze skanu symbolu paczki

W przypadku gdy posługujesz się wydrukami paczek z Sello to można w prosty i szybki sposób użyć tych wydruków do przygotowania listu przewozowego.

Wystarczy że zeskanujesz skanerem (np USB) lub wpiszesz numer dokumentu w aplikacji ProstaPaczka2.

Program sam wyszuka dane zeskanowanego dokumentu i uruchomi proces przygotowania listu przewozowego.

Sposób przygotowania listu przewozowego zależny jest od wybranych ustawień w panelu METODY EKSPORTU.

 • Wybór ręczny – program zapyta dla którego kuriera ma wygenerować etykietę
 • Wybór z listy rozwijanej – program od razu zacznie przygotowywać etykietę dla kuriera wybrane z listy poniżej
 • Mapowanie – przygotowanie listu do wskazanego kuriera dla danego sposobu dostawy ustawionego w Sello

W ten sposób możesz uruchomić oddzielne stanowisko (np. w magazynie) gdzie będzie wykonywana kompletacja towarów i w etapie końcowym przygotowana zostanie etykieta dla kuriera DHL DE.

Na takim stanowisku nie musi być instalowany Sello.