Przygotowanie listu DHL DE z InsERT Subiekt GT | Paketo24

Dla kogo?

Artykuł ten przedstawia mechanizm przygotowania listu przewozowego dla kuriera DHL DE, na podstawie dokumentów zapisanych w systemie InsERT Subiekt GT.

Przygotowanie listu odbywa się za pośrednictwem modułu firmy Paketo24 oraz z wykorzystaniem programu ProstaPaczka2.

Co musisz mieć?

Aby przygotować listy przewozowe musisz posiadać:

 1. Program InsERT Subiekt GT w którym masz zapisane dokumenty
 2. Podpisaną umowę z Paketo24 oraz dostęp do ich API (omnisell.de)
 3. Program do wydruku listów przewozowych ProstaPaczka2 (na początek może być  w wersji demo)

Dlaczego warto?

Wykorzystywanie narzędzi automatyzujących proces biznesowy zmniejsza czas niezbędny do przygotowania listu przewozowego i wydruku etykiety do minimum.

Dzięki takiej automatyzacji jesteś w stanie skupić się na tym co jest ważne (np. sprzedaży) a nie przepisywaniu danych z formularza do formularza.

Automatyzowanie ma także tą zaletę, że zmniejsza ryzyko błędnego zaadresowania przesyłki, co wpłynie nie tylko na uniknięcie kosztów ponownej wysyłki, ale zmniejszy poziom flustracji odbiorcy, bo nie będzie musiał dodatkowo czekać na swoją przesyłkę.

Połączenie z InsERT Subiekt GT

Aby program ProstaPaczka2 mógł pobierać dane o przygotowanych dokumentach w Subiekcie GT, musimy skonfigurować połączenie z bazą danych Subiekta.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji w programie ProstaPaczka2 -> SUBIEKT GT -> USTAWIENIA -> POŁĄCZENIE
 2. Wprowadzamy dane dostępowe do bazy programu InsERT Subiekt GT
 3. Testujemy połączenie
 4. Zapisujemy zmiany

Po skonfigurowaniu połączenia do bazy danych możemy pobrać dokumenty zapisane w Subiekcie GT.

Zalecane jest dodatkowe skonfigurowanie połączenia z Subiektem w ProstaPaczka2 -> SUBIEKT GT -> USTAWIENIA, takich jak:

 • rodzajów pobieranych dokumentów (FS, PAi, PA, KFS, FZ, KFZ, WZ itd)
 • sposobie oznaczania dokumentów pobraniowych
 • zapisywaniu numeru listu przewozowego w dokumencie Subiekta
 • sposobu pobierania adresu do listu przewozowego

Połączenie z Paketo24

Aby móc przygotować etykietę kuriera DHL DE musimy mieć dostęp do portalu omnisell.de (przyznawany przez Paketo24).

Uzyskane dane dostępowe wprowadzamy w aplikacji ProstaPaczka2:

 1. Identyfikator klienta
 2. Klucz api

Dane wprowadzamy w zakładce PAKETO24 -> USTAWIENIA -> KONTA

Po skonfigurowaniu konta będziemy w stanie przygotować list przewozowy dla kuriera DHL Niemcy bez konieczności logowania się w portalu omnisell.de (i bez konieczności przepisywania ręcznei danych)

Konfiguracja dodatkowa

Program ProstaPaczka2 został przygotowany z myślą o współpracy z wieloma programami magazynowo – sprzedażowymi oraz kurierami, dlatego włączyć możliwość przygotowania listów DHL DE w module SUBIEKT GT.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji ProstaPaczka2 -> SUBIEKT GT -> USTAWIENIA -> METODY EKSPORTU
 2. Zaznaczamy metodę PAKETO24 DHL DE
 3. Włączamy widoczność metody

Możemy także wprowadzić domyślne ustawienia tworzonej przesyłki takie jak:

 • Waga paczki
 • Wysokość paczki
 • Szerokość paczki
 • Dlugość paczki
 • Opcję „Nadgabaryt”
 • Sposób przygotowania numeru referencyjnego

Ustawienia te wprowadzamy w oknie: ProstaPaczka2 -> SUBIEKT GT -> USTAWIENIA -> PAKETO24

Przygotowanie listu przewozowego do DHL DE

Po niezbędnej konfiguracji możemy przystąpić do przygotowania listu przewozowego dla kuriera DHL DE oraz wydruku etykiety.

Po pobraniu dokumentów w zakładce SUBIEKT GT możemy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie i wybrać z menu kontekstowego opcję przygotowania etykiety, lub użyć opcji z uprzednią edycją danych.

Możliwe jest także zbiorcze przygotowanie listów przewozowych dla kuriera DHL DE, lub wybierając przy każdym uruchomieniu.

Aby przygotować zbiorczo listy w programie ProstaPaczka2 należy:

 1. Pobrać dokumenty z Subiekta GT do których chcemy wystawić listy przewozowe
 2. Zaznaczyć je na liście dokumentów
 3. Wybrać sposób przygotowania listów z listy rozwijanej (Wybór z listy rozwijanej)
 4. Wybór opcji Paketo24 DHL DE
 5. Kliknąć przycisk Przygotuj listy

Przygotowanie listu ze skanu numeru dokumentu

W przypadku gdy posługujesz się wydrukami dokumentu z Subiekta GT, to można w prosty i szybki sposób użyć tych dokumentów do przygotowania listu przewozowego.

Wystarczy że zeskanujesz skanerem (np USB) lub wpiszesz numer dokumentu w aplikacji ProstaPaczka2.

Program sam wyszuka dane zeskanowanego dokumentu i uruchomi proces przygotowania listu przewozowego.

Sposób przygotowania listu przewozowego zależny jest od wybranych ustawień w panelu METODY EKSPORTU.

 • Wybór ręczny – program zapyta dla którego kuriera ma wygenerować etykietę
 • Wybór z listy rozwijanej – program od razu zacznie przygotowywać etykietę dla kuriera wybrane z listy poniżej

W ten sposób możesz uruchomić oddzielne stanowisko (np. w magazynie) gdzie będzie wykonywana kompletacja towarów i w etapie końcowym przygotowana zostanie etykieta dla kuriera DHL DE.

Na takim stanowisku nie musi być instalowany Subiekt GT.