Przygotowanie listu DHL DE z WAPRO Mag | Paketo24

Dla kogo?

Niniejszy artykuł opisuje sposób przygotowania listu przewozowego dla kuriera DHL DE, na podstawie dokumentów zapisanych w programie WAPRO Mag.

Przygotowanie listu odbywa się za pośrednictwem modułu firmy Paketo24 oraz z wykorzystaniem programu ProstaPaczka2.

Co musisz mieć?

Aby przygotować listy przewozowe musisz posiadać:

 1. Program WAPRO Mag w którym masz zapisane dane dokumentów
 2. Podpisaną umowę z Paketo24 oraz dostęp do ich API (omnisell.de)
 3. Program ProstaPaczka2 (na początek może być  w wersji demo)

Dlaczego warto?

Wykorzystywanie narzędzi automatyzujących proces biznesowy zmniejsza czas niezbędny do przygotowania listu przewozowego i wydruku etykiety do minimum.

Dzięki takiej automatyzacji jesteś w stanie skupić się na tym co jest ważne (np. sprzedaży) a nie przepisywaniu danych z formularza do formularza.

Automatyzowanie ma także tą zaletę, że zmniejsza ryzyko błędnego zaadresowania przesyłki, co wpłynie nie tylko na uniknięcie kosztów ponownej wysyłki, ale zmniejszy poziom flustracji odbiorcy, bo nie będzie musiał dodatkowo czekać na swoją przesyłkę.

Połączenie z WAPRO Mag

Aby programProstaPaczka2 mógł pobierać dane o dokumentach przygotowanych w WAPRO Mag, musimy skonfigurować połączenie z bazą danych WAPRO Maga.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji w programie ProstaPaczka2 -> WAPRO MAG -> USTAWIENIA -> POŁĄCZENIE
 2. Wprowadzamy dane dostępowe do bazy programu WAPRO Mag
 3. Testujemy połączenie
 4. Zapisujemy zmiany

Po skonfigurowaniu połączenia do bazy danych możemy pobrać dokumenty zapisane w WAPRO Magu, skonfigurować dodatkowe parametry pobieranych dokumentów lub zainstalować skrypty do operacji dodatkowych WAPRO Maga pozwalających na przygotowanie listu bezpośrednio z programu WAPRO Mag.

Połączenie z Paketo24

Aby móc przygotować etykietę kuriera DHL DE (Niemcy) musimy mieć dostęp do portalu omnisell.de (przyznawany przez Paketo24).

Uzyskane dane dostępowe wprowadzamy w aplikacji ProstaPaczka2:

 1. Identyfikator klienta
 2. Klucz api

Dane wprowadzamy w zakładce PAKETO24 -> USTAWIENIA -> KONTA

Po skonfigurowaniu konta będziemy w stanie przygotować list przewozowy dla kuriera DHL Niemcy bez konieczności logowania się w portalu omnisell.de (i bez konieczności przepisywania ręcznei danych)

Konfiguracja dodatkowa

Program ProstaPaczka2 został przygotowany z myślą o współpracy z wieloma modułami, dlatego włączyć możliwość przygotowania listów DHL DE w module WAPRO Mag.

 1. Uruchamiamy okno konfiguracji ProstaPaczka2 -> WAPRO Mag -> USTAWIENIA -> METODY EKSPORTU
 2. Zaznaczamy metodę PAKETO24 DHL DE
 3. Włączamy widoczność metody

Możemy także wprowadzić domyślne ustawienia tworzonej przesyłki takie jak:

 • Waga paczki
 • Wysokość paczki
 • Szerokość paczki
 • Dlugość paczki
 • Opcję „Nadgabaryt”

Ustawienia te wprowadzamy w oknie: ProstaPaczka2 -> WAPRO MAG -> USTAWIENIA -> PAKETO24

Przygotowanie listu przewozowego do DHL DE

Po niezbędnej konfiguracji możemy przystąpić do przygotowania listu przewozowego dla kuriera DHL DE oraz wydruku etykiety.

Po pobraniu dokumentów w zakładce WAPRO MAG możemy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie i wybrać z menu kontekstowego opcję przygotowania etykiety, lub użyć opcji z uprzednią edycją danych.

Możliwe jest także zbiorcze przygotowanie listów przewozowych dla kuriera DHL DE, lub wybierając za każdym razem gdy uruchamiane jest zbiorcze przygotowanie listów.

Aby przygotować zbiorczo listy w programie ProstaPaczka2 należy:

 1. Pobrać z WAPRO Mag dokumenty do których chcemy wystawić listy przewozowe
 2. Zaznaczyć je na liście dokumentów
 3. Wybrać sposób przygotowania listów z listy rozwijanej (Wybór z listy rozwijanej)
 4. Wybór opcji Paketo24 DHL DE
 5. Kliknąć przycisk Przygotuj listy

Przygotowanie listu bezpośrednio z WAPRO Mag

Najlepszą jednak opcją przygotowania listów przewozowych dla DHL DE jest użycie operacji dodatkowych WAPRO Maga (dostępne od wersji BIZNES).

Dzięki tej funkcjonalności można łatwo przygootwać list i wydrukować etykietę bezpośrednio z listy dokumentów programu WAPRO Mag.

Aby było to możliwe musimy:

 1. Uruchomić aplikację ProstaPaczka2 na użytkowniku z uprawnieniami administratora systemu Windows
 2. Instalujemy skrypty dla operacji dodatkowych w ProstaPaczka2 -> WAPRO Mag -> USTAWIENIA -> INST. OPERACJE
 3. Restartujemy program WAPRO Mag aby dodane operacje były widoczne.

Po tych czynnościach na liście dokumentów WAPRO Mag możemy uruchomić okno operacji dodatkowch(skrót klawiszowy CTRL + O) i wybrać utworzenia listu w ProstejPaczce2