FAQ – Jak wyświetlić tylko dokumenty bez przygotowanego listu?

Ten artykuł przedstawi sposoby na wyświetlenie dokumentów, które nie mają jeszcze przygotowanego listu przewozowego. Artykuł można zastosować w modułach dla Sello, Subiekta GT, Subiekta nexo, WAPRO Maga, Innego źródła lub modułu obsługi zleceń w programie ProstaPaczka2. Sposób #1 – grupowanie po statusie Sposób #2 – filtr statusu   Piotr TaraszkiewiczProgramista, analityk IT …

Integracja ProstaPaczka2 z ntsn.serwis

Niniejszy artykuł pokazuje przykładowy sposób integracji programu ProstaPaczka2 z programem serwisowym ntsn.serwis (strona programu). ProstaPaczka2 posiada mechanizm, który umożliwia odczyt danych przechowywanych w bazach danych (np.: MS SQL Server, MySQL, SQLite) różnych programów, na podstawie przeygotowanego zapytania SQL, które będzie zwracało odpowiednio przygotowane rekordy. Rozwiązanie to ma pozwolić na proste przygotowanie listu przewozowego …