Integracja ProstaPaczka2 z ntsn.serwis

Niniejszy artykuł pokazuje przykładowy sposób integracji programu ProstaPaczka2 z programem serwisowym ntsn.serwis (strona programu).

ProstaPaczka2 posiada mechanizm, który umożliwia odczyt danych przechowywanych w bazach danych (np.: MS SQL Server, MySQL, SQLite) różnych programów, na podstawie przeygotowanego zapytania SQL, które będzie zwracało odpowiednio przygotowane rekordy.

Rozwiązanie to ma pozwolić na proste przygotowanie listu przewozowego na podstawie danych o naprawie i kliencie zgromadzonych w programie ntsn.serwis.

Co trzeba zrobić:

 1. Znajdź dane dostępowe do bazy programu ntsn.serwis
 2. Skonfiguruj dostęp do tej bazy w programie ProstaPaczka2
 3. Pobieraj ukończone naprawy (lub inne które chcesz)
 4. Wystawiaj listy przewozowe!

Sprawdzenie konfiguracji programu ntsn.serwis

Program ntsn.serwis może działać lokalnie (z wykorzystaniem bazy SQLite) oraz on-linowo z wykorzystaniem bazy MySQL.

 1. Uruchom program ntsn.serwis
 2. Wejdź w konfigurację
 3. Wejdź w zakładkę bazy danych
 4. Zaznacz bazę, której używasz
 5. Wejdź w edycję bazy
 6. Sprawdź parametry dostępu do bazy danych

zrzut z programu ntsn serwis

 

 

 

 

Konfiguracja programu ProstaPaczka2

Aby program ProstaPaczka2 mógł pobierać dane z bazy programu ntsn.serwis, musimy wskazać parametry bazy danych w konfiguracji

W zależności od rodzaju bazy wprowadzamy różne parametry:

 • MySQL – serwer, login, hasło, nazwę bazy
 • SQLite – nazwę bazy (ścieżkę do pliku z bazą danych
 1. Uruchom program ProstaPaczka2
 2. Wejdź w zakładkę INNE ŹRÓDŁO
 3. Wciśnij przycisk POKAŻ UST.
 4. Wciśnij przycisk POŁĄCZENIE
 5. Wprowadź parametry bazy danych
 6. Wprowadź zapytanie SQL
 7. Sprawdź czy zapytanie się wykonuje
 8. Zapisz ustawienia

Praca w programie ProstaPaczka2

Po prawidłowym skonfigurowaniu dostęu i zapytaniu SQL można przystąpić do przygotowywania listów przewozowych.

Przygotowanie listu przewozowego jest analogiczne jak dla innych modułów (przykład wystawienia listu przewozowego z Sello – YouTube)

Przykład pobranego rekordu z programu ntsn.serwis na podstawie którego można przygotować list przewozowy