FAQ – Jak wyświetlić tylko dokumenty bez przygotowanego listu?

Ten artykuł przedstawi sposoby na wyświetlenie dokumentów, które nie mają jeszcze przygotowanego listu przewozowego. Artykuł można zastosować w modułach dla Sello, Subiekta GT, Subiekta nexo, WAPRO Maga, Innego źródła lub modułu obsługi zleceń w programie ProstaPaczka2.

Sposób #1 – grupowanie po statusie

Najłatwiejszym sposobem jest pogrupowanie wyświetlanych wyników po statusie:

 1. Znajdujemy kolumnę „Status”
 2. Przenosimy (drag and drop) nagłówek kolumny na pasek nad listą wyników
 3. Wciskamy przycisk ZAPISZ WYGLĄD 

W ten sposób uzyskamy trzy odrębne listy:

 • dokumenty bez przygotowanego listu
 • dokumenty z przygotowanym listem (status PP_PLP)
 • dokumenty z przygotowanym manifestem (status PP_PMA)

Sposób #2 – filtr statusu

Drugim sposobem jest przefiltrowanie po wartości kolumny Status:

 1. Szukamy kolumny Status
 2. Klikamy lewym przyciskiem myszy w ikonę filtrowania
 3. W wyświetlonym menu wybieramy pozycję [Blanks] – w lewym dolnym rogu pokarze się filtr
 4. Wciskamy przycisk ZAPISZ WYGLĄD

W ten sposób w dolnym lewym rogu pokaże nam się filtr Is null or empty [Status] – który możemy wyłączyć.

 • Przy włączonym filtrze – nie będą pokazywane dokumenty z przygotowanym listem przewozowym
 • Przy wyłączonym filtrze – będą pokazywane wszystkie dokumenty