Subiekt GT – przesyłka za pobraniem – jak przygotować?

Aby zwiększyć pewność że przygotowany list przewozowy będzie miał uzupełnione pobranie, to najlepiej zrobić tak, aby kwota ta pojawiała się automatycznie, bez konieczności ręcznego wstawiania kwoty pobrania. 

Program ProstaPaczka2 w module dla Subiekta GT posiada możliwość ustawienia, dla jakich dokumentów ma być wstawiana kwota pobrania.

ProstaPaczka2 sprawdza formę płatności dokumentu i na podstawie jej rodzaju decyduje czy wstawić kwotę pobrania.

Konfigurację wykonujemy w ProstaPaczka2 -> zakładka SUBIEKT GT -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk UST. IMPORTU -> zakładka POBRANIA.

#1 Pobranie na podstawie płatności kartą

Jeżeli w Subiekcie GT dokumenty pobraniowe oznaczamy za pomocą wybranej pozycji płatności kartą (w przykładzie jest to pozycja karta płatnicza).

To w programie ProstaPaczka2 należy wybrać pozycję płatność kartą i z listy wybieramy pozycję dla której ma być wprowadzane pobranie (w naszym przypadku jest to pozycja karta płatnicza)

Przy takich ustawieniach kwota będzie wstawiona do listu przewozowego, tylko w przypadku gdy na dokumencie będzie wybrana wskazana pozycja karty i kwota tej płatności będzie większa od zera.

Jeżeli chcesz aby pobranie było wstawiane niezależnie od wybranej pozycji płatności kartą – to należy zaznaczyć wszystkie pozycje na liście.

#2 Pobranie na podstawie płatności kredytem

Jeżeli w Subiekcie GT dokumenty pobraniowe oznaczamy za pomocą wybranej pozycji płatności kredytem (w przykładzie jest to pozycja 12 miesięcy).

To w programie ProstaPaczka2 należy wybrać pozycję płatność kredytem i z listy wybieramy pozycję dla której ma być wprowadzane pobranie (w naszym przypadku jest to pozycja 12 miesięcy)

Przy takich ustawieniach kwota pobrania będzie wstawiona do listu przewozowego, tylko w przypadku gdy na dokumencie będzie wybrana wskazana pozycja kredytu i kwota tej płatności będzie większa od zera.

Jeżeli chcesz aby pobranie było wstawiane niezależnie od wybranej pozycji płatności kredytem – to należy zaznaczyć wszystkie pozycje na liście.

#3 Pobranie na podstawie płatności kredytem kupieckim

Jeżeli w Subiekcie GT dokumenty pobraniowe oznaczamy za pomocą wybranej pozycji płatności kredytem kupieckim z wybranym terminem odroczenia płatności (w przykładzie jest to 14 dni).

To w programie ProstaPaczka2 należy wybrać pozycję płatność kredytem kupieckim i w polu poniżej wpisać termin odroczenia (w naszym przypadku 14).

Przy takich ustawieniach kwota pobrania będzie wstawiona do listu przewozowego, tylko w przypadku gdy na dokumencie będzie wskazana pozycja płatności kredytem kupieckim i kwota tej płatności będzie większa od zera.

  • Jeżeli chcesz aby pobranie było wstawiane niezależnie od wybranego terminu płatności kredytem – to należy zostawić puste pole tekstowe.
  • Jeżeli chcesz aby pobranie było wstawiane tylko dla kilku wybranych form płatności, to wpisz te terminy oddzielone średnikiem: 7;14

#4 Pobranie na podstawie wartości z pola własnego

Jeżeli w Subiekcie GT dokumenty pobraniowe oznaczamy za pomocą wybranej pozycji płatności kredytem kupieckim z wybranym terminem odroczenia płatności (w przykładzie jest to 14 dni).

To w programie ProstaPaczka2 należy wybrać pozycję pobranie z pola własnego, później wcisnąć przycisk Konfiguruj pola i dodajemy pole własne z którego ma być pobierana kwota pobrania.

Przy takich ustawieniach kwota pobrania będzie wstawiona do listu przewozowego, tylko w przypadku gdy w polu własnym dokumentu będzie kwota większa niż zero.