SELLO – automatyczne wstawienie numeru listu do Allegro.pl

Ten artykuł dotyczy konfiguracji programu do wydruku listów ProstaPaczka2. Opisuje on w sposób konfiguracji modułu dla Sello pozwalającej na automatyczne wstawienie numeru listu do Allegro.pl. Funkcja ta jest możliwa od wersji STANDARD. Funkcjonalność ta jest możliwa od wersji 2.81.

Konfiguracja modułu Allegro.pl

Aby umożliwić automatyczne wstawienie numeru listu przewozowego do Allegro.pl z Sello, musimy skonfigurować moduł Allegro.pl. Wykonujemy następujące kroki:

 1. W zakładce ADMINISTRACJA -> zakładka MODUŁY zaznaczamy chcekboxem „Włączona zakładka ALLEGRO”
 2. W zakładce ALLEGRO która się pokazała klikamy ikonę zębatki
 3. Przechodzimy do zakładki KOMUNIKACJA Z ALLEGRO
 4. Uruchamiamy konfigurację kont dostępowych wciskając przycisk KONTA
 5. Dodajemy konto dostępowe (szczegóły konfiguracji konta Allegro)
 6.  Zapisujemy zmiany

Włączenie zapisywania numeru do Allegro.pl w module dla SELLO

Kolejnym krokiem jest włącznie zapisywania numeru listu do transakcji.

 1. Wchodzimy do zakładki PACZKI SELLO
 2. Klikamy w ikonę zębatki
 3. Przechodzimy do zakładki PROGRAMU
 4. Klikamy w przycisk EKSPORT
 5. Zaznaczamy checkbox przy opcji 'Zapisz numer listu przy transakcji’ w sekcji ’Operacje w serwisie Allegro.pl

Automatyczne wstawienie numeru listu do Allegro

Po wykonanej konfiguracji po przygotowaniu listu przewozowego w programie ProstaPaczka, na podstawie modułu Sello, program automatycznie przypisze numeru listu do transakcji w serwisie Allegro.pl. Informacja do której transakcji należy wstawić numer listu pobierana będzie z Sello, a dane do logowania będą brane z modułu ALLEGRO (w programie ProstaPaczka) – dlatego niezbędna jest konfiguracja konta dostępowego do serwisu Allegro.pl