Allegro – autoryzacja aplikacji ProstaPaczka

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie mechanizmu konfiguracji konta allegro w aplikacji ProstaPaczka2. Możliwe są dwa sposoby na umożliwienie aplikacji współpracy z serwisem Allegro.pl:

 • przez podanie loginu, hasła i klucza WebAPI
 • przez autoryzację aplikacji w serwisie Allegro.pl i wygenerowanie w ten sposób tokenu dostępowego

Konta dostępowe do Allegro.pl można konfigorować w zakładce ALLEGRO -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z ALLEGRO -> przycisk KONTA.

Logowanie do Allegro przez klucz WebAPI

Użytkownicy, którzy mieli wygenerowany już klucz WebAPI mogą skorzystać z prostszej metody autoryzacji:

 1. Podajemy nazwę użytkownikaWybieramy typ autoryzacji LoginKlucz
 2. Wpisujemy hasło do serwsiu Allegro
 3. Wpisujemy klucz WebAPI z serwisu Allegro
 4. Uzupełniamy identyfikator kraju (’1′ dla Polski)
 5. Wpisujemy lub pobieramy (ikona odświeżenia) identyfikator użytkownika Allegro (identyfikator jest dostępny w linku do konta Allegro)
 6. Uruchamiamy test logowania, aby upewnić się że wprowadzone dane są poprawne.

Ta metoda autoryzacji będzie działała przez cały czas – nie są wymagane dodatkowe czynności.

Logowanie za pomocą autoryzacji aplikacji w serwisie Allegro.pl

Jeżeli nie miałeś wygenerowanego wczęniej klucza WebAPI, to musisz przejść przez autoryzację programu w serwisie Allegro.pl, aby uzyskać token dostępowy pozwalający na wykorzystanie zasobów serwisu.

 1. Wprowadzany nazwę użytkownika (login) – nie jest ona wymagana, ale dobrą praktyką będzie jej podane aby nie pogubić się przy posiadaniu wielu kont Allegro.
 2. Wybieramy typ autoryzacji: Token
 3. Klikamy przycisk „Autoryzuj aplikację” – pokaże się okno przeglądarki (strona Allegro.pl) z polami do wprowdzenia loginu i hasła
 4. WProwadzamy login i hasło a następnie logujemy się do serwisu.
 5. Opcjonalnie moze pojawić się konieczność akceptacji regulaminu allegro
 6. Po zakońćzeniu autoryzacji okno zostanie automatycznie zamknięte, a pole „Token” zostanie uzupełnione wartością.
 7. Wpisujemy identyfikator kraju (’1′ dla Polski)
 8. Wpisujemy lub pobieramy (ikoną odświeżania) identyfikator konta (jest dostępny w linku do konta w serwisie Allegro.pl)
 9. Testujemy połączenie

Token dostępowy jest ważny przez 12 godzin od momentu jego wygenerowania. Przed każdym wywołaniem metody z Allegro sprawdzamy czy nie ma konieczności odświeżenia tokenu na kolejne 12 godzin (aby nie było konieczności ponownej autoryzacji w Allegro). W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ręczne odświeżenie tokenu za pomocą przycisku „Przedłuż ważność tokenu”.