Subiekt GT – wstawianie numeru listu do Allegro.pl

Ten artykuł dotyczy konfiguracji programu do wydruku listów ProstaPaczka2. Opisuje on w sposób konfiguracji modułu dla Subiekta GT pozwalającej na automatyczne wstawienie numeru listu do Allegro.pl. Funkcja ta jest możliwa od wersji PREMIUM. Funkcjonalność ta jest możliwa od wersji 2.81.1.
Aby ta funkcjonalność zadziałała dokument końcowy (faktura, paragon) a przynajmniej zamówienie w Subiekcie GT było wystawione przez program Sello.

Konfiguracja modułu Allegro.pl

Aby umożliwić automatyczne wstawienie numeru listu przewozowego do Allegro.pl z Sello, musimy skonfigurować moduł Allegro.pl. Wykonujemy następujące kroki:

 1. W zakładce ADMINISTRACJA -> zakładka MODUŁY zaznaczamy chcekboxem „Włączona zakładka ALLEGRO”
 2. W zakładce ALLEGRO która się pokazała klikamy ikonę zębatki
 3. Przechodzimy do zakładki KOMUNIKACJA Z ALLEGRO
 4. Uruchamiamy konfigurację kont dostępowych wciskając przycisk KONTA
 5. Dodajemy konto dostępowe (szczegóły konfiguracji konta Allegro)
 6. Zapisujemy zmiany

Włączenie zapisywania numeru do Allegro.pl w module dla SUBIEKT GT

Kolejnym krokiem jest włączenie zapisywania numeru w module dla Subiekta GT:

 1. Uruchamiamy zakładkę SUBIEKT GT.
 2. Klikamy na ikonę zębatki
 3. Wybieramy zakładkę PROGRAMU
 4. Uruchamiamy ustawienia eksportu klikając na przycisk PO EKSPORCIE
 5. Przechodzimy do zakładki ZAPIS NR LP
 6. Zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji Operacje w Allegro.pl
  1. Zapisz nr listu w Allegro.pl na podstawie danych z Sello – wyszukiwanie tylko po dokumencie przetwarzanym
  2. Wyszukaj transakcje także po numerze źródłowym – dodatkowe wyszukiwanie transakcji uruchamiane w przypadku braku transakcji dla przetwarzanego dokumentu

Automatyczne wstawienie numeru listu do Allegro

Jak działają poszczególne opcje?

Zapisz nr listu w Allegro.pl na podstawie danych z Sello

Przy zaznaczeniu tylko tej opcji po przygotowaniu listu przewozowego w module dla Subiekta GT, zostanie uruchomione wyszukiwanie transakcji w Sello posiadających przypisany przetwarzany dokument, jako zamówienie lub dokument końcowy.

Ta opcja jest zalecana dla klientów, którzy zarówno zamówienie w Subiekcie GT jak i fakturę / paragaon, tworzą za pomocą mechanizmów programu Sello – wyszukiwanie jest realizowane na podstawie powiązań tworzonych przez te mechanizmy).

Wyszukaj transakcje także po numerze źródłowym

Po zaznaczeniu tej opcji, w przypadku gdy dla podanego dokumentu Subiekta GT nie zostaną znalezione żadne powiązane transakcje w Sello, zostanie dodatkowo sprawdzony warunek, czy dokument źródłowy do przetwarzanego dokumentu jest zamówieniem. Jeżeli dokument źródłowy jest zamówieniem to zostanie uruchomione kolejne wyszukanie transakcji po numerze dokumentu źródłowego.

Opcja ta dedykowana jest klientom, którzy zamówienia w Subiekcie GT tworzą za pomocą mechanizmów integracyjnych programu Sello, ale już dokumenty końcowe (faktury lub paragony) tworzone są już bezpośrednio  w Subiekcie GT.