Poczta Polska – przygotowanie zbioru na kolejny dzień

Czasami zdarza się, że potrzebujemy przygotować etykiety nadawcze dla paczek, które będą nadane w kolejnym dniu roboczym. 

W Elektronicznym Nadawcy Poczty Polskiej data na etykietach jest ustawiana zgodnie z planowaną datą nadania zbioru, dlatego aby na etykietach pojawiła się data przyszła, to musimy najpierw utworzyć zbiór z odpowiednią datą.

W ProstejPaczce możemy to zrobić w zakładce POCZTA POLSKA.

Dodajemy nowy zbiór do Elektronicznego nadawcy

  1. W zakładce PROSTA POLSKA wciskamy przycisk DODAJ
  2. W oknie które się otworzy wpisujemy wybieramy planowaną datę nadania zbioru oraz urząd nadania
  3. Zapisujemy przyciskiem ZAPISZ

Wybór zbioru

Po dodaniu nowego zbioru musimy wskazać ten zbiór jako właściwy dla tworzonych listów przewozowych

  1. Pobieramy listę zbiorów „w przygotowaniu” wciskając przycisk „R” w lewej części ekranu
  2. Wybieramy z listy rozwijanej zbiór który utworzyliśmy
  3. Wciskamy przycisk WYKORZYSTUJ

W górnej części okna wyświetlone zostaną dane aktualnie wykorzystywanego zbioru. Od teraz każdy tworzony list przewozowy za pomocą tego konta, będzie wstawiany do wybranego zbioru.

Dzięki temu, na etykietach będzie pojawiać się data, która obowiązuje dla tego zbioru.