Integracja Sello z GEIS – opis funkcjonalności

Tym razem zabraliśmy się za integrację programu Sello z kurierem GEIS. Z poniższego artykułu dowiesz się jak włączyć moduł GEIS w programie ProstaPaczka2 oraz jak korzystać z nowej funkcjonalności. Jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Jak włączyć moduł GEIS w programie ProstaPaczka2?

Co zrobić gdy chcemy wysyłać przesyłki przy współpracy z kurierem GEIS i korzystać z dobrodziejstw ProstejPaczki2?

Na początek przechodzimy do zakładki Administracja i włączamy moduł GEIS zaznaczając opcję „Włączona zakładka GEIS”. Po wykonaniu tej czynności w pasku modułów programu ProstaPaczka2 pojawi się nowa zakładka „GEIS”.

Jak skonfigurować konto klienta GEIS?

Teraz skonfigurujemy konto kuriera. Przechodzimy do zakładki „GEIS”, klikamy USTAWIENIA, a następnie przycisk KONTA. W okienku ustawień konta GEIS klikamy „Dodaj nowe konto”. Numer GUID zostanie wygenerowany automatycznie – nam pozostaje jedynie wpisać dane, które otrzymaliśmy od GEIS (login i hasło). Możemy mieć kilka kont u jednego kuriera – warto jedno z nich oznaczyć jako domyślne klikając opcję „Ustaw to konto jako domyślne”.

Jak włączyć metodę eksportu do kuriera GEIS na przykładzie zakładki Sello?

Ostatnim krokiem na drodze do zautomatyzowania procesu generowania listów przewozowych do GEIS z Sello jest włączanie funkcjonalności GEIS w module Sello. W zakładce SELLO klikamy przycisk USTAWIENIA, a następnie przycisk METODY EKSPORTU. Po lewej stronie okienka szukamy pozycji GEIS i po jej kliknięciu zaznaczamy opcję „Włączona dla modułu”. Od teraz możemy automatycznie generować listy przewozowe z Sello do GEIS.

Jak zautomatyzować generowanie listów przewozowych z Sello do GEIS?

W zakładce SELLO klikamy USTAWIENIA, aby wyświetlić przyciski sterujące pracą zakładki. Teraz w dziele USTAWIENIA PRZETWARZANIA szukamy przycisku GEIS. W nowym oknie możemy ustawić parametry przetwarzania dokumentu pobranego z Sello, eksportowanego do listu przewozowego GEIS. Za pośrednictwem tego okna mogą Państwo ustawić domyślne wymiary i wagę paczki, pobranie, ubezpieczenie, dane automatyczne i wiele innych. Te ustawienia znajdą zastosowanie dla wszystkich dokumentów importowanych z Sello, konwertowanych na listy przewozowe GEIS.

Jak automatycznie generować listy przewozowe z Sello do GEIS?

Najprostszą metodą jest eksport zbiorczy. Polega ona na zaznaczeniu większej ilości dokumentów Sello i kliknięciu przycisku „Przygotuj listy”. Przed przygotowaniem pierwszego eksportu zbiorczego, zalecamy sprawdzić czy w polu METODY EKSPORTU wybrany został właściwy kurier. Szukamy obszaru METODY EKSPORTU, w pierwszy polu wybieramy „Wybór z listy rozwijanej”, a w drugim „Geis”. Dopóki nie zmienimy tych ustawień, będą one zapamiętane i stosowane do kolejnych eksportów zbiorczych.

Można również wyeksportować pojedynczy dokument do listu GEIS. Wystarczy kliknąć wybrany dokument Sello prawym klawiszem myszy i wybrać opcję „Do Geis”. W ten sposób uruchomimy natychmiastowy, automatyczny eksport dokumentu Sello do listu przewozowego GEIS. Możemy również wybrać opcję „Do Geis z edycją”. Przed uruchomieniem eksportu, program ProstaPaczka2 wyświetli dla nas okno ustawień eksportu i pozwoli dokonać zmian w ustawieniach przetwarzania.

Jak przygotować manifest dla kuriera Geis?

Manifesty generowane są półautomatycznie – wystarczy przejść na zakładkę GEIS, zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć PRZYGOTUJ MANIFEST. Jeśli w zestawieniu nie ma listów przewozowych, należy je zaimportować. W tym celu wybieramy zakres dat, ustawiamy filtry i klikamy POBIERZ LISTY. Z tego miejsca możesz również dodać list ręcznie (bez Sello) czy wydrukować listy (pojedynczo lub zbiorczo). 

A na koniec…

Nie korzystasz jeszcze z programu ProstaPaczka2? Zmień to już dziś i pobierz program. ProstaPaczka2, to nie tylko integracja Sello z GEIS. Integrujemy popularne programy magazynowo-sprzedażowe (Sello, Subiekt Nexo, Subiekt GT, WaPRO Mag) z wieloma kurierami (Fedex, DHL, UPS, Inpost, DPD, GLS i wiele innych).

Pełną listę modułów znajdziesz na podstronie „Moduły programu ProstaPaczka2„.
Więcej informacji o programie znajdziesz tu: ProstaPaczka2 – informacje o programie
Aktualny cennik znajdziesz tu: ProstaPaczka2 – cennik.
Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu: KONTAKT.