Subiekt GT – kurier DHL | ProstaPaczka2

Integracja Subiekta GT z kurierem DHL jest już dostępna za pomocą wielu narzędzi. Aplikacja DHL (DHL24) udostępnia API za pomocą którego można przygotować etykietę oraz dokument przekazania paczek kurierowi. Ten artykuł ma na celu opisanie jak wygląda przygotowanie listu dla kuriera DHL, na podstawie danych z dokumentów z Subiekta GT, w programie ProstaPaczka2.

Artykuł ten przybliży funkcjonowanie aplikacji w ograniczonym zakresie (związanym z kurierem DHL), jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, to zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

ProstaPaczka2 >>

Integracja Subiekta GT z DHL w skrócie

Integracja ma przyśpieszyć pracę minimalizując działania podejmowane przez operatora wykonywane w aplikacji kuriera DHL.

Integracja Subiekta GT z API DHLu polega na przetworzeniu danych z dokumentu Subiekta GT na list przewozowy. Po przetworzeniu automatycznie tworzony jest list przewozowy a następnie etykieta DHLu. Etykieta może być wydrukowana na wskazanej w konfiguracji drukarce (np. termicznej).

Przed przyjazdem kuriera DHLu, można wydrukować zbiorcze zestawienie paczek (manifest).

Proste? … to teraz przejdźmy do szczegółów 🙂

Pobieranie dokumentów z Subiekta GT 

Nie opiszę tutaj szczegółowo funkcjonalności  związanych z obsługą modułu dla Subiekta GT – więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ.

Na początku należy pobrać wybrane typy dokumentów z Subiekta GT. Następnie z dokumentu należy utworzyć list przewozowy. Można to zrobić na wiele sposobów: zaznaczyć i wybrać kuriera, wybrać wiele dokumentów i wydrukować seryjnie, zeskanować (skanerem klawiaturowym) i wydrukować pojedynczo, czy też zmapować kurierów ze słownikiem Subiekta GT aby aplikacja sama wiedziała dla którego dokumentu ma być utworzona etykieta DHLu.

Możesz także uruchomić tryb edycji przed wydrukiem i dodać podpaczki, czy niestandardowe usługi dodatkowe.

Opcje przetwarzania dokumentu z Subiekta GT na list kuriera DHL

Adres odbiorcy może być pobierany z różnych miejsc Subiekta GT: z pól własnych, adresu dostawy wybranego dla dokumentu, adresu dostawy kontrahenta, głównego adresu kontrahenta, lub możesz ręcznie wybrać poprawny adres.

Waga paczki może być brana z wagi dokumentu (sumy wag wszystkich pozycji), albo (jeżeli mamy stałą cenę w umowie z DHL) można wprowadzić stałą wagę np. 30 kg). Domyślne wartości można także przypisać do wymiarów (długość, szerokość, wysokość) oraz ustawić liczbę opakowań.

Można zaznaczyć domyślne usługi dodatkowe, które będą zaznaczane dla każdego tworzonego listu DHL takie jak: rodzaj usługi, preawizacja, informacja przed doręczeniem (PDI), potwierdzenie przy doręczeniu (POD), domyślna kwota ubezpieczenia.

Opis  zawartości listu DHL może być zbudowany na podstawie stałej wartości lub danych dokumentu z Subiekta GT takich jak: numer dokumentu, numer dokumentu końcowego (np. FS), numeru dokumentu źródłowego (np. ZK), numeru oryginalnego dokumentu.

Przygotowanie manifestu dla kuriera DHL

Po przygotowaniu listu z Subiekt GT, dane będą przechowywane w module kuriera DHL, gdzie można ponownie wydrukować pojedynczą etykietę, lub wydrukować zbiorczo.

Dzięki wbudowanemu filtrowi szybko wybierzesz przesyłki bez przygotowanego manifestu, zaznaczysz je i wydrukujesz manifest na wskazanej drukarce.

Teraz zostanie już tylko przekazanie paczek dla kuriera DHL 🙂

Co jeszcze?

To nie jest koniec funkcjonalności aplikacji ProstaPaczka2, poniżej przedstawiamy jeszcze kilka, którymi możesz się zainteresować:

  • Jeżeli używasz wielu kurierów (a nie tylko DHL) to możesz w Subiekcie zdefiniować pole własne (słownikowe) i na jego Jak zależy Tobie na sprawdzeniu czy spakowane jest dokładnie to co widnieje na dokumencie, to przed każdym utworzonym listem można wywołać okno kompletacji, gdzie operator zeskanuje wszystkie pozycje.
  • Aby w Subiekcie GT mieć informację o nadaniu, możesz włączyć zapisywanie numeru listu do pola własnego lub uwag dokumentu.
  • Jeżeli masz pracowników to możesz zdefiniować własne raporty  (Moduł raportów), które będą pomagać w codziennym monitorowaniu pracy.
  • Jeżeli chcesz poinformować odbiorcę o przygotowanej przesyłce to możesz przygotować własny szablon wiadomości – zobacz przykład konfiguracji powiadomienia po przygotowaniu manifestu.
  • Zobacz również inne moduły powiązane z tym produktem – Moduły.