WAPRO Mag – konfiguracja modułu programu ProstaPaczka2

Niniejszy artykuł ma na celu szczegółowe przedstawienie konfiguracji modułu WAPRO Mag, pozwalającego na szybkie przygotowanie listów przewozowych na podstawie dokumentów zapisanych w WAPRO Magu.

Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu programu przygotowałeś go do pracy z użyciem konfiguratora to możesz zacząć od Kroku 3.

Krok 1 – rejestracja demo

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się panel administracyjny w którym musimy zarejestrować wersję demo lub wprowadzić klucz licencyjny (przesłany przez producenta).

Aby zarejestrować demo wpisujemy nazwę firmy, NIP, adres e-mail oraz opcjonalnie telefon kontaktowy, a następnie wciskamy przycisk Zarejestruj demo. Po wykonaniu tej czynności reszta zakładek zostanie odblokowana.

Krok 2 – wybór modułów

Kolejnym krokiem jest wybór modułów z których będziesz korzystać (Zobacz ogólne informacje o modułach).

 1. Na liście MODUŁY IMPORTU zaznacz Włączona zakładka WAPRO Mag.
 2. Na liście MODUŁY EKSPORTU zaznacz moduły kurierów dla których będziesz przygotowywać listy przewozowe
 3. Na liście MODUŁY WŁASNE zaznacz HISTORIA, aby mieć wgląd w listę przygotowanych przesyłek

Krok 3 – Konfiguracja połączenia do WAPRO Maga

Aby program ProstaPaczka2 mógł pobrać dane z WAPRO Maga, należy wprowadzić dane pozwalające na dostęp do bazy danych Maga.

W tym celu przechodzimy do zakładka WAPRO MAG -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk POŁĄCZENIE.

W oknie które się otworzy wprowadzamy dane do połączenia: nazwę serwera SQL, login i hasło użytkownika do bazy danych oraz nazwę bazy danych Maga.

 • Serwer – aby nie wprowadzać ręcznie nazwy serwera możemy wyszukać dostępne serwery w sieci lokalnej (przycisk […] zaznaczony na obrazku) – wyniki są zależne od ustawień udostępniania serwera i jak nie zostanie znaleziony to trzeba wprowadzić nazwę serwera SQL ręcznie.
 • Nazwa użytkownika, hasło, autoryzacja windows – w zależności od ustawień serwera SQL należy zaznaczyć autoryzację Windows albo wpisać login i hasło do serwera. Domyślnie WAPRO Mag ustawia nazwa użytkownika: sa i nie wprowadza hasła (należy zostawić puste)
 • Baza danych: aby nie wprowadzać ręcznie można uruchomić wyszukiwanie (przycisk […]), jeżeli nie pojawią się żadne wartości w nowym oknie to oznacza że wprowadzone zostały nieprawidłowe dane połączenia do bazy
 • Test połączenia – po wprowadzeniu danych warto uruchomić sprawdzenie połączenia

UWAGA! W przypadku problemow z konfiguracją zalecane jest chwilowe wyłączenie antywirusów / zapór sieciowych bo mogą one blokować połączenie. Po wykonanej konfiguracji koniecznie uruchom zabezpieczenia ponownie!

Krok 4 – wybór pobieranych dokumentów

 1. Otwieramy okno w zakładce WAPRO Mag -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk POB. DOKUMENTY
 2. W zakładce DOKUMENTY wybierz jakie rodzaje dokumentów mają być pobierane w programie
  1. Dokumenty handlowe: Faktura sprzedaży (FV), Faktura zakupu (FZ), Rachunek zwykły (RZ), Paragon (PR), Faktura VAT RR (FR), Faktura nieobrotowa sprzedaży (FN), Faktura VAT Marża (FM)
  2. Dokumenty magazynowe: Wydanie magazynowe (WZ), Przyjęcie magazynowe (PZ), Sprzedaż usług (SU), Zakup usług (ZU)
  3. Zamówienia: Zamówienia od odbiorcy (ZO), Zamówienie do dostawcy (ZD)

Krok 5 – automatyczne rozpoznawanie pobrania

Jednym z najważniejszych ustawień, jest wskazania programowi w jaki sposób ma rozpoznawać czy dla dokumentu ma być przygotowany list przewozowy za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki).

 1. Uruchamiamy konfigurację w zakładce WAPRO MAG -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk POB. DOKUMENTY -> zakładka POBRANIE
 2. Wybieramy pole z którego ma być pobierana kwota pobrania na list przewozowy. Do wyboru jest kwota brutto dokumentu albo kwota pozostała do zapłaty
 3. Możemy wpisać tekst z uwag, na podstawie którego ma być rozpoznana przesyłka. Np. gdy system synchronizacji ze sklepem wstawia tekst „Przesyłka za pobraniem” w sytuacji gdy odbiorca zdecydował się zapłacić przy odbiorze przesyłki – to wpisujemy dokładnie ten tekst w ustawieniach.
 4. Możemy też wybrać formy płatności, które świadczą o tym, że do dokumentu ma być wystawiony list pobraniowy.

Krok 6 – wybór dostępnych kurierów

Kolejną czynnością jest włączenie metod przygotowania listu przewozowego, dla kuriera lub Poczty Polskiej, w samym module WAPRO Maga. Aby wykonać konfigurację uruchamiamy:

zakładka WAPRO MAG -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk METODY EKSPORTU.

Dla każdej metody z której chcesz korzystać musisz:

 1. Zaznaczyć metodę na liście po lewej
 2. Włączyć dostępność w panelu po prawej stronie

W tym oknie możesz konfigurować w którym miejscu metoda ma być widoczna w w którym nie. Konfigurowalne jest dostępność na: liście rozwijanej w górnym panelu, w menu kontekstowym listy wyników (opcja z edycją i bez edycji).

Krok 7 – konfiguracja kont dostępowych dla kurierów i Poczty Polskiej

W każdej zakładce kuriera, którą włączyłeś oraz w zakładce POCZTY POLSKIEJ trzeba wprowadzić dane dostępowe do kont do API aplikacji kurierskich.

W poszczególnych zakładkach dla kurierów:

zakładka kuriera -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk KONTA

Krok 8 (opcjonalne) – Instalacja operacji dodatkowych

WAPRO Mag ma możliwość wywołania innych programów z poziomu operacji dodatkowych dokumentu (CTRL + O). Dzięki tej funkcjonalności możesz przygotować list przewozowy bezpośrednio z programu WAPRO Mag.

Aby w Magu pokazały się operacje programu ProstaPaczka2, wykonujemy:

 1. Uruchamiamy instalowanie operacji w zakładce WAPRO MAG -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk INST. OPERACJE
 2. Restartujemy WAPRO Maga

W przypadku gdy w METODY EKSPORTU włączymy kilka rodzajów przesyłek, to program ProstaPaczka2 przed wydrukiem etykiety zapyta jaki list (do jakiego kuriera) ma zostać utworzony.

Krok 9 (opcjonalne) Dodatkowe ustawienia przygotowania listów dla kuriera i Poczty Polskiej

Aby ustawić szczegóły przygotowania przesyłki danego typu, można uruchomić okno ustawień dla poszczególnych metod eksportu (kurierów i rodzajów przesyłek).

Opcje te dostępne są w sekcji:

zakładka WAPRO MAG -> przycisk USTAWIENIA -> sekcja USTAWIENIA PRZETWARZANIA