Jak przypisać skrót klawiszowy w programie ProstaPaczka2?

Wielu z nas lubi pracować w programach komputerowych z użyciem skrótów klawiaturowych, może na początku jest to trudne do wyuczenia, to czas poświęcony na ich naukę może szybko się zwrócić. 

Niestety, każdy program w którym pracujemy posiada zazwyczaj swój zestaw skrótów klawiaturowych, których musimy się nauczyć. Może to nam pasować lub nie, ale wyboru często nie ma 🙂

W naszym rozwiązaniu postawiliśmy na możliwość samodzielnego przypisania skrótu klawiszowego, dzięki czemu możesz używać takich skrótów klawiszowych jakie Tobie pasują.

Gdzie szukać skrótów klawiszowych?

Aby przypisać skrót klawiszowy w programie przechodzimy do modułu administracyjnego:

ProstaPaczka2 -> zakładka ADMINISTRACJA -> zakładka SKRÓTY

Pobieramy listę dostępnych funkcji za pomocą przycisku Wyświetl.

Jak przypisać skrót klawiszowy?

Aby przypisać skrót:

  1. Wybieramy pożądaną funkcję z listy dostępnych funkcji
  2. W polu tekstowym (zaznaczonym na obrazku obok) wciskamy skrót klawiaturowy, którego chcemy użyć np.: CTRL + SHIFT + 4 – odczytany skrót zostanie wyświetlony w informacji obok pola
  3. Zapisujemy skróty przyciskiem Zapisz skróty klawiszowe

Aby skróty zostały przypisane do wybranej funkcji musisz zrestartować program ProstaPaczka2.