Jak dodać nowy raport w programie ProstaPaczka2?

Artykuł ten odpowiada na pytanie jak dodać nowy raport w programie ProstaPaczka2, wykorzystując w tym celu jeden ze zdefiniowanych przykładów.

Uprawnienia do raportów

Jeżeli zdefiniowałeś użytkowników w ramach programu masz możliwość przypisania jednego z 9 poziomów uprawnień do raportu, dzięki temu będziesz miał pewność, że wykonywać raport będzie uprawniony pracownik.

Jeżeli nie masz zdefiniowanych użytkowników, to te pole możesz zignorować. 

Dodawanie nowego raportu

Aby dodać nowy raport przechodzimy do zakładki RAPORTY i wykonujemy następujące kroki:

  1. Wciskamy przycisk DODAJ
  2. W dolnej części okna wybieramy przykład raportu, który chcemy wykorzystać
  3. Wciskamy przycisk ZASTOSUJ – okno zostanie wypełnione danymi z przykładu
  4. Zapisujemy raport przyciskiem ZAPISZ

Po zapisaniu raport będzie dostępny na liście rozwijanej i będziemy mogli go wyświetlić. 

Definiowanie własnych raportów 

Jak znasz SQL i wiesz jak dostać się do bazy programu ProstaPaczka2, to możesz samodzielnie zdefiniować raport. Jednak nie jest to trywialne zadanie i zdecydowanie polecamy zlecenie tego nam.