FAQ – planowana data nadania jest w przeszłości | ProstaPaczka SGT

Niniejszy artykuł dotyczy programu do wydruku listów przewozowych z Subiekta GT – ProstaPaczka SGT, artukuł opisuje kroki, które należy podjąć po wystąpieniu komunikatu „planowana data nadania jest w przeszłości” przy generowaniu etykiet nadawczych Poczty Polskiej.

Przyczyna wystąpienia komunikatu planowana data nadania jest w przeszłości 

Komunikat ten wyświetlany jest w przypadku gdy zbiór utworzony w elektronicznym nadawcy Poczty Polskiej ma ustawioną planowaną datę nadania wcześniejszą niż dzień bieżący.

W takich sytuacjach elektroniczny nadawca nie pozwala na wydruk etykiety (na etykiecie jest data nadania).

Przy wykorzystaniu API zdarza się że zbiór zostanie utworzony dzień wcześniej (np. przesyłka została utworzona a następnie usunięta) i kolejnego dnia roboczego przy próbie przygotowania pierwszego listu otrzymamy taki komunikat. 

Rozwiązanie #1 – zmiana daty w elektronicznym nadawcy

Aby rozwiązać problem możemy zmienić planowaną datę nadania zbioru w elektronicznym nadawcy.

Po zmianie można wydrukować ponownie etykietę z poziomu menu kontekstowego na liście dokumentów Subiekta.

UWAGA! Domyślnie zbioru tworzone przez WebApi nie są widoczne w elektronicznym nadawcy – aby zmienić datę nadania trzeba najpierw włączyć ich wyświetlanie w ustawieniach elektronicznego nadawcy.

Rozwiązanie #2 – zmiana daty nadania domyślnego zbioru

W przypadku gdy nie wskazujemy za każdym razem zbioru do którego mają być wstawiane utworzone etykiety i program ProstaPaczka SGT wstawia od razu do domyślnego zbioru (wyłączony checkbox Włącz zarządzanie zbiorem w oknie zamykania zbioru Poczty Polskiej), postępujemy w następujący sposób:

 1. W głównym menu z listy rozwijanej wybieramy metodę eksportu Poczty Polskiej
 2. Klikamy na przycisk Zamknij
 3. W otworzonym oknie zamykania zbioru Poczty Polskiej upewniamy się że wyświetlona jest dzisiejsza data nadania
 4. Klikamy przycisk Ustaw datę nadania
 5. Przygotowujemy ponownie list lub drukujemy ponownie etykietę

Na etykiecie powinna być wydrukowana dzisiejsza data.

Rozwiązanie #3 – zmiana daty nadania wybranego zbioru

W przypadku gdy wskazujemy zbiór do którego mają być wstawiane utworzone etykiety  (zaznaczony checkbox Włącz zarządzanie zbiorem w oknie zamykania zbioru Poczty Polskiej), postępujemy w następujący sposób:

 1. W głównym menu z listy rozwijanej wybieramy metodę eksportu Poczty Polskiej
 2. Klikamy na przycisk Zamknij
 3. W otworzonym oknie zamykania zbioru Poczty Polskiej wybieramy z listy rozwijanej zbiór, w którym chcemy zmienić datę nadania
 4. Ustawiamy planowaną datę nadania 
 5. Klikamy przycisk Aktualizuj dane zbioru
 6. Przygotowujemy ponownie list lub drukujemy ponownie etykietę

Na etykiecie powinna być wydrukowana dzisiejsza data.