FAQ – Subiekt GT – odbiór w punkcie w usłudze kurierskiej 48 Poczty Polskiej

Ten artykuł ma na celu przedstawienie sposobu wykorzystania danych z Subiekta GT do przygotowania listu z usługą odbiór w punkcie usługi kurierskiej 48 (dawniej przesyłki biznesowej), za pomocą modułu dla Subiekta GT w programie do wydruku listów ProstaPaczka2.

Artykuł przedstawia konfigurację w sytuacji gdy dane placówki Poczty Polskiej do odbioru w punkcie, są umieszczone w uwagach dokumentu Subiekt GT

Subiekt GT – gdzie wstawić dane punktu odbioru?

Dane punktu odbioru w uwagach dokumentu Subiekta GT trzeba wstawić w taki sposób aby można było je automatycznie odczytać i na ich podstawie wyszukać placówkę odbioru.

Na potrzeby artykułu przyjmujemy format:

[OP] nazwa_punktu_odbioru | adres_punktu_odbioru | kod_pocztowy_punktu_odbioru | miasto_punktu_odbioru [/OP]

Przykładowo:

[OP] UP Lesko | Parkowa 8 | 38-600 | Lesko [/OP]

Dzięki takiemu ustawieniu można dostać się do każdego elementu adresu, co zwiększa trafność wyszukania punktu odbioru Poczty Polskiej.

Ustawienie wyszukiwania punktu odbioru 

Jak już jest uzgodniony format, to można przejść do ustawień w programie ProstaPaczka2 aby włączyć wyszukiwanie punktu odbioru w uwagach dokumentu Subiekta GT:

Zakładka SUBIEKT GT -> przycisk USTAWIENIA -> przycisk KURIERSKA48 -> zakładka PUNKT ODBIORU

Szukaj punktu odbioru w uwagach – zaznaczamy aby program wyszukiwał w uwagach dokumentu danych punktu odbioru

Identyfikator punktu odbioru – wpisujemy wartość tekstową, która będzie występować zawsze gdy w uwagach znajdzie się adres punktu odbioru – jeżeli program w uwagach znajdzie tą wartość to dopiero wtedy będzie szukał nazwy, miasta, adresu i kodu pocztowego punktu odbioru.

W naszym przypadku identyfikatorem jest „[OP]”

Ustawienie nazwy, adresu, kodu pocztowego i miejscowości punktu odbioru

Najważniejszą rzeczą jest wprowadzenie wyrażeń regularnych, które będą wyciągały poszczególne wartości z uwag dokumentu. Przy konfiguracji zalecana jest pomoc programisty, bo nie jest to trywialna sprawa 🙂

Dla naszego przypadku:

[OP] nazwa_punktu_odbioru | adres_punktu_odbioru | kod_pocztowy_punktu_odbioru | miasto_punktu_odbioru [/OP]

Konfigurujemy:

  • Nazwa: (?<=\[OP]).*?(?=\s\|)  – wybieranie wartości pomiedzy [OP} a znakiem '|’
  • Adres: (?<=^[^|]+ \| )[^|]+ – wyciąganie wartości pomiędzy pierwszym a drugim znakiem '|’
  • Kod pocztowy: (?<=^(?:[^|]+ \| ){2})[^|]+ – wyciąganie wartości pomiędzy drugim a trzecim znakiem '|”
  • Miasto: (?<=^(?:[^|]+ \| ){3})[^\[\/OP\]]+ – wyciąganie wartości pomiędzy trzecim znakiem '|’ a '[/OP]’

Pobranie listy punktów odbioru

Domyślnie nie jest pobierania lista punktów odbioru Poczty Polskiej – jest do długa lista i należy ją pobrać samodzielnie.

Punktu odbioru pobieramy klikając w: Zakładka POCZTA POLSKA -> przycisk POBIERZ PLACÓWKI

Po pobraniu wyświetlony zostanie komunikat z liczbą pobranych punktów odbioru. 

Podsumowanie

Po takiej konfiguracji jak program ProstaPaczka w uwagach znajdzie wartosć „[OP]” to wyciągnie dane punktu odbioru i wyszuka z listy placówek pasujące rekordy.

W przypadku jak znajdzie więcej niż 1 pasujacy rekord to wyświetli operatorowi okno z punktami do wyboru.