FAQ – jak skonfigurować pracę wielostanowiskową w programie ProstaPaczka2?

Uwaga
Istnieje nowsza wersja tego artykułu i jest dostępna tu: Jak pracować z ProstąPaczką w wersji sieciowej / serwerowej / wielostanowiskowej

A przy okazji:
 

 
 
Praca wielostanowiskowa umożliwia korzystanie z tych samej historii z wielu stacji roboczych, co pozwala uniknąć sytuacji że list przewozowy będzie utworzony drugi raz dla tego samego dokumentu, lub każdy pracownik będzie miał dostęp do tej samej listy dostaw.

Aby umożliwić taką pracę należy:

Instalacja serwera FIrebird została opisana w osobnym wpisie: FAQ – jak zainstalować serwer Firebird?

Przygotowanie serwera z bazą danych

Po zainstalowaniu serwera Firebird należy:

  1. Skopiować plik bazy danych (PP_DB.FDB) z katalogu aplikacji ProstaPaczka2: C:\ProgramData\LCSoft\ProstaPaczka.
  2. Umieszczamy plik bazy danych (PP_DB.FDB) na SERWERZE w lokalizacji dostępnej dla wszystkich użytkowników:

Np.: c:\prosta_paczka_baza\PP_DB.FDB.

Upewniamy się że usługa Firebird jest włączona

firebird_uslugi

Dla pewności że nie będzie problemów z połączeniem z innych komputerów możemy na czas konfiguracji wyłączyć zabezpieczenia sieciowe (firewalle) i antywirusy.

Przygotowanie aplikacji do pracy wielostanowiskowej

W zakładce ADMINISTRACJA -> zakładka OGÓLNE -> przycisk KONF. POŁĄCZENIA

  1. Resetujemy ustawienia na ustawienia serwerowe wciskając przycisk „Resetuj ustawienia (serwer)
  2. Wpisujemy ścieżkę gdzie znajduje się na SERWERZE plik z bazą danych (w naszym przypadku: c:\prosta_paczka_baza\PP_DB.FDB
  3. Wpisujemy adres IP (lub nazwę) SERWERA
  4. Uruchamiamy test połączenia przyciskiem „Testuj połączenie

prostapaczka2_ADMINISTRACJA_historia_ustawienia_serwerowe

Jeżeli na komputerze z zainstalowanym serwerem plik umieściliśmy w lokalizacji: C:\Baza_prosta_paczka\PP_DB.FDB, to taką ścieżkę wpisujemy w konfiguracji.

UWAGA!!! Nie należy wprowadzać lokalizacji sieciowej.

UWAGA!!! Na każdym stanowisku musi być ustawiony ten parametr! W przeciwmym wypadku nie będzie możliwości korzystania ze wspólnej bazy danych.

Po ustawieniu powyższych parametrów na każdym stanowisku komputerowym, wszystkie instancje będą mogły korzystać z tej samej historii.