FAQ – jak zainstalować serwer Firebird?

Uwaga
Istnieje nowsza wersja tego artykułu i jest dostępna tu: Jak pracować z ProstąPaczką w wersji sieciowej / serwerowej / wielostanowiskowej

A przy okazji:
 

 
 
Instalacja serwera Firebird umożliwiać będzie umieszczenie pliku bazy danych na innym komputerze / serwerze i korzystanie z tej samej historii na kilku stanowiskach – czytaj więcej >>.

Aby zainstalować serwer należy:

  1. Pobrać instalator ze strony projektu Firebird w wersji 2.5.X: https://firebirdsql.org/en/firebird-2-5/
  2. Przy pobieraniu należy wybrać środowisko na którym będzie pracować serwer.

Niniejsza instrukcja będzie dotyczyć instalacji na środowisku Windows.

Po zakończeniu pobierania uruchamiamy instalator na komputerze, gdzie będzie znajdował się plik bazy danych, dwukrotnym kliknięciem na pobrany plik (jeżeli pobrany został plik .exe)

Potwierdzamy pozwolenie na instalację aplikacji

Wybieramy język (instrukcja będzie dla języka polskiego) i klikamy przycisk OK

W przypadku gdy na komputerze była już zainstalowana jakaś wersja serwera Firebird – to instalator wyświetli nam ostrzeżenie. Aby przejść dalej wybieramy przycisk NIE.

Przechodzimy dalej klikając na przycisk Dalej >

Czytamy (oczywiście :)) warunki licencji, akceptujemy i przechodzimy do kolejnego okna klikając naprzycisk Dalej >

Przechodzimy do kolejnego okna klikając przycisk Dalej >

Wybieramy ścieżkę instalacji programu (zalecam pozostawienie domyślnej) i klikamy przycisk Dalej >

Wybieramy rodzaj serwera (można zostawić domyślny) i klikamy Dalej >

Wybieramy nazwę w menu start i klikamy Dalej >

Potwierdzamy warunki instalacji klikając przycisk Instaluj 

Przechodzimy do kolejnego okna klikając przycisk Dalej >

Kończymy instalację przyciskiem Zakończ.