Kompletacja zamówień dla Subiekt GT

Kompletacja zamówień dla Subiekt GT to jedna z funkcjonalności programu do generowania listów przewozowych dla kurierów i Poczty Polskiej – ProstaPaczka2. Z pomocą tej funkcjonalności można zmniejszyć ryzyko wysłania gratisu do odbiorcy, oraz wysłania niekompletnego zamówienia. 

Jak to działa?

Kompletacja zamówienia (lub innego dokumentu) może być uruchomiona automatycznie przed przygotowaniem nowego listu przewozowego. Operator będzie musiał zeskanować skanerem kodów kreskowych (w trybie klawiatury). W miarę skanowania nowych towarów pozycje oznaczane są kolorystycznie dla łatwego odróżnienia stanu kompletacji.

W przypadku braku skanerów wszystkie czynności mogą być wykonane ręcznie za pomocą kliknięć myszki albo na ekranach dotykowych. 

 

Kompletacja w trakcie, gdzie część produktów jest już skompletowana w całości, część jest niepełna a część jeszcze nie rozpoczęta.

Zakończenie kompletacji – wszystkie produktu oznaczone na zielono:

Funkcjonalności poboczne kompletacji zamówienia dla Subiekta GT

Kompletuj nie tylko zamówienia

Funkcja kompletacji działa nie tylko dla zamówień zapisanych w Subiekcie GT, ale również dla innych dokumentów, takich jak: faktury sprzedaży, zamówienia do dostawcy, faktury zakupu, paragony, paragony imienne.

Dzięki temu możesz używać kompletacji zarówno do kontrolowania towarów przychodzących jak i wychodzących z Twojego magazynu.

Zapisywanie danych o kompletacji w Subiekt GT

Po zakończonej kompletacji możliwe jest zapisanie niektórych jej atrybutów do Subiekta GT (uwagi lub pole własne).

Zapisywane mogą być:

  • data rozpoczęcia kompletacji
  • Czas trwania kompletacji
  • Nazwa użytkownika wykonującego kompletowanie zamówienia (użytkownik programu ProstaPaczka2)

Definiowanie domyślnej akcji zakończenia kompletacji

Możliwe jest zdefiniowanie domyślnej akcji po zakończeniu kompletacji, dzięki czemu możesz wykonywać kompletacje zamówienia i zakończyć ją przygotowaniem listu przewozowego, albo wykonać samą kompletację (np.: faktury zakupu) i zapisać jej stan do Subiekta GT bez generowania etykiety dla kuriera.

Zakończenie kompletacji za pomocą kodu

Możliwe jest także ustawienie kodu, który będzie powodował zakończenie procesu kompletacji – dzięki temu możesz zminimalizować wykorzystanie myszki czy klawiatury.

 

ProstaPaczka2 >>