Programy na zamówienie

Zajmujemy się przygotowaniem programów na zamówienie klienta, niezależnie od jego lokalizacji.

Każdy przygotowany przez nas program objęty jest minimum roczną gwarancją!

Jako, że tworzenie programów na zamówienie, ma na celu zaspokojenie potrzeby klienta, dlatego staramy się jak najbardziej dostosować to jego sposobu pracy. Przedstawiony przez nas uproszczony proces realizacji projektu, stanowi tylko szkielet, którym modyfikujemy pod konkretnego klienta, stosując najlepsze praktyki projektowe.

Co możesz zyskać?

Co możesz zyskać jak program będzie tworzony na Twoje zamówienie:

 • zwiększenie efektywności pracowników
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek
 • zwiększenie jakości pracy
 • większą raportowalność

Co jest naszym celem?

O czym myślimy wytwarzając program na Twoje zamówienia:

 • tylko rozwiązania win-win
 • ukierunkowanie na cel biznesowy klienta

Jakie dajemy artefakty?

Jakie artefakty możemy zaoferować przy produkcji programu:

 • dokumentacja analityczna
 • dokumentacja testowa
 • dokumentacja powdrożeniowa
 • dokumentacja użytkownika
 • program na zamówienie

Jak działamy?

Poniżej przedstawiamy uproszczony (bardzo mocno) proces prowadzenia projektu, który jest modyfikowany przed jego realizacją.

 1. Kontakt – Klient inicjuje projekt i przedstawiając wymagania do nowego produktu
 2. Analiza – Zapoznajemy się z potrzebami klienta i wymaganiami stawianymi produktowi
 3. Wybór metodyki pracy – wybór sposobu pracy podczas wytwarzania produktu
 4. Harmonogramowanie – określenie ram czasowych na przygotowanie produktu
 5. Implementacja – prace programistyczne
 6. Testowanie – sprawdzenie funkcjonalności dostarczanego produktu
 7. Wdrożenie – Dostarczana jest produkcyjna wersja produktu

Kontakt

Aby rozpocząć pracę nad programem, na samym początku musimy poznać główne potrzeby klienta, oraz środowisko jego pracy. Podczas kontaktu zbieramy podstawowe informacje, które pozwolą na znalezienie wspólnego języka i pozwoli nam postawić sobie taki sam cel, jaki przyświeca zamawiającemu.

Analiza

Po wstępnym porozumieniu z klientem na temat zakresu programu na zamówienie, następuje faza analizy. Niestety etap ten jest najczęściej niedoceniany przez biznes.

Pozwala on jednak na ograniczenie ryzyk występujących przy pracy wytwórczej (zmiana zdania klienta, rozbudowa zakresu podczas lub po developmencie, itp.), które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce projektu.

Celem jest tutaj dość dokładne opracowanie dziedziny w której klienta się porusza, aby wychwycić niuanse, które przeoczone mogą spowodować nagły wzrost kosztów i znaczne przekroczenie terminów.

 

 

Wybór metodyki pracy

Po wypracowaniu szczegółowego zakresu programu określany jest sposób pracy nad programem, tak aby był on jak najbardziej przyjazny klientowi, ale też nie wpływał negatywnie na proces wytwarzania.

Do wyboru mamy metodyki formalne (waterfall), zwinne (agile) lub inne, które są połączeniem najlepszych praktyki.

Harmonogramowanie

Po przyjęciu modelu pracy, konieczne jest przygotowanie harmonogramu, który określi kolejność oddawanych funkcjonalności programu na zamówienie, oraz czas kiedy będą one przekazywane klientowi do sprawdzenia.

Dzięki harmonogramowi jesteśmy w stanie kontrolować stan projektu (postęp w realizacji zadań) i z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na występujące zagrożenia.

Wytwarzanie

Wytwarzanie samego oprogramowania, jest fazą dominującą w procesie wytwórczym.

Testowanie

Po przygotowaniu funkcjonalności następuje faza weryfikacji programu przez klienta, który musi ocenić czy jest on wytworzony zgodnie z zamówieniem. Faza ta wymaga od klienta poświęcenia dużej ilości czas (w porównaniu do poprzednich etapów).

Choć nie jest ona przyjemna dla zamawiającego, to jest jedyną formą weryfikacji przygotowanego programu.

Wdrożenie

Ostatnią fazą realizacji projektu, jest uruchomienie produkcyjne programu. Obejmuje ona uruchomienie programu i pracę w warunkach rzeczywistych.

Często w pierwszym okresie po wdrożeniu rozpoznawane są nieprzewidziane problemy, dlatego też najlepiej zaczynać ten etap od kontrolowanego pilotażu.