ProstaPaczka SGT z kurierem SIÓDEMKA

Aplikacja ProstaPaczka dla Subiekt zintegrowana jest z aplikacją WebMobile7, dzięki czemu nie trzeba przygotowywać listów przewozowych w aplikacji WM7 – nawet nie ma potrzeby aby się do niej logować.

Aplikacja ProstaPaczka zawiera szereg opcji, które pozwolą dopasować wydruk etykiet do Państwa procesu biznesowego:

Ustawienia danych kontaktowych nadawcy
Wprowadzenie konta bankowego na któe będą zwracane pobrania
Wybór formy zwrotu pobrania (Przekaz pocztowy, Pobranie standard, Pobranie Next Day)
Wybór rodzaju usługi (7 Standard, 7 Next Day 10:00, 7 Next Day 12:00)
Wybór usług dodatkowych: Zwrot dokumentów, Potwierdzenie Doręczenia, Serwis EMAIL, Serwis SMS, Osbiór przez osobę fizyczną, Doręczenie do marketu, Odbiór własny, Odbiór/Nadanie PKP, Składowanie

Dodatkowo dostępne są opcje przetwarzania danych dokumentów z Subiekt GT, tak aby list przewozowy lub etykieta zawierały istotne z Państwa punktu widzenia dane:

Automatyczne wpisywanie kwoty pobrania – na podstawie identyfikacji wartości kwot z Subiekt GT
Automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia: Wartość dokumentu jako kwota ubezpieczenia, stała wartość ubezpieczenia, Dodatkowe ubezpieczenie, zwiększanie ubezpieczenia do kwoty pobrania
Wpisanie stałej wagi paczek
Wybranie informacji prezentowanej na etykiecie lub liście przewozowym: dodanie numeru faktury do opisu zawartości lub numeru zewnęrznego, dodanie stałego opisu zawartości

Usługa aplikacji Siódemki (WebMobile7) pozwala także na wybór rodzaju generowanej etykiety, dlatego też przygotowaliśmy moduł ustawień wydruku, który pozwala na wybór formatu listu przewozowego: List A4 w formacie PDF, Etykieta 10cm x 10cm w formacie PDF, Etykieta 10cm x 10cm w formacie PNG.

Aby w pełni cieszyć się integracją dodaliśmy opcje pozwalające na to, czego nie można wykonać z poziomu aplikacji WebMobile7:

Wybór drukarki na którą będzie przesyłany list przewozowy / etykieta
Ustawienie automatycznego wydruku etykiety / listu po wykonaniu eksportu danych
Możliwosć automatycznego przesłania na drukarkę po wygenerowaniu dokumentu
Ustawienie oddzielnej drukarki do wydruku Dokumentu Wydania Paczek)

Dzięki tam rozbudowanym opcjom, będą mogli Państwo przygotowywać dokumenty z Siódemką o wiele szybciej i bez ryzyka popełnienia błędu przy przepisywaniu adresów!

ProstaPaczka SGT >>