ProstaPaczka SGT z kurierem FEDEX

Dzięki usłudze API kuriera FedEx aplikacja ProstaPaczka może częściowo zastąpić funkcjonalność portalu kuriera

UWAGA! Dane wprowadzone przez API kuriera widoczne są w aplikacji Webowej

Aplikacja ProstaPaczka pozwala na ustawienie podstawowych parametrów niezbędnych przy generowaniu dokumentów przewozowych:

 • Wpisanie danych kontaktowych nadawcy
 • Podanie danych dostępowych do usługi
 • Wybór usług dodatkowych oferowanych przez FedEx: Zwrot dokumentów, doręczenie do sieci handlowej, doręczenie do osoby prywatnej, doręczenie do rąk własnych

Dodatkowo przygotowaliśmy parametry pozwalające na przetwarzanie informacji z dokumentów Subiekt GT na wartości wyświetlane na etykietach / listach przewozowych:

 • Wybór sposobu automatycznego rozpoznawania przesyłek pobraniowych
 • Wprowadzenie stałej wagi dla wszystkich paczek
 • Możliwość sprawdzania i wstawiania wagi pobieranej z dokumentu Subiekta (na podstawie wagi poszczególnych towarów)
 • Ustawienie sposobu wpisywania danych do pola opisu zawartości:
 • Dodawanie stałego opisu
 • Dodawanie numeru dokumentu
 • Dodawanie numeru dokumentu źródłowego (zrealizowanego)
 • Dodawanie numeru dokumentu finalnego (realizującego)
 • Dodanie nazwy produktu (pierwszego)
 • Ustawienie sposobu wpisywania danych do pola referencyjnego:
 • Dodawanie opisu z pola własnego dokumentu
 • Dodawanie numeru dokumentu
 • Dodawanie numeru dokumentu źródłowego (zrealizowanego)
 • Dodawanie numeru dokumentu finalnego (realizującego)
 • Możliwość definiwania zakresów wagowych i przypisywania do nich ilości paczek

 

Apliakcja ProstaPaczka pozwala również na wydruk listów lub etykiet oraz dokumentu przekazania paczek kurierowi, na wskazanej przez użytkownika drukarce.

ProstaPaczka SGT >>