PEKAES – moduł dla kuriera

Moduł dla kuriera / spedytora PEKAES pozwala na przygotowanie listów przewozowych (etykiet) z programów takich jak: Sello, Subiekt GT, Subiekt nexo, WAPRO Mag, lub innych programów, bez konieczności przepisywania danych do platformy PEKAES – UGO.

ProstaPaczka2 >>

Łatwa integracja z PEKAES

Wystarczy podać identyfikator klienta oraz hasło aby zacząć korzystać z integracji między programami a PEKAESem.

Masz możliwość zdefiniowania wielu kont dostępowych a w każdym z nich domyślną lokalizację lub korespondencyjny adres nadania.

Generuj etykiety PEKAES bez przepisywania

Zobacz wybrane funkcjonalności programu do wydruku listów z WAPRO Maga

Moduł wydruku z WARO Mag

Edycja danych listu PEKAES

Możesz edytować szczegółowe dane listu przewozowego PEKAES, aby dodać podpaczki, dodać niestandardowe powiadomienia lub wybrać inne usługi.

Zarządzanie listami

W ramach modułu masz możliwość wyświetlania listów przygotowanych w określonym czasie, dzięki prostemu filtrowi możesz wyświetlić listy bez przygotowanego raportu. 

Możesz także wydrukować ponownie etykietę, przygotować manifest (raport) oraz anulować przesyłkę w serwisie PEKAES.

Zaawansowane filtrowanie listów

Dzięki zaawansowanymi możliwościom będziesz mógł sortować po kolumnach, grupować kolumny, wyszukiwać po wszystkich polach, budować własne filtry (a’la Excel).

Wyświetlaj tylko te dane listu, które Ciebie interesują – wyłączaj kolumny, zmieniaj ich kolejność oraz szerokość.

ProstaPaczka2 >>

Powiązane artykuły: