Moduł zarządzania dostawami

Moduł pozwalający na wprowadzanie oczekiwanych dostaw, aby ułatwić ich monitorowanie.

Zarządzanie dostawami

 • Wprowadzanie nowych dostaw
 • Edycja istniejących
 • Usuwanie dostaw
 • Wyszukiwanie po danych dsotawy
 • Statusowanie 

 

 

 

Zakres dostawy

 • Definiowalny rodzaj dostawy
 • Wprowadzenia nazwy dostawcy i miejsca odbioru
 • Wpisanie oczekiwanych produktów
 • Określenie uwag do dostawy
 • Definiowalne statusy dostawy

Import dostaw z innego źródła (bazy danych)

 • Import dostawa z zewnętrznych baz danych (MySql, MS SQL, SQLite)
 • Pokazywanie na liście wyników rekordów na podstawie których byłą już tworzona dostawa
 • Definiowanie zapytania SQL do systemu zewnętrznego na podstawie którego będą tworzone dostawy

 

Powiązane artykuły: