Moduł biblioteki

Moduł pozwalający na przechowywanie dokumentów lub wzorców do wykorzystania i udostępnianie ich innym użytkownikom programu.

Zarządzanie wzorami i dokumentami

 • Oddzielne uprawnienia do dodawania wzorców i dokumentów
 • Dodawanie, edytowanie, usuwanie dokumentów i wzorców
 • Wyszukiwanie po danych przekazującego i odbierającego dokument
 • Wyszukiwanie po wszystkich wyświetlonych danych

 

 

Zakres danych dokumentu

 • Możliwość dołączania wielu plików do jednego dokumentu
 • Wprowadzanie danych przekazującego jak i odbierającego dokument
 • Możliwość podania daty otrzymania i przekazania dokumentu
 • Definiowalny rodzaj dokumentu

Zaawansowane filtrowanie

 • Grupowanie po kolumnach
 • Zarządzanie widocznością kolumn
 • Definiowanie własnych filtrów

 

 

Sam określ sposób przechowywania danych

 • Przechowywanie w bazie danych programu (FireBird)
 • Przechowywanie w lokalnym repozytorium (np. dysk sieciowy)
 • Możliwość przechowywania w dwóch miejscach jednocześnie
 • Określenie maksymalnego rozmiaru pliku

Powiązane artykuły: