Analiza biznesowa

Zajmujemy się analizą biznesową (oraz systemową) na potrzeby produkcji oprogramowania komputerowego.

W bardzo prostych słowach proces analizy polega na przełożeniu potrzeb klienta na wkład dla programistów. Mówiąc bardziej skomplikowanie: poznaniu i zrozumieniu specyfiki działania klienta oraz jego otoczenia, a na postawie tej wiedzy przygotowaniu spisu jego potrzeb, przełożenie go na funkcjonalności przyszłego systemu, uszczegóławiając w taki sposób aby klient miał większą pewność, że dostanie od programistów to czego potrzebuje, a nie to co wydaje się programistom.

Dlaczego warto wykonywać analizę biznesową?

Niestety proces analizy biznesowej widziany jest przez większość jako niepotrzebny element projektu informatycznego. Choć czasami można przyznać rację takiemu stwierdzeniu, gdyż analiza źle wykonana, doprowadzi projekt prosto do porażki.

Jednak w większości przypadków to brak jakiejkolwiek analizy przed procesem wytwórczym prowadzi do sytuacji, że klient otrzymuje produkt, który nie spełnia jego oczekiwań i aby mógł się do czegoś przydać, trzeba podwoić budżet projektu.

Co możesz zrobić z naszą analizą?

 • Przekazać nam do realizacji
 • Przekazać do wyceny dla innych dostawców (dobry materiał do zbadania rynku)
 • Przekazać swoim programistom do wykonania
 • Odłożyć na półkę – jak się okaże że przygotowanie systemu będzie nieopłacalne

Odpowiedzialność klienta

Aby analiza biznesowa była wykonana właściwie klient musi być przygotowany na:

 • Udostępnienie wiedzy dziedzinowej
 • Udostępnienie materiałów firmowych / opisu procesów / procedur / dokumentów
 • Podejmowanie trudnych decyzji i założeń
 • Odpowiednia na dużą ilość pytań w określonym czasie
 • Poświęcenie czasu na czytanie ze zrozumieniem artefaktów analizy biznesowej

Odpowiedzialność analityka

Aby analiza biznesowa była wykonana poprawnie analityk musi:

 • Zrozumieć procesy biznesowe klienta, które mają być wspierane projektowanym systemem
 • Przygotować spójne wymagania
 • Przygotować zrozumiałą dokumentację
 • Zapewnić śladowanie między obiektami
 • Zapewnić wykonalność modelu

Przykładowe artefakty analizy biznesowej

Podczas wykonywania analizy biznesowej powstają artefakty, które są akceptowane przez klienta. Artefakty te są wybierane przez klienta przed przygotowaniem analizy:

 • Procesy biznesowe
 • Reguły biznesowe
 • Wymagania
 • Model pojęciowy
 • Model dziedziny
 • Model przypadków użycia
 • Ekrany
 • Lista interfejsów
 • Zakres informacyjny

Oczywiście nie wszystkie artefakty muszą być wykonane aby przeprowadzić analizę, jednak większa ich ilość zmniejsza ryzyka związane z wytwarzaniem systemu informatycznego.