Aktualizacje programu do wydruku listów – ProstaPaczka SGT 

Poniżej znajdą Państwo listę zmian wprowadzonych w programie do wydruku listów dedykowanemu dla Subiekta GT. 

Przejdź do strony programu ProstaPaczka SGT 

 • 2018-10-15 v1.82.5
   
  • FEDEX – dodanie obsługi protokołu TLS 1.2
  • DHL – dodanie obsługi protokołu TLS 1.2
  2018-02-12 v1.82.4
   INPOST KURIER – poprawa komunikatu pojawiającego się przy eksporcie listu
  2018-01-18 v1.82.3
  UPS – zmiana sposobu komunikacji (błędy autoryzacji)
  2017-11-15 v1.82.2
  •  PACZKOMATY – poprawiono funkcję edycji danych przed przygotowaniem listu
  • UPS – poprawiono przygotowanie listu bez pobrania
  2017-11-15 v1.82.1
  •  DPD – dodano opcję zaznaczania usługi doręczenia na sobotę w zależności od zawartości uwag dokumentu
  2017-10-25 v1.82
  •  Przełączenie na .NET Framework 4.5 (wymagane przez UPS)
  • DPD – dodanie usługi Przesyłka zwrotna
  • DHL – dodanie możliwości zdefiniowania terminów kredytu kupieckiego w celu wyznaczania pobrania
  2017-08-07 v1.81.6
  •  UPS – poprawa aplikacji aby nie powodowała wyłączenia programu przy błędach komunikacji z serwerem UPS
  2017-08-07 v1.81.5
  •  Poprawiono wyszukiwanie za pomocą filtra wartości
  2017-08-07 v1.81.4
  •  Przy logowaniu danymi użytkownika z Subiekta GT wyświetli będą tylko użytkownicy aktywni
  2017-08-05 v1.81.3
  •  Poprawa linku śledzenia przesyłek dla przesyłek kuriera GEIS/KEX
  • Poprawa pobierania adresu dostawy dla dokumentu
  2017-06-28 v1.81.2
  •  DPD DE – poprawa uzupełniania numeru telefonu
  2017-06-07 v1.81.1
  •  DHL24 – dodanie możliwości wpisania skróconego numeru dokumentu do opisu zawartości, mpk i referencji
  • Dodanie nowego filtra użytkownika
  2017-06-02 v1.81
  •  DPD DE – zmiana separatora wartości wstawianych do numeru referencyjnego
  • Dodanie możliwości logowania do aplikacji danymi użytkownika Subiekta
  • Dodanie kolumn z informacją o użytkowniku wystawiającym dokument końcowy i źródłowy
  • Dodanie sterowania filtrowaniem użytkownika wystawiającego dokument
  2017-05-19 v1.80.2
  •  Poprawa pobierania adresu e-mail i telefonu z pola własnego
  • DPD DE – dodanie wyświetlania nazwy partnera w oknie edycji listu przewozowego
  • DHL24 – poprawiono opcję zapisywania ustawienia wstawiania kwoty ubezpieczenia z wartości ubezpieczenia
  • DHL24 – dodanie opcji wpisywania numeru dokumentu z Subiekta do pola MPK
  2017-05-19 v1.80.1
  •  Poprawa wysyłania linku śledzenia w powiadomieniach e-mail
  • DPD DE – aktualizacja danych partnera
  2017-05-13 v1.80
  •  DHL24 – dodanie możliwości wydruku manifestu kurierskiego
  • DPD DE – dodanie opcji do automatycznego zwiększania daty nadania
  • DPD – dodanie możliwości zapisania do pola Ref1 i Zawartość skróconego numeru dokumentu
  • Ignorowanie – przy ignorowaniu dokumentu nie będzie odświeżana lista dokumentów
  • Do parametrów wywołania z linii komend dodano możliwość przekazania liczby podpaczek
  2017-05-07 v1.79
  • Dodanie możliwości włączenia logowania użytkownika (PINu) przygotowującego list przewozowy
  2017-04-27 v1.78.5
  • DPD – poprawa ustawień wyboru drukarki etykiety i manifestu
  2017-04-24 v1.78.4
  • FEDEX – poprawa przekazywania daty nadania z formularza edycji listu
  2017-04-18 v1.78.3
  • Dodanie parametru uruchamiania programu na pełnym ekranie
  • Dodanie parametru wyłączającego powiadomienia dymkiem
  • UPS – dodanie wyświetlania waluty pobrania dla listów ręcznych
  • UPS – poprawa raportu zamknięcia aby wyświetlał wszystkie przesyłki dla dokumentów oraz kwoty pobrania
  2017-04-12 v1.78.2
  • Dostosowanie głównego okna do wyświetlaczy dotykowych (800×600)
  2017-04-02 v1.78.1
  • UPS – dodano możliwość wskazania odroczeń płatności w ustawieniach wstawiania kwoty pobrania na podstawie płatności kredytem kupieckim
  2017-02-25 v1.78
  • GLS – dodano możliwość przygotowanie etykiet dla kuriera GLS
  • APaczka – Poprawiono przekazywanie daty podjęcia
  2017-02-06 v1.77.2
  • Poprawa wyświetlania listy w konfiguracji zapisu numeru listu do pola własnego
  • Dodanie komunikatu o braku możliwości zapisu w polu własnym spowodowanym brakiem konfiguracji
  2017-02-03 v1.77.1
  • POCZTA POLSKA – Paczka24/48 – dodanie opcji wydruku
  • POCZTA POLSKA – Paczka24/48 – dodanie obsługi domyślnego zaznaczania p. niestandardowej
  2017-02-03 v1.77
  • POCZTA – dodano obsługę Paczka 24 i Paczka 48/li>
  • Dodano pobieranie korekt faktur sprzedaży i zakupu
  • DHL24 – dodano możliwość zdefiniowania opcji preawizo
  • DPD DE – poprawiono odczytywanie wagi i kwoty pobrania
  2017-01-30 v1.76.3
  • Poprawienie obsługi adresów dostawy przypisanych do konkretnego dokumentu
  • Usunięcie zbędnej pozycji z menu
  • Poprawienie odczytywania nieaktywnych adresów kontrahenta
  2017-01-27 v1.76.2
  • Dodano pokazywanie w numerze źródłowym numeru ZK oraz numery oryginalnego zamówienia
  2017-01-24 v1.76.1
  • DPD – poprawa zapisywania ustawień wydruków
  2017-01-11 v1.76
  • DPD DE = dodanie integracja z DPD DE (Germany)
  • Dodano filtr użytkownika wystawiającego dokument w Subiekcie
  • POCZTA – pocztex – dodano możliwość wprowadzenia dat odroczenia płatności do określania pobrania
  2016-12-19 v1.75.3
  • DHL24 – poprawiono zapisywanie ustawień wydruku
  2016-11-29 v1.75.2
  • DHL24 – poprawiono wstawianie telefonu kontrahenta
  2016-11-17 v1.75.1
  • APACZKA – dodanie opcji zwiększania ubezpieczenia do wartości dokumentu
  • APACZKA – dodanie opcji zwiększania ubezpieczenia do wartości pobrania
  • APACZKA – poprawa wprowadzania przesyłek wielopaczkowych
  2016-11-15 v1.75
  • APACZKA – poprawienie przeliczania kwot pobrania
  • APACZKA – poprawienie pobierania listy krajów
  • INPOST KURIER – dodanie obrotu etykiet o 90 stopni
  • DPD – dodanie w ustawieniach domyślnego kodu kraju odbiorcy (jak nie jest uzupełniany w Subiekt GT)
  2016-11-08 v1.74.1
  • POCZTA POLSKA – Kurier48 – ustalanie pobrania niezależnie od pozycji karty i kredytu
  2016-10-26 v1.74
  • POCZTA POLSKA – Global Express – poprawiono użycie rodzaju listu: Korespondencja
  • Poprawa obsługi wysyłania komunikatów błędu do producenta
  • Poprawa komunikacji przy weryfikacji licencji
  • APACZKA – dodanie integracji z serwisem APaczka.pl (UPS, DHL, FedEx, K-EX, DPD, TNT, Pocztex)
  2016-10-18 v1.73.5
  • UPS – dodano ustawianie walut pobrania i wartości zgodnie z walutą dokumentu w Subiekcie GT
  2016-10-17 v1.73.4
  • UPS – dodano możliwość wypełnienia osoby kontaktowej odbiorcy kropką
  • Poprawiono mechanizm typowania kodów krajów
  • UPS – poprawiono formularz edycji danych aby poprawnie przypisywał kod kraju nadawcy
  • UPS – poprawiono formularz edycji danych aby poprawnie wyświetlał osobę kontaktową odbiorcy
  2016-10-16 v1.73.3
  • UPS – dodano możliwość wprowadzenia kodu kraju w danych adresowych nadawcy (dla nadawców z innych krajów niż PL)
  2016-10-15 v1.73.2
  • Poprawa błędu pojawiającego się przy dużej liczbie wystawionych dokumentów
  2016-10-10 v1.73.1
  • Dodano zabezpieczenie przed importem adresów wieloliniowych (przekształcane będą na jednoliniowe)
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy wyszukiwaniu dokumentów
  2016-10-05 v1.73
  • Dodano możliwość uruchomienia programu z parametrem informującym o dokumencie, dla którego ma zostać przygotowana etykieta
  • DPD – dodano możliwość zdefiniowania drugiej pozycji karty, dla której ma być uzupełnione pobranie
  • POCZTA POLSKA – KURIER48 – dodano możliwość zdefiniowania drugiej pozycji karty, dla której ma być uzupełnione pobranie
  2016-09-29 v1.72.5
  • Poprawa błędu przy uruchomieniu w systemie Windows 8
  2016-09-22 v1.72.4
  • UPS – poprawa nadpisywania adresów po zmianie na formularzu listu przewozowego
  2016-09-19 v1.72.3
  • Poprawa błędu występującego przy filtrowaniu dokumentów
  2016-09-13 v1.72.2
  • Siódemka – dodanie opcji dodawania skróconego numeru (np. FS9) dokumentu do opisu zawartości listu
  • Poczta/Kurier 48 – dodanie opcji dodawania skróconego numeru (np. FS9) dokumentu do opisu zawartości listu
  • InPost Kurier – dodanie opcji dodawania skróconego numeru (np. FS9) dokumentu do opisu zawartości listu
  • InPost Paczkomaty24 – dodanie opcji dodawania skróconego numeru (np. FS9) dokumentu do opisu zawartości listu
  2016-08-31 v1.72.1
  • Powiadomienia – Dodano pole do wprowadzania nazwy/kodu kraju odbiorcy
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy pobieraniu dokumentów
  • POCZTA POLSKA – zmieniono opis w ustawieniach wydruku (global express)
  2016-08-09 v1.72
  • Powiadomienia – dodano możliwość definiowania pól własnych uzupełnianych warunkowo od metody eksportu lub pobrania
  2016-08-08 v1.71
  • Poczta Polska – dodano możliwość przygotowania listu Global Express
  • Poczta Polska – dodano możliwość przygotowania listu poleconego zagranicznego (priorytetowego)
  2016-07-30 v1.70
  • Paczkomaty24 – Dodano możliwość wyboru miejsca wyszukiwania symbolu paczkomatu (adres odbiorcy / uwagi dokumentu).
  • Paczkomaty24 – zmieniono warunki początku/końca tak aby można było zastosować albo sam początek albo sam koniec.
  • Ustawienia importu – dodano opcję pozwalającą na wybieranie pierwszego adresu nawet jak będzie on błędny.
  • Poprawiono ładowanie pliku konfiguracji kolumn – w przypadku uszkodzenia pliku zostanie on zresetowany
  2016-04-11 v1.69
  • Paczkomaty24 – dodano możliwość przeszukiwania uwag za pomocą wyrażeń regularnych w celu uzyskania symbolu paczkomatu
  2016-04-07 v1.68.5
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy wydruku manifestów dla kuriera UPS dla przesyłek bez żadnego opisu.
  2016-04-07 v1.68.4
  • Poprawienie błędu pojawiającego się przy ręcznym wpisywaniu listów dla UPS i wyborze kontrahenta z Subiekta, który nie posiada przypisanego numeru telefonu.
  2016-03-12 v1.68.3
  • Poprawiono mechanizm weryfikujący poprawność ustawień programów do wydruku etykiet
  2016-03-10 v1.68.2
  • Poprawiono zapisywanie kodów krajów w historii nadań
  • DPD – poprawa wydruku protokołów przekazania dla przesyłek międzynarodowych
  2016-03-08 v1.68.1
  • DPD – poprawa rozpoznawania nazw Państw z Subiekta
  • DPD – poprawa wydruków dla przesyłem międzynarodowych
  2016-03-04 v1.68
  • InPost Kurier – dodanie opcji ustawiania domyślnego kraju odbiorcy (jak nie jest ustawiamy w Subiekcie)
  2016-02-27 v1.67
  • Dodano możliwość importu adresu zapisanego w polach własnych dokumentu
  • HISOTIRA – poprawiono wyszukiwanie po datach
  2016-02-19 v1.66
  • Poprawa filtrowania po kolumnach z włączonymi filtrami
  • InPost Kurier – dodanie możliwości definiowania terminów dla kredytu kupieckiego do wyznaczania pobrania
  2016-02-16 v1.65.1
  • Poprawki nazw niektórych okien
  • UPS – poprawka wydruku wielopaków
  2016-02-03 v1.65
  • POWIADOMIENIA – dodano nowe znaczniki (lista numerów podpaczek i ilość podpaczek)
  • UPS – zmiana zapisywania numeru listu (zapisywany jest tylko numer listu głównego)
  2016-01-16 v1.64.1
  • Poprawiono działanie aplikacji przy niestandardowych ustawieniach formatu daty
  2016-01-11 v1.64
  • FedEx – dodano funkcjonalność wstawiającą nazwę odbiorcy w pola nazwa/nazwisko w zależności od typu kontrahenta w Subiekcie
  • Dodano możliwość definiowania profili ustawień (do ułatwienia pracy z wieloma podmiotami)
  2015-12-12 v1.63.1
  • Poczta Polska – usunięto problem z zamykaniem zbioru (brakiem domyślnego zbioru)
  2015-12-11 v1.63
  • DHL24 – dodanie możliwości przygotowania listów przewozowych w DHL24
  • DPD – zmiana kolejności pól do wpisywania danych odbiorcy
  • Poczta Polska – zmiana kolejności pól (Tab order)
  2015-12-09 v1.62.2
  • FedEx – poprawka dotycząca zapisu ustawień eksportu
  2015-11-24 v1.62.1
  • Dodano parametr ignorowania nazwy pełnej w adresie dostawy i korespondencyjnym (ważne dla klientów korzystających z synchronizacji za pomocą programu S2S)
  2015-10-24 v1.62
  • Dodano możliwość zapisu numeru listu w polu „Podtytuł” dokumentu z Subiekta
  2015-10-18 v1.61.1
  • Przy wydruku seryjnym program tylko raz będzie pytał użytkownika o to, dla którego kuriera ma być przygotowana etykieta
  2015-10-10 v1.61
  • Wyszukiwanie kontrahenta z Subiekta – poprawa wyświetlania wartości w kolumnach
  • Wyszukiwanie kontrahenta z Subiekta – wyświetlane będą tylko adresy: główny, korespondencyjny i dostawy
  • Wyszukiwanie kontrahenta z Subiekta – optymalizacja wyszukiwania
  • Wyszukiwanie kontrahenta z Subiekta – dodanie informacji o rodzaju adresu, oraz wyświetlenie nazwy głównej kontrahenta
  • Poprawka weryfikacji klucza licencji (przy braku dostępu do strony nie będzie wyłączana aplikacja)
  • Pomoc – poprawa linku do strony produktu
  • Pomoc – dodanie linku do strony z listą aktualizacji
  • Obsługa nazwy pełnej – poprawa wykorzystania nazwy pełnej przy przygotowaniu listu przewozowego
  • Obsługa nazwy pełnej – poprawa wykorzystania nazwy pełnej przy wyborze kontrahenta z Subiekta
  • Poczta Polska – dodanie możliwości wydruku zestawienia „Poczta firmowa”
  • Sterowanie eksportem – dodano opcję wyboru kuriera przed eksportem i wprowadzeniem listu ręcznego
  2015-10-04 v1.60.1
  • UPS – poprawa wstawiania informacji o powiadomieniach do historii przy przesyłkach wielopaczkowych UPS
  • UPS – poprawka przygotowania paczki w przypadku braku podanej wagi domyślnej paczki
  2015-09-30 v1.60
  • Poczta Polska – dodano możliwość zarządzania zbiorami i definiowania zbioru, do któego mają być przyporządkowane generowane przesyłki
  • Poczta Polska – przesyłka kurierska 48 – dodano możliwość definiowania co ma być dodawane do tytułu przelewu
  • Poczta Polska – Pocztex 24 – dodano możliwość definiowania co ma być dodawane do tytułu przelewu
  • Uproszony eksport – poprawiono mechanizm walidacji przy uruchamianiu opcji edycji
  • Poczta Polska – zmodyfikowano treść komunikatu występującego przy błędnej autoryzacji podczas przygotowywania przesyłek
  2015-09-15 v1.59.2
  • Poprawiono zapisywanie rodzaju podpaczek przy edycji przed eksportem
  2015-09-14 v1.59.1
  • Poprawiono błąd przy pobieraniu dokumentów (w okresie gdzie nie ma jeszcze wystawionych dokumentów)
  • Poprawiono funkcjonalność przygotowania listu ze skanu
  2015-09-13 v1.59
  • Poprawiono powrót do domyślnej metody eksport po eksporcie kilku dokumentów
  • Inny – dodano możliwość wprowadzenia nazwy kuriera
  • Inny – dodano możliwość zdefiniowania słownika z nazwami kuriera
  • Inny – dodanie barcodu z numerem dokumentu na etykiecie
  • Dodano możliwość eksportu zaznaczonego dokumentu spod prawego przycisku myszy
  2015-09-10 v1.58.1
  • Poprawka błędu przy wstawianiu listu ręcznego z włączoną opcją zapisywania numeru LP do Subiekta
  2015-09-06 v1.58
  • FedEx – dodano opcję wstawiania numeru oryginalnego dokumentu (dla ZK) do opisu zawartości na listach przewozowych
  • Historia – dodano zapamiętywanie szerokości, rozmiaru i widoczności kolumn
  • Zapisywanie numeru LP w uwagach – usunięto komunikat pojawiający się przy dodawaniu numeru LP na tabelach z triggerami
  • Inny – dodano wydruk etykiety z danymi adresowymi
  • Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z Subiekta
  2015-08-30 v1.57.2
  • Poprawka usuwania rekordów historii
  2015-08-24 v1.57.1
  • Wysyłanie błędu – dodanie pola do wpisywania zwrotnego adresu e-mail
  • Poprawa błędu pojawiającego się po instalacji
  2015-08-23 v1.57
  • Inny – dodanie możliwości zarejestrowania LP przygotowanego dla innego kuriera (wydruk nie przygotowywany aplikacji)
  • Historia – dodanie przechowywania i wyświetlania symbolu kraju odbiorcy
  • HM – dodanie generowania numeru listów przygotowywany ręcznie: HM [data]/[numer_kolejny]
  2015-07-24 v1.56
  • UPS – dodano funkcjonalność przygotowania zestawienia przesyłek, które mają być przekazane kurierowi
  2015-07-19 v1.55.2
  • InPost kurier – dodanie możliwości wydruku manifestu w dwóch egzemplarzach
  • InPost kurier – poprawiono dodawanie uwag z dokumentu do uwag na liście przewozowym
  2015-07-12 v1.55.1
  Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu dokumentów
  2015-06-28 v1.55
  • InPost kurier – Dodano możliwość wyszukaj kontrahenta z poziomu okna listu przewozowego
  • Wyszukiwanie kontrahenta – rozszerzono wyszukiwanie o adresy korespondencyjne i dostawy
  • Historia – dokonano optymalizacji przy wyszukiwaniu
  • UPS – poprawiono błędy występujące przy przygotowaniu listów bez telefonu lub adresu
  2015-06-18 v1.54.2
  • InPost kurier – uwzględniono w filtrze kuriera
  • InPost kurier – dodano przekierowanie na stronę z trackingiem
  2015-06-20 v1.54.3
  • InPost kurier – umożliwienie edycji opisu zawartości przy eksporcie z edycją
  • Poczta Polska – Kurier 48 – dodanie komunikatu przy próbie uzupełnienia pobrania dla podpaczki
  2015-06-18 v1.54.2
  • InPost kurier – uwzględniono w filtrze kuriera
  • InPost kurier – dodano przekierowanie na stronę z trackingiem
  2015-06-10 v1.54.1
  InPost kurier- dodanie obsługi paczek niestandardowych (kształt)
  2015-06-09 v1.54 INPOST
  Dodanie integracji z kurierem InPost
  2015-05-18 v1.53
  Drobna aktualizacja usprawniająca uproszczony eksport (przeniesienie pola PIN na samą górę)
  2015-05-14 v1.52
  • Uproszczony eksport – dodanie wymagalności dla wyboru ze słownika
  • Zmiana formatki edycji parametrów przesyłki dla: listu poleconego, przesyłki kurierskiej 48, przesyłki pobraniowej, paczki – pobranie, wartość i gabaryt przeniesiono do okna z podpaczkami
  • Przesyłka kurierska 48 – dodano obsługę wielopaczkowości
  • Przesyłka kurierska 48 – dodano możliwość wyboru usługi „Odbiór w punkcie”
  2015-05-07 v1.51
  • Dodano możliwość eksportu danych historycznych do pliku Excel (.xlsx)
  • Uproszczony eksport – po zakończonym przygotowaniu przesyłki kursor ustawi się w polu skanowania dokumentu
  • Uproszczony eksport – dodano możliwość zdefiniowania słownika rodzaju przesyłki
  • Uproszczony eksport – dodano obsługę znaku [ENTER] przy przechodzeniu między polami
  2015-04-30 v1.50
  • FEDEX – dodanie obsługi powiadomienia SMS do odbiorcy i nadawcy przesyłki
  • POCZTA POLSKA – zmieniono układ kolumn przy zamykaniu zbioru (dodano numer porządkowy i numer listu przewozowego)
  2015-04-21 v1.49.1
  Rozbudowa programu o funkcjonalności:

  • Dodano ograniczenie do pobierania samych niezrealizowanych dokumentów ZK
  • Dodano mechanizm uruchamiający eksport dokumentów po zeskanowaniu numeru dokumentu (do pola „Nr dok.” skanerem wysyłającym na końcu znak [ENTER]) – przyśpieszenie procesu przygotowania listów przewozowych
  • Dodano możliwość pobierania daty utworzenia dokumentu w Subiekt GT (wymagana zmiana w bazie danych Subiekta) – umożliwi to obliczanie czasu od utworzenia dokumentu do przygotowania przesyłki
  • Usunięto wyświetlanie godziny z daty wystawienia dokumentu
  • Dodano funkcjonalność uproszczonego definiowania ilości podpaczek (do włączenia w pliku konfiguracyjnym)
  • Na formularzu uproszczonego definiowania ilości podpaczek dodano możliwość wprowadzania PINów magazyniera przygotowującego list przewozowy (do włączenia w pliku konfiguracyjnym)
  2015-03-16 v1.48.2
  Dodano obsługę łączenia nazwy odbiorcy po jej rozłączeniu przy eksporcie do Poczty Polskiej. Od teraz w powiadomieniach będzie wysyłana już cała nazwa odbiorcy przesyłki.
  2015-03-16 v1.48.1
  Usunięcie błędu pojawiającego się podczas eksportu listu przewozowego składającego się z wielu paczek do kuriera UPS
  2015-03-15 v1.48
  Kilka drobnych dodatków:

  • Dodano zapisywanie kwoty pobrania z listu przewozowego (widoczne w historii)
  • Dodano zapisywanie kwoty ubezpieczenia z listu przewozowego (widoczne w historii)
  • Dodano zapisywanie uwag z listu przewozowego (widoczne w historii)
  • Dodano możliwość wysyłania do Elektronicznego Nadawcy (Poczta Polska) żądania o usunięcie przesyłki ze zbioru podczas usuwania z historii
  • Dodano możliwość wyłączenia możliwości usuwania przesyłek z historii
  2015-02-17 v1.47 Zarządzanie metodami eksportu
  Aktualizacja aplikacji pozwalająca na zarządzanie metodami eksportu:

  • Dodano możliwość wyboru metod wyświetlanych na liście rozwijanej w oknie głównym aplikacji
  • Dodano możliwość wyboru domyślnej metody eksportu (kuriera) która będzie ustawiana przy każdym uruchomieniu aplikacji
  • Dodano możliwość powrotu do domyślnej metody eksportu po każdym wywołanym eksporcie
  2015-02-05 v1.46.2 Błędy FedEx
  Aktualizacja sposobu odbierania błędów zgłaszanych przez serwer FedEx (niektóre komunikaty nie były wyświetlane)
  2015-02-02 v1.46.1 Zamykanie listy
  Najnowsza aktualizacja zawierająca poprawkę błędu pojawiającego przy otwieraniu okna zamykania listy dla poczty polskiej
  2015-02-01 v1.46
  Aktualizacja aplikacji ProstaPaczka SGT wprowadza następujące usprawnienia:

  • Poczta Polska – zmiana formatu kwot z groszy na złotówki na formularzu edycji
  • Poczta Polska – dodano możliwość definiowania kwoty ubezpieczenie w Przesyłce kurierskiej 48
  • Import dokumentów – dodano możliwość wykluczeń wyświetlanych dokumentów (FS i PA) ze względu na formę płatności
  • Poprawiono mechanizm wysyłania powiadomień o błędzie
  2015-01-21 v1.45.1
  Aktualizacja aplikacji ProstaPaczka SGT wprowadza następujące usprawnienia:

  • Poczta Polska – dodanie informowania o źródle błędu przy zapisie ustawień
  • Powiadomienia – dodano wyświetlanie komunikatu po nieudanej próbie wysłania powiadomienia do odbiorcy podczas eksportu przesyłki
  2015-01-10 v1.45 – siódemka i kształt
  Wdrożyliśmy nową wersję aplikaja ProstaPaczka SGT:

  • Siódemka – dodanie możliwości domyślnego zaznaczani opcji kształtu
  • InPost – dodanie możliwości zamykania przesyłek nadawanych w paczkomatach
  • InPost – poprawiono błędna datę wydania w powiadomieniach e-mail
  • InPost – zablokowano wysyłanie powiadomień przy błędzie podczas przygotowania potwierdzenia nadania
  2014-12-31v.1.44 – Pocztex i wielopaczkowość
  Dodaliśmy dwie nowe funkcjonalności dla przesyłek Pocztex (Nowy) Poczty Polskiej:

  • Definiowanie przesyłek wielopaczkowych
  • Włączenie usługi odbioru przesyłki w punkcie Poczty Polskiej
  2014-12-28 PP SGT v1.43 – integracja z InPost
  Do aplikacji dodaliśmy nową metodę eksportu – InPost, dzięki której w szybki sposób będą Państwo w stanie przygotować etykietę do zamówienia ze sklepu internetowego.
  2014-10-12 v1.42 – wagi z pola własnego w DPD
  Drobna aktualizacja aplikacji:

  • DPD – wstawianie nazwy pierwszego produktu do opisu zawartości (Ref1 lub zawartość)
  • DPD – wyliczanie wag i ilości paczek na podstawie pola własnego dokumentu
  2014-10-05 v1.41 doręczenie na godzinę
  Drobna aktualizacja aplikacji:

  DPD – dodanie możliwości przygotowania przesyłki z zastrzeżeniem godzinowym (9.30 lub 12.00)

  2014-09-21 v1.40 oryginał i zawartość w DPD
  Przygotowaliśmy nową wersje aplikacji dla Insert Subiekt GT, w której:

  • Dodano wyświetlanie kolumny pokazującej numer oryginału dla dokumentów ZK
  • DPD – dodanie możliwości wstawienia numeru oryginału do pola Ref 1
  • DPD – dodanie możliwości uzupełnienia pola „Zawartość” o : numer dokumentu, numer dokumentu źródłowego, numer dokumentu finalnego, numer dokumentu oryginalnego, stały opis zawartości
  2014-09-15 v1.39 FedEx – wagi z pola własnego
  Aktualizacja programu dla Insert Subiekt GT, w której:

  • Sterowanie eksportem – poprawka w sterowaniu za pomocą tekstowego pola własnego
  • Powiadomienia – poprawka ustawiania adresu nadawcy wiadomości
  • DPD – dodanie możliwości wydruku DWP w dwóch egzemplarzach
  • Dodanie możliwości filtrowania dokumentów z wybraną flagą
  • FedEx – dodano możliwość pobierania ilości i wag podpaczek z pola własnego
  2014-09-11 PP SGT v1.38 – zakresy wagowe
  Przygotowaliśmy nową wersje aplikacji dla Subiekt GT, w której:

  • FedEx – Dodano możliwość zdefiniowania zakresów wagowych i ilości paczek im przysługującym
  • FedEx – dodano możliwość wstawiania do opisu zawartości nazwy pierwszego produktu z dokumentu
  • Powiadomienia – poprawiono adres nadawcy
  2014-08-11 v1.37 poczta firmowa polecona
  Przygotowaliśmy nową wersje aplikacji dla Subiekt GT, w której:

  • Poczta Polska – dodano obsługę przesyłek typu: firmowa polecona
  • Wbudowano możliwość wydruku za pomocą Foxit Reader (zamiast Adobe Acrobat Reader)
  • Zoptymalizowano pobieranie dokumentów i odświeżanie listy dokumentów
  2014-07-19 PP SGT v1.35 powiadomienia
  Przygotowaliśmy nową wersje aplikacji dla Subiekt GT, w której:

  • Umożliwiono przesłanie raportu z błędu do producenta aplikacji
  • DPD – dodano możliwość wstępnego sprawdzenia długości pól adresu odbiorcy, tak aby całe pole wyświetliło się na etykiecie
  • Powiadomienia e-mail – dodano wyświetlenie podsumowania po wysłaniu powiadomień po zamknięciu listy
  • Powiadomienia e-mail – do raportu e-mail dodano kolumnę z metodą eksportu
  • Powiadomienia e-mail – do raportu e-mail dodano numerację wierszy
  • Powiadomienia e-mail – do raportu e-mail dodano numery listów przewozowych
  • Powiadomienia e-mail – zmieniono kodowanie wiadomości na UTF-8
  • Powiadomienia e-mail – w przypadku braku możliwości wysłania powiadomienia – wysyłka będzie powtarzana 3 razy
  • Powiadomienia e-mail – dodano nowe pole do szablonu: link do śledzenia przesyłki
  • Tracking www – dodano możliwość przekierowania na stronę www Poczty Polskiej
  2014-07-14 v1.34.5 – poprawka zamykania listy DPD
  Udostępniliśmy poprawkę do wersji 1.34, obsługującą możliwe błędy we współpracy z kurierem DPD w wersji wielostanowiskowej. Pojawiały się problemy z zamykaniem listy (przygotowaniem protokołu) spowodowane różnicami w nazwach domyślnych adresów nadania (adresy muszą być identyczne na każdym stanowisku) 
  2014-07-02 v1.34 nowe zmienne
  Udostępniliśmy nową wersję aplikacji dla Subiekt GT, w której wprowadziliśmy kilka drobnych zmian:

  • Dodaliśmy nowe zmienne do definiowania szablonu: numer dokumentu, numer dokumentu finalnego, numer dokumentu źródłowego
  • Dodaliśmy komunikat z potwierdzeniem przed eksportem wszystkich pozycji
  • Poprawiliśmy walidacje formularza edycji danych przesyłki przed eksportem
  • Poprawiliśmy odczytywanie sposobu zwrotu pobrania
  2014-06-16 v1.33 Powiadomienia
  ProstaPaczka zyskała właśnie nową funkcjonalność jaką jest obsługa powiadomień e-mail.
  Funkcjonalność pozwala na:

  • Przygotowanie własnego szablonu wysyłki (html)
  • Wysyłkę powiadomienia przy przygotowaniu listu
  • Wysyłkę powiadomień przy zamykaniu listy
  • Wysyłkę raportu na adres nadawcy
  2014-06-09 v1.32 Przesyłki międzynarodowe UPS
  Udostępniliśmy nową wersje aplikacji, w której:

  • FedEx – Poprawiliśmy wydruk dokumentu przekazania
  • Dodaliśmy możliwość pracy na dwóch różnych bazach danych Subiekt GT
  • UPS – dodaliśmy obsługę przesyłem międzynarodowych
  • Dodaliśmy możliwość wywołania strony WWW kuriera z trackingiem przesyłki
  2014-05-20 v1.31
  Wprowadziliśmy kilka ułatwień przyśpieszających pracę z aplikacją:

  • Możliwość pominięcia sterowania eksportem z okna głównego aplikacji
  • FedEx – Uzupełniono filtr kurierów o pozycję
  • FedEx – Dodano możliwość obrotu wydruku dokumentu przekazania paczek
  • FedEx – dodano usuwanie spacji z kodu pocztowego, adresu e-mail i nazwy miejscowości
  • FedEx – dodano możliwość obrotu wydruku etykiety
  • Rozszerzono zakres danych wyświetlanych w historii
  • Dodano możliwość wyszukiwania w historii po dacie eksportu do kuriera oraz dacie zamknięcia
  • Dodano obsługę faktur zaliczkowych w sterowanie eksportu i zapisywaniu numeru listu przewozowego
  • Przeniesiono przycisk dodawania listu ręcznego do menu głównego
  2014-05-14 v1.30 – pytanie o adres
  Aktualizacja aplikacji

  • Umożliwienie wprowadzania listów ręcznych w trybie włączonego sterowania eksportem
  • Dodano zapytania o adres wysyłki w przypadku gdy kontrahent posiada więcej niż jeden adres
  • Dodano zapytanie o adres wysyłki w przypadku gdy pierwszy poprawny adres zawiera błąd
  • Dodano przeładowanie ustawień po zamknięciu okna ustawień sterowania eksportem
  • Poprawiono błędy wyświetlane przy wyszukiwaniu bez pobranych danych
  2014-05-10 v1.29 – FedEx
  Nowa wersja aplikacji z nowym kurierem (FedEx)

  • Integracja z kurierem FedEx
  • Optymalizacja szybkości odczytu danych historycznych
  • Poczta Polska – Dodanie zabezpieczenia przed wyświetlaniem kwadratów w adresie odbiorcy na etykietach Poczty Polskiej
  • Siódemka – dodanie funkcjonalności uzupełniania znaku myślnika w kodzie pocztowym
  • Dodanie sterowania eksportem za pomocą pozycji kredytu
  • Zmieniono sposób prezentacji danych dokumentów – dane w zakładce „Dane z Subiekta” będą zawsze pokazywały aktualne wartości
  2014-04-16 v1.27 
  Wprowadziliśmy kilka drobnych ulepszeń, aby lepiej dopasować program do Państwa potrzeb:

  • Siódemka – Dodano zaokrąglanie do jednej cyfry po przecinku (zawsze w górę)
  • Siódemka – Dodano automatyczne uzupełnianie parametrów paczki (PC, gabaryty – 0, kształt – 0) jeżeli nie zostały wprowadzone przez użytkownika
  • Siódemka, UPS, DPD – Teraz przy pozostawieniu pustej wartości w pozycji karty / kredytu, przesyłki pobraniowe będą tworzone bez względu na to jaka pozycja została ustawiona w Subiekcie
  • DPD – dodano możliwość sprecyzowania terminu płatności dla kredytu kupieckiego dla którego będą przygotowywane przesyłki pobraniowe
  • Dodano licznik pokazujący ilość tymczasowych dokumentów do usunięcia (etykiet pobranych od kurierów)
  • Dodano zapamiętywanie stanu checkboxa „Pokaż ręczne”
  2014-04-13 v1.26 ubezpieczenie
  W związku ze zmianą wprowadzoną w dniu 2014-04-10 przez Pocztę Polską w aplikacji Elektroniczny nadawca przygotowaliśmy aktualizację, która zawiera zmiany:

  • Zmianę formy ubezpieczenia przesyłek Pocztex 2013 i Pocztex (Nowy) – od teraz ubezpieczenie wpisywane jest jako kwota a nie wartości U1, U2, U3… itd.
  • Usunięte przesyłki wprowadzone ręcznie nie będą już wyświetlane w oknie głównym aplikacji
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy otwieraniu ustawień Poczty Polskiej
  • Dodanie wydruku przesyłek wprowadzonych ręcznie od razu po ich wprowadzeniu
  • Zmieniono nazwy usług Poczty Polskiej
  2014-04-08 v1.25.2
  Przygotowaliśmy wersję z poprawkami, których nie udało nam się wdrożyć w wersji 1.25:

  • Usunięto błąd pojawiający się przy dodawaniu nowego listu ręcznego
  • Zmieniono komunikat pojawiający się przy dodawaniu listu ręcznego przy włączonym sterowaniu eksportem za pomocą uwag
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy filtrowaniu pozycji
  • Filtr wartości będzie wyszukiwał teraz wartości pisanych wielkimi i małymi literami
  • Dodano do wyszukiwania (jako nazwę odbiorcy) nazwy wprowadzonej przy adresie
  2014-04-06 v1.25 – usługa kurierska
  Przygotowaliśmy nową wersję aplikacji ProstaPaczka dla Subiekt GT w której zmieniliśmy / dodaliśmy następujące funkcjonalności:

  • Dodanie nowej usługi kurierskiej (nowy Pocztex)
  • Zwiększono rozmiar pól dostępnych w bazie danych (przechowującej historię nadań)
  • Poprawiono błąd w ustawieniach walidacji paczki (Poczta Polska)
  • Poprawiono błąd występujący przy zamykaniu zbioru w sytuacji gdy nie były pobrane jeszcze żadne dokumenty
  • Poprawiono funkcjonalność pobierania adresów z bazy Subiekta: przy braku nazwy pełnej pobierana jest zwykła nazwa klienta
  • Usunięto adres typu 'Magazyn’ z listy dostępnych adresów w ustawieniach priorytetyzacji
  • Zmieniono domyślne dane adresowe wstawiania do ustawień DPD przy pierwsze instalacji
  • Poprawiono dodawanie do historii danych o pozycjach przygotowanych dla Siódemka IS i Sendit
  • Dodano sterowanie eksportem za pomocą pola Uwagi
  • Dodano większą ilość informacji do komunikatu błędu abyśmy mogli szybciej je analizować
  • Rozszerzono logowanie o ogólne wyjątki i zrzut zapytań przy błędnej komunikacji z bazą SQL
  2014-03-13 v1.24 – baza danych i zwrot dokumentów
  Przygotowaliśmy istotną aktualizację aplikacji ProstaPaczka SGT.

  • Dane o dokumentach z przypisanymi listami przewozowymi, będą teraz przechowywane w bazie danych (Firebird)
  • Dodano możliwość wyboru usługi Zwrot Dokumentów dla kuriera Pocztex (Poczta Polska)
  • Zmieniono domyślną lokalizację okna poprawy błędów dla kuriera DPD
  2014-01-29 v1.22 – wydruki UPS
  Przygotowaliśmy aktualizację do aplikacji dla Subiekt GT. 

  • Dodanie możliwości importu nazwy pełnej kontrahenta
  • Zmiana wyświetlanej kwoty na format z dwoma miejscami po przecinku
  • Zmiana sposobu ustawiania wagi dla Kuriera Siódemka
  2013-12-08 v1.21 – Pełna nazwa firmy
  Przygotowaliśmy aktualizację do aplikacji dla Subiekt GT. 

  • Dodanie możliwości importu nazwy pełnej kontrahenta
  • Zmiana wyświetlanej kwoty na format z dwoma miejscami po przecinku
  • Zmiana sposobu ustawiania wagi dla Kuriera Siódemka
  2013-10-15 v1.20
  Udostępniliśmy nową wersję naszej aplikacji, w której dodaliśmy Kilka mniejszych zmian:

  • Poczta Polska – Poprawa literówki w ustawieniach Pocztex
  • DPD – Poprawka obracania etykiet
  • UPS – Dodanie obsługi ubezpieczenia paczki (na razie bez hi value)
  • Dodanie filtra kurierów
  • Siódemka – dodanie wstawiania numerów dokumentów (finalny, źródłowy) do opisu zawartości
  • Siódemka – dodanie obsługi pobierania wagi z dokumentu
  2013-10-05 PP SGT v1.19 – integracja z UPS
  Udostępniliśmy kolejną wersję naszej aplikacji, w której dodaliśmy kolejną metodę eksportu – do kuriera UPS. Pomniejsze zmiany w tej wersji to:

  • Dodanie obracania etykiety dla DPD
  • Zmiana sposobu sterowania eksportem za pomocą pól własnych Subiekta – można teraz przypisać jedno pole do kilku metod eksportu
  • Poprawa błędu wyłączania aplikacji przy podanym nieprawidłowym loginem do Elektronicznego Nadawcy
  • Poprawka obsługi wyjątków zgłaszanych przez DPD
  • Wstawienie w menu głównym eksportu wszystkich pozycji – nie trzeba będzie już wybierać z menu rozwijanego
  2013-08-18 v1.18 – integracja z Pocztex
  Udostępniliśmy kolejną wersję naszej aplikacji, w której dodaliśmy możliwość wydruku dokumentów przewozowych dla Pocztex Poczty Polskiej. Pomniejsze zmiany w tej wersji to:

  • poprawienie niektórych komunikatów wyjątków, które powodowały wyłączenie aplikacji
  • usunięcie nazw systemowych baz danych z listy wyświetlanej użytkownikowi (przy konfiguracji połączenia z Subiekt GT)
  2013-07-27 v1.17 – Nowe dokumenty (MM i RZ)
  Udostępniliśmy aktualizacje aplikacji, w której dodaliśmy możliwość importu nowych dokumentów: 
  – Przesunięcia magazynowego (MM) – Rachunku zakupu (RZ) 
  2013-07-08 v1.16.1 – Aktualizacja aplikacji dla Subiiekt GT
  Udostępniliśmy aktualizacje aplikacji, w której wprowadziliśmy dwie zmiany: 
  – poprawiliśmy import dokumentów WZ, ZD, FZ – wprowadziliśmy ograniczenie do importu tylko dokumentów z przypisanym numerem odbiorcy 
  2013-07-05 v1.16 – Rozpoznanie telefonu komórkowego
  W związku z aktualizacją WebApi Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej i dodaniu nowych pól do definicji odbiorcy: telefon komórkowy (mobile) i adresu email (email), wprowadziliśmy aktualizacje aplikacji, która zawiera funkcjonalność automatycznego rozpoznania rodzaju numeru telefonu. 
  W pierwszej kolejności z telefonu usuwane są znaki specjalne i litery (pozostają tyko cyfry). 
  Następnie z początku telefonu usuwane są zera „00” oraz numer kierunkowy do Polski (48). 
  Ostatnim etapem jest sprawdzenie czy pierwsze trzy cyfry znajdują się w tablicy numeracji dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych Sprawdź na stronie UKE 
  2013-06-11 v1.15 – wybór Urzędu Pocztowego
  Aktualizacja zawiera możliwość wyboru Urzędu Pocztowego przy zamykaniu pakietu / zbioru (e-nadawca Poczta Polska) 
  013-06-03 v1.14 – Nowa aktualizacja ProstaPaczka SGT
  Aktualizacja aplikacji zawiera następujące zmiany:

  • Przy eksporcie do Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej z numeru telefonu odbiorcy usuwane są automatycznie znaki: -, +, (, ), spacja
  • Dodano możliwość szybkiego ponownego wydruku etykiety w menu kontekstowym po naciśnięciu prawego przycisku myszy
  • Dodano nowy filtr daty: 2 miesiące
  • Poprawiony ponowny wydruk Książki Nadawczej dla przesyłek z aplikacji E-nadawca Poczty Polskiej (w menu kontekstowym – PPM)
  • Poprawiono wyświetlanie wiadomości o licencji wyświetlanej dla posiadaczy licencji bezterminowej
  • Poprawiono zapytanie aby obsłużyć pobieranie pól własnych dokumentu w przypadku stosowania pól własnych dla Kontrahenta
  2013-05-15 v1.13.2
  Poprawka dzielenia długich nazw odbiorców
  2013-05-01 v1.13 Eksport uwag z pola własnego
  Aktualizacja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano możliwość dopisywania uwag do listu przewozowego z pola własnego dokumentu.
  • Poprawiono obsługę okien edycji danych listu przewozowego.
  • Dodano opcję pozwalającą na pozostawienie otwartej instancji Adobe Acrobat Reader po przesłaniu pliku na drukarkę.
  2013-04-23 v1.12 Eksport CSV do Sendit I 7 Internet Shipping 
  W ramach aktualizacji dodaliśmy możliwość eksportu plików CSV w formatach odczytywanych przez aplikacje:

  • SendIt z grupy Allegro
  • 7 Internet Shipping (Siódemka S.A.)

  Eksport możliwy jest po zaznaczeniu pozycji i wciśnięciu przycisku „Zamknij listę”. Dodatkowo wprowadzono usprawnienia ułatwiające pracę z aplikacją:

  Zwiększono liczbę znaków wyświetlanych na etykiecie u kuriera DPD (zmiana używanego pola adresowego)
  Kod pocztowy odbiorcy przesyłki przed eksportem będzie czyszczony ze zbędnych znaków spacji, występujących przed i po kodzie)

  2013-04-01 ProstaPaczka SGT v1.11
  W ramach aktualizacji wprowadzono następujące zmiany w zakresie współpracy z aplikacją EN (Elektroniczny Nadawca) Poczty Polskiej:

  • Dodanie eksportu jako Paczka Pocztowa (ekonomiczna lub priorytetowa)
  • Dodanie eksportu jako List Polecony (ekonomiczna lub priorytetowa)
  • Dodanie eksportu jako Przesyłka Pobraniowa (ekonomiczna lub priorytetowa)
  • Możliwość zmiany daty nadania pakietu
  • Dodano możliwość zmiany tytułu przelewu ze zwrotem pobrania przy edycji paczki
  • Usunięcie konieczności deklaracji wagi paczki dla Przesyłki Biznesowej
  • Dodano możliwość ustawienia innych opcji wydruku etykiet dla każdej metody eksportu (List Polecony, Paczka Pocztowa, Przesyłka Pobraniowa, Przesyłka Biznesowa)

  Dodatkowe zmiany wprowadzone w tej wersji:

  • Dodano funkcjonalność zapisywania numeru nadawczego (wyeksportowanego LP) w polu władnym dokumentu
  • Usunięto chowanie aplikacji do Tray’a – teraz aplikacja po minimalizacji będzie widoczna na pasku aplikacji
  • Dodano blokadę ponownego otwarcia aplikacji – teraz można uruchomić tylko jedną instancję aplikacji w tym samym czasie (na jednym komputerze)
  • Dodano opcje pozwalającą sterować czy po eksporcie ma następować wydruk etykiety
  • Dodano funkcjonalność ustawiania wagi przesyłki na podstawie wagi z dokumentu Subiekta
  • Zmiana sposobu używania Adobe Acrobat Reader podczas wysyłania na drukarkę (Adobe jest zamykany po wydruku)
  • Dodano funkcjonalność pozwalającą na wybór metody eksportu za pomocą pola dodatkowego przypisanego do dokumentu Subiekta
  • Dodano informację o dacie końca licencji (jeżeli do końca zostało mniej niż 7 dni)
  • Dodano możliwość zapisu numeru dokumentu:
   • finalnego – utworzonego na podstawie obecnego dokumentu
   • źródłowego – na podstawie którego był utworzony obecny dokument
  2013-02-11 ProstaPaczka SGT v1.10
  W ramach aktualizacji wprowadzono następujące zmiany:

  Usunięto wstawianie zerowej kwoty pobrania w przesyłkach biznesowych EN
  Z poziomu zakładki historii można usuwać wybrane pozycje

  • Umożliwiono oznaczanie widoczności kolumn
  • Dodano zapamiętywanie kolejności wyświetlania kolumn
  • Poprawiono przekazywanie długich nazw kontrahentów do Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej
  • Poprawiono funkcjonalność wpisywania kwoty brutto faktury jako wartości ubezpieczenia
  • Dodano do importu nowe rodzaje dokumentów:
   • Zamówienie od dostawcy (ZD)
   • Przyjęcie magazynowe (PZ)
   • Wydanie magazynowe (WZ)
  2013-01-22 v1.9
  W ramach aktualizacji wprowadzono następujące zmiany:

  • Przywrócono możliwość modyfikacji danych przed eksportem do kuriera / Poczty Polskiej
  • Dodano możliwość wyboru magazynu z którego mają być importowane dokumenty
  • Dodano możliwość przygotowywania przesyłek pobraniowych na podstawie płatności kartą
  • Dodano możliwość sortowania wyświetlanych danych po zawartości kolumny
  • Dodano nowe kolumny: uwagi z dokumentu, kwota płatności kartą, nazwa płatności kartą
  • Poprawiono przygotowywanie i wyświetlanie listów wprowadzanych ręcznie do e-Nadawcy
  • Dodano możliwość importu nowych dokumentów: Zamówienia od klienta (ZK), z dodatkową możliwością do ograniczenia wyników tylko do zrealizowanych zamówień
  2013-01-20 v1.8
  Aktualizacja aplikacji dotyczy współpracy z aplikacją Subiekt GT i rozszerzeniem użyteczności aplikacji:

  • Dodano możliwość zapisywania numeru listu przewozowego w notatkach (opisie) dokumentu w Subiekt GT.
  • Możliwość ustawiania szerokości wyświetlanych kolumn.
  • Możliwość zaznaczania / odznaczania wszystkich wyświetlanych pozycji jednocześnie.
  • Dodano kolumnę wyświetlającą liczbę porządkową.
  2013-01-12 v1.7
  W ramach integracji z serwisem Poczty Polskiej Elektroniczny Nadawca (zwanym także e-Nadawca lub EN) przygotowaliśmy następujące funkcjonalności:

  • Eksport przesyłek do serwisu EN Przesyłki Biznesowej:
  • przesyłek pobraniowych i zwykłych,
  • paczek w różnych wymiarach (XS, S, L, M… itd),
  • przesyłek z zadeklarowaną wartością.
  • Wydruk nalepek adresowych.
  • Zarządzanie pakietem – dodawanie, usuwanie, czyszczenie, zamykanie (przesyłanie do placówki pocztowej).
  • Wydruk Książki Nadawczej.
  2012-10-31 ProstaPaczka SGT v1.6
  W ramach aktualizacji przygotowano następujące funkcjonalności:

  • Ponowny wydruk dokumentu przekazania kurierowi (dla Siódemki i DPD) – jeżeli przy zamykaniu listu przesyłek nastąpi awaria (np.: zatnie się papier w drukarce) to taki dokument będzie można wydrukować ponownie. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycji z numerem zamknięcia w menu kontekstowym pojawi się pozycja „Wydrukuj ponownie DWP”.
  • Ponowny eks

  ProstaPaczka SGT >>