Jak wyciągnąć dane z bazy SQL Server?

Czasami zdarza się, że trzeba zajrzeć do zawartości bazy programu (np. Sello czy Subiekt), aby upewnić się jakie dane się tam znajdują. Teoretycznie jest to proste, ale pod warunkiem jak wie się jak 🙂

Dlatego też przedstawiamy mini poradnik jak można to w łatwy sposób wykonać:

Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)

Na początek potrzebne jest narzędzie pozwalające na dostęp do baz danych. Dla baz SQL Server najlepiej używać narzędzia tego samego producenta: SQL Server Management Studio, w skrócie zwany SSMS.

Najlepiej pobrać go ze strony Microsoftu, np z linku: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017

Po pobraniu należy go zainstalować.

Podłączenie do bazy danych

Po zainstalowaniu SSMS, należy go uruchomić.

Program poprosi nas o podanie danych dostępowych do serwera bazy danych, które trzeba uzupełnić.

Po wpisaniu danych klikamy Connect aby połączyć się z serwerem.

W panelu po lewej stronie wyszukujemy zakładkę „Databases” i wybieramy bazę danych do której chcemy zajrzeć.

 

Wykonanie zapytania

Jak odnaleźliśmy bazę, którą chcemy sprawdzić, to klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję „New query”.

Otworzy się nowe okno z edytorem tekstowym, do którego możemy wkleić zapytanie.

Aby uruchomić zapytanie wciskamy klawisz F5 lub klikamy prawym przyciskiem myszy w edytorze i wybieramy pozycję „Execute”

 

Na dole okna powinny pojawić się wyniki naszego zapytania.

Eksport wyników zapytania

Aby zapisać wyniki zapytania w pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy na wynikach i wybieramy opcję „Save result As”.

Pojawi się nam okno, w którym będziemy mogli wybrać miejsce zapisu oraz nazwę pliku.  Zalecamy zapisywanie w pliku csv, a nie tekstowym.

Jeżeli pojawi się komunikat:

Database 'nazwa_bazy’ does not exist. Make sure that the name is entered correctly.

To by oznaczało, że edytor nie wie do której bazy ma się podłączyć. Najlepiej wtedy przed zapytaniem wskazać dokładną nazwę bazy wg. schematu:

USE [nazwa_bazy];
np.: USE [sello001];

Bardzo ważny jest tutaj nawias kwadratowy otaczający nazwę bazy. Nawiasy te zabezpieczają nas przed nieprawidłowym rozpoznaniem nazwy (np. przez zawarty w niej myślnik)

Przykład z zapytaniem:
use [sello001];
select * from pb_PostBuyFormTransaction
order by 1 desc